Filipinler Komünist Partisi: İbrahim Kaypakkaya’nın Ölümsüzlüğünün 50. Yıldönümünde Dayanışma Mesajı

İbrahim Kaypakkaya'nın Ölümsüzlüğünün 50. Yıldönümünde Dayanışma Mesajı Filipinler Komünist Partisi

İbrahim Kaypakkaya’nın Ölümsüzlüğünün 50. Yıldönümünde Dayanışma Mesajı

Filipinler Komünist Partisi

20 Mayıs 2022

Filipinler Komünist Partisi, Yeni Halk Ordusu ve Filipinler’deki tüm devrimci güçler, Türkiye Komünist Partisi’nin kurucusu İbrahim Kaypakkaya’nın ölümsüzlüğünün 50. yıldönümü vesilesiyle Türkiye’nin tüm komünist ve devrimci güçlerine militan dayanışma selamlarını iletmektedir.

Filipin halkı, çok genç yaşta Marksizm-Leninizm-Maoizm’i hararetle inceleyen ve evrensel ilkeleri Türkiye’nin özel koşullarına uygulayan Kaypakkaya Yoldaş’ın devrimci yaşam öyküsünden ilham almaktadır. Türkiye halkı arasında anti-emperyalist ve sosyalist propaganda ve eğitimi yorulmak bilmeden yürüttü.

Filipinler’deki pek çok genç devrimci gibi Kaypakkaya da Çin’de Başkan Mao önderliğindeki sosyalist devrimin yükselişinden ilham aldı. Yirmili yaşlarının başında diğer proleter devrimcilerle birlikte Komünist Parti’yi kurdu. Daha sonra devrimci silahlı mücadeleyi yürütmek üzere İşçi ve Köylü Kurtuluş Ordusu’nun ya da TİKKO’nun kurulmasına öncülük etti.

Elli yıl önce bugün, faşist gericiler Türkiye’deki işçilerin ve diğer sömürülen ve ezilen sınıfların yükselen davasını bastırmak için Kaypakkaya’yı yakaladı, işkence etti ve hayatını sonlandırdı. Ancak Türkiye’de devrimin tohumları derin ve geniş kökler salmaya devam edecektir.

Kaypakkaya’nın devrimci eylemleri Türkiye’nin içinde ve ötesinde yaşamaya devam ediyor. Onun anısı Türkiye halklarına emperyalizme, faşizme ve her türlü baskıya karşı direniş için ilham vermeye devam ediyor.

Hem kapitalist hem de yarı sömürge ve yarı feodal ülkelerde milyarlarca işçi, köylü ve ezilen insan acı çekerken ve emperyalist savaş ve yıkım tehdidiyle karşı karşıyayken, devrimci direniş gösterme ihtiyacı daha da güçleniyor.

Kaypakkaya’nın Anısı Sonsuza Dek Yaşasın!

Marksizm-Leninizm-Maoizm’in Kızıl Bayrağını Yükseklere Kaldırın!

Yaşasın Uluslararası Anti-Emperyalist Dayanışma!

Yaşasın Uluslararası Proletarya!

Yaşasın Tüm Ezilen Ve Sömürülen Halkların Dayanışması!

Yaşasın Türkiye Ve Filipinler’deki Ulusal Demokratik Devrim!

Englısh: https://www.tkpml.com/communist-party-of-the-philippines-message-of-solidarity-on-the-50th-anniversary-of-ibrahim-kaypakkayas-martyrdom/?swcfpc=1