Şehit Nubar Ozanyan Tugayı: Nubar Ozanyan Ölümsüzdür!

Nubar Ozanyan Ölümsüzdür!

Bugün 5 yıl önce şehit düşen yoldaşımız Nubar Ozanyan’ı anıyoruz. 5 yıldan bu yana devrim hala devam ediyor ama çok şey değişti. Sere Kaniye, çok iyi bildiği, birçok insanın onunla tanıştığı ve değerini bildiği bu şehir, bugün Afrin ve Gire Spi gibi Faşist Türk Devleti’nin işgali altında. Onun Sere Kaniye Ermenileriyle kurduğu yoldaşlık ilişkisi sayesinde kendi öz savunma güçlerimizi kurmak için bir dayanağımız oldu. Onun şehitliği biz Ermeniler için örgütlenmenin ve kendimizi savunmanın gerekliliği konusunda bir aydınlanma oldu. Mağdur pozisyonunu ve Türk Devleti’nin asimilasyon politikasını reddettik. Bizde burada devrimin olanaklarıyla Soykırımın çocuklarını örgütlemeye başladık. Hıristiyan Ermeniler ve asimile olmuş Müslüman Ermeniler arasında birliği sağlamak için mücadele ettik. Rojava ve Suriye’de topraklarımızı ve barışçıl bir şekilde ayrılma hakkımızı savunmak için mücadele ettik. Bu devrimin sadece pasif bir bileşeni olmak için değil, Kürt, Arap, Süryani ve Asuri yoldaşlarımız gibi aktif bir parçası olmak ve cinsiyetler arasında eşitlik için mücadele ettik.

Onun yolunda yürümek, onun adını taşıyan bir bayrak altında mücadele etmek bizim için bir gururdur. Çünkü Nubar Ozanyan’ın mücadelesi Türk Devletine karşı bir başkaldırıydı. O, Türk faşizminin en nefret ettiği şeydi: Ermeni ve Komünistti ve bu kimliğiyle Karabağ’da, Filistin’de, Türkiye’de ve şehit düştüğü topraklarımız Rojava’da zulme karşı enternasyonalist bir şekilde mücadele etti.

Bugün Türkiye Faşizmi emperyalist devletlerin desteğiyle topraklarımızı yeni bir işgalle tehdit etmeye devam etmekte, sivil-savaşçı ayrımı yapmadan tüm cephe hatlarını ve hatta cephe hattında olmayan şehirleri de bombalayarak bölgede her türlü istikrarı engellemekte ve tüm bunların NATO ve Rusya’nın mutabakatıyla gerçekleştiği açık ve bilinmektedir. Şehit Nubar Ozanyan Tugayı Savaşçıları olarak, Nubar Ozanyan’ın bize gösterdiği yoldan, Devrim yolundan, direniş yolundan, faşizme karşı, kapitalizme karşı mücadele yolundan asla ayrılmayacağımızı ilan ediyoruz. Düşmanların önümüze koyacağı engeller ne olursa olsun, kendimizi geliştirmeye, devrimi geliştirmeye devam edeceğimizden kuşku duymadan onun mücadelesini sürdüreceğimizi teyit ediyoruz. Çünkü Nubar Ozanyan’ın görmek istediği ve Türk Devleti’nin görmek istemediği şey budur: Örgütlü Ermeni kadın ve erkekler silahlanmış ve özgürlükleri, eşitlikleri ve adaletleri için savaşıyorlar. Bu nedenle, Kuzey Doğu Suriye’de halka ve devrime karşı her türlü saldırganlığa ve işgale karşı çıkacağımızı açıkça söyleyebiliriz!

Şehit Yoldaş Nubar Ozanyan ölümsüzdür!

Şehit Nubar Ozanyan Tugayı

13.8.2022

Englısh: https://www.tkpml.com/brigade-of-martyr-nubar-ozanyan-nubar-ozanyan-is-immortal/?swcfpc=1