Peru Komünist Partisi: 49. KURULUŞ YILDÖNÜMÜNDE TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ-MARKSİST LENİNİST’İ SELAMLIYORUZ

Bütün ülkelerin işçileri birleşin!

  1. KURULUŞ YILDÖNÜMÜNDE TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ-MARKSİST LENİNİST’İ SELAMLIYORUZ!

 Türkiye Komünist Partisi-Marksist Leninist, TKP-ML’nin kuruluşu olan bu önemli kutlama gününde, Peru Komünist Partisi, Türk komünistlerinin, gerici Türk devletinin çeşitli milliyetlerden halka karşı sömürü ve zulmüne son verecek olan devrimi gerçekleştirmek ve sosyalizm ve komünizme götürmek üzere verdikleri ısrarlı mücadelesini selamlar.

TKP-ML’nin kurucusu İbrahim Kaypakkaya yoldaşın proleter öncüye proletaryanın bilimsel ideolojisi Marksizm-Leninizm-Maoizm’i kazandırdığı komünist mücadelesinin altını çiziyoruz. TKP-ML, bu topraklardaki Türk, Kürt, Ermeni, Rum ve diğer milliyetlerin en değerli komünist ve devrimci geleneklerinin mirasçısıdır. Aynı zamanda güzel dizeleri komünist mücadelenin birer örneği olan ünlü şair Nazım Hikmet’i de hatırlıyoruz.

TKP-ML’nin (Türkiye) Devrimi açısından önem taşıyan 1. Kongresi kutlamalarını selamlıyor, başarıların devamını diliyoruz. Türkiye devletinin komünistlere, devrimcilere ve mazlum milletlere yönelik alçakça zulmünü, baskısını ve cinayetlerini kınıyor, onların kurtuluşları için yürüttükleri ve yaşamlarını kahramanca ortaya koydukları Halk Savaşını destekliyoruz.

TKP-ML’nin kurulmasından 49 yıl sonra, 24 Nisan’da, Başkan Gonzalo’nun liderliğindeki Perulu komünistler olarak bizler, kardeş Türkiye Komünist Partisi-Marksist Leninist’e devrimci görevlerinde, özellikle Maoizm’in savunmasında ve dünya komünist ve devrimcilerini yeniden birleştirecek olan proleter enternasyonalist mücadelesinde büyük başarılar diliyoruz.

YAŞASIN KOMÜNİSTLERİN YENİDEN BİRLİĞİNİN GELİŞİMİ!

ŞAN OLSUN MARKSİZM-LENİNİZM-MAOİZM’E!

Nisan 2021

Peru Komünist Partisi

Merkez Komite

Spanısh: https://www.tkpml.com/partido-comunista-del-peru-saludo-al-partido-comunista-de-turquia-marxista-leninista-en-el-49-aniversario-de-su-fundacion/

Englısh: https://www.tkpml.com/communist-party-of-peru-greeting-to-the-communist-party-of-turkey-marxist-leninist-on-the-49-anniversary-of-its-foundation/