Polat İyit

Polat İyit

Ölümsüzleştiği tarih: 15 Ocak 1997

TKP-ML’nin önder kadrolarından olan Polat İyit, 20 yıllık devrimci yaşamı boyunca onlarca, belki yüzlerce kez ölüm denilen o bedensel engeli aşmış, Partiye, halka, devrime karşı girişilen her türlü akıma, her türlü saldırıya karşı onurluca savaşmıştır.

1979’larda İstanbul’da düşmanla yaşanan bir çatışmaya girdiğinde daha çocuk denecek yaştadır. 12 Eylül AFC’sini zindanda karşılar. Zindan direnişlerinde Partiye, yoldaşlarına, halka ve devrime olan inancı büyütür daima.

1982’de zindandan çıkar çıkmaz kavganın ortasında yerini alır. 1 Ocak 1985 tarihinde tekrar tutsak düşer. Bir aydan fazla işkence tezgahlarında işkencecileri direnişi karşısında çılgına çevirir. Partiyi güçlendirmek, halka güven vermek ne ise işkencede direnmek de aynı şeydir onun için.

Tutuklanarak Metris Hapishanesi’ne konulur. Bir yıl sonra yeniden zindandan çıktığında Parti ağır bir süreçten geçmektedir. III. Konferans delegeleri ölümsüzleşmiş, sol sekter bir grup Partiyi parçalamıştır. Polat İyit, Partiyi yeniden örgütleme çalışmalarında önemli görevler üstlenir. İstanbul, Adana, Mersin, Kayseri’de Partiyi yeniden örgütlemeye girişir. 1990 yılından itibaren ise Parti Üyesi olarak gerilla bölgesinde görevlendirilir. 1995’e kadar aralıksız gerilla faaliyetini sürdüren Polat İyit, 19 Nisan 1996’da tekrar tutsak düşer.

İşkencehanelerde düşmanı yine yenilgiye uğratarak işkencelerden başı dik çıkar ve 3 Mayıs 1996’da tutuklanarak Sağmalcılar Hapishanesi’ne konulur. Süresiz Açlık Grevi ve Ölüm Orucu direnişinde görev alır. 12 devrimcinin ölümsüzleşmesiyle sonuçlanan bu direnişte zaferi devrimci ve komünistler kazanır. İşte Polat İyit de 69 günlük bu kavgada bedenen direncini yitirmiştir. Direnci yiten bedene hükmetmiştir kanser. Faşist T.C. devleti onun tedavisini engellemek için her şeyi yapar. İstanbul 2 No’lu DGM, Adli Tıp tarafından hastalık ölümcül denmesine rağmen onu tahliye etmez ve Polat İyit, 15 Ocak 1997’de ölümsüzleşir.

1964 Dersim Ovacık doğumlu olan Polat İyit, ölümsüzleştiğinde TKP-ML MK Üyesiydi.