TKEP/LENİNİST Gerilla Birlikleri Kadın Birimi: “KKB’nin 1. Kongresini Selamlıyoruz”

“KKB’nin 1. Kongresini Selamlıyoruz”

 

Yoldaşlar,

Bugün kadınlar dünyayı alt üst eden bir mücadele içinde. Yeni ve öncekileri aşan bir eylem dalgası yeryüzünü sarıyor. Bu kaçınılmazdır çünkü hedefe ulaşılmamıştır ve kadınlar çok ağır ve şiddetli bir saldırı altında. Eylemlerin yükselişi karşısında, devrimci komünist kadınların görevi, bu büyük mücadele dalgasını kucaklamak ve daha ileri aşamalara vardırmaktır. Kadınları özgürleştirmektir.

Kadınların tarihe, sınıflı toplumlara, egemen sınıfa erkek egemenliğine, egemen burjuva anlayışa yönelttikleri eleştiri, diyalektik ve tarihsel materyalizme dayanıyor, devrimci bir eleştiridir. Kadınlar, baskı ve sömürü toplumuna karşı sadece düşünsel bir eleştiri yöneltmiyor, pratik olarak eylem silahına dayanıyor, eline silahını alıyor. Eski toplumsal sisteme karşı yükseltilen devrimci eleştiri iki yönlüdür. Bir görevi, eski olanı yıkmak, diğeri, onun yerine daha ileri olanı koymak. Yani bir yandan yıkıcı, devrimci bir işlev, diğer yandan yapıcı-kurucu bir işlev. Yeni toplumun kurulması, kadınların kurtuluşu için devrimci kavgayı sonuna kadar götürmeliyiz.

Kadınların toplumsal başkaldırısı sınıflar arasındaki güçler dengesini emekçilerin, ezilenlerin lehine değiştirdi. Kadınların, büyük kitleler halinde savaşa katılması, savaşın gidişini değiştirecek nitelikte. Bu gelişme, kadınların, tüm ezilen ve sömürülenlerin mücadelesinde, lehte bir avantaj demektir. Ortaya çıkan bu yeni durum, eski toplumun krizini oldukça büyüttü. Egemen gücün dengesini bozdu. Kadın özgürlük güçleri, devrim güçleri, düşmanın dengesini yitirmesinden yararlanıp bu savaştan galibiyetle çıkabilirler. Kadınların her geçen gün daha büyük güçler halinde devrimci kavgada yer alması, ön saflarda dövüşmesi, sistemle her noktada çatışması, kapışmanın gidişatını değiştirmesi, eski toplum güçlerinin moralini yeterince bozmuş durumda. İşte, bu savaşı kazanmak için çok uygun bir ortam. Kazanmamız bize bağlı artık.

Artık çağımız kadınların zafer ve özgürlük çağıdır. Bütün savaş alanlarında kavgayı daha ileriye taşıyan, düşmana karşı silahını kuşanmış kadınlar olarak önümüzde tarihsel sorumluluklar ve görevler bizi beklemektedir. Devrimin bütün koşulları oluşmuştur, durum devrimcidir! Bu devrimci durum savaşan kadın savaşçılara önemli imkan ve olanaklar sunmaktadır. Her bir savaş mevzisinde kadın savaşçıların pratiğini yaygınlaştırmalı ve öne çıkarmalıyız. Birleşik Devrim’i gerçek kılmak bizim ısrarımız ve çabamızla somutlaşacaktır. Ancak ve ancak birlikte savaşırsak güçlüyüz, birlikte kazanacak ve yeni bir dünya yaratacağız.

Savaş mevzilerinde ölümsüzleşen bütün yoldaşlarımızdan aldığımız güçle yürümeye devam ediyoruz. Zafere yürümeye devam eden tüm kadın savaşçılarımızı selamlıyoruz.

Bu bilinç ve perspektifle gerçekleştirdiğiniz KKB’nin 1. Kongresini selamlıyoruz.

Çalışmalarınızda başarılar diliyoruz.

TKEP/LENİNİST GERİLLA BİRLİKLERİ KADIN BİRİMİ