TKP-ML Merkez Komitesi: Hindistan Komünist Partisi (Maoist)’e

Hindistan Komünist Partisi (Maoist)’e

Yaşasın Hindistan Komünist Partisi (Maoist)’in devrimci mücadelesi

TKP-ML ve ona bağlı Türkiye İşçi Köylü Kurtuluş Ordusu (TİKKO) adına, 19. kuruluş yıldönümünü kutlayan Hindistan Komünist Partisi (Maoist)’e en coşkulu devrimci dayanışmamızı iletiyoruz.

TKP-ML ve tüm devrimci güçler, Hindistan işçi ve köylülerinin, Halk Kurtuluş Gerilla Ordusu’nun (PLGA) kızıl savaşçılarının ve HKP (Maoist)’in devrimci başarılarını kutluyor.

Partimiz, HKP (Maoist)’in Hindistan’da Halk Savaşını ilerletmek için karşılaştığı zorlukları ve engelleri aşma kararlılığından ilham almaktadır. Sadece partimiz değil, başta Türkiye olmak üzere Ortadoğu coğrafyasındaki tüm ilerici ve devrimci güçler, Hindistan devrimci mücadelesindeki gelişmeleri ve HKP (Maoist)’in gerici egemen sınıfların vahşi saldırılarına karşı direnme mücadelesine nasıl önderlik ettiğini takip etmektedir. Bölgemizdeki tüm devrimci güçler, HKP (Maoist)’in faşist Modi rejiminin Hindistan Devrimini ezmek için ilan ettiği karşı-devrimci “kampanyaları” boşa çıkarmasından ilham almaktadır.

21 Eylül 2004 tarihinde Marksist-Leninist-Maoist güçlerin birleşmesiyle kurulan HKP (Maoist), kuruluşundan bu yana Hindistan’da yeni demokrasi ve sosyalizm mücadelesine önderlik etme konusundaki yetenek ve kararlılığını kanıtlamıştır. Şu anda da Hindistan halkının faşist Brahmanik Modi rejimine karşı mücadelesine önderlik etmektedir.

Hint gerici sınıfları, HKP (Maoist) önderliğindeki halkın devrimci direnişi karşısında dehşete düşmüş durumdadır. Bu dehşet Hint gericiliğinin daha saldırgan olmasına neden oluyor. Devrimcilere ve faaliyetçilere karşı acımasız baskı biçimlerine başvuruyor. Ezilen ve sömürülen sınıflara ve azınlıklara yönelik faşist saldırıları hızlandırmak için “teröre karşı savaşı” ve etnik ve dini fanatizmi teşvik ediyor.

Hindistan gerici devletinin bu saldırganlığının bir sonucu olarak, son yıllarda Hindistan devriminin bazı değerli önder kadroları ölümsüzleştirilirken, diğerleri tutuklandı. Ancak cinayetler, hapisler ve faşist baskılar halkın mücadelesini durduramaz ve durdurmayacaktır.

Hint gericiliğinin bu saldırganlığı, emperyalist kapitalist sistemin derinleşen krizinden ve Ukrayna’nın son işgalinde olduğu gibi emperyalist kamplar arasında silahlı bir çatışmaya dönüşmesinden bağımsız değildir. Emperyalist kapitalist sistemin krizi derinleştikçe saldırganlığı da artmaktadır. Hindistan ve Filipinler’de Halk Savaşlarına önderlik eden komünist partilere yönelik katliam ve tutuklama saldırıları emperyalist kapitalizmin derinleşen krizinden bağımsız değildir.

Emperyalizmin derinleşen krizinin ve bu krizin giderek daha fazla çatışmaya dönüşmesinin gösterdiği bir başka gerçek daha var: Maoistlerin uluslararası birliğini sağlamanın ve anti-emperyalist güçlerin emperyalizme karşı mücadelesini hızlandırmanın aciliyeti ve gerekliliği.

Ülkemizde faşist Türk devleti, başta Partimiz olmak üzere tüm ilerici ve devrimci güçlere karşı saldırganlığını sürdürmektedir. Gerici Türk hakim sınıfları askeri saldırganlıklarını sadece ülke sınırları içinde değil, sınırların dışında da sürdürmektedir. Türk devleti hem kendi askeri güçleriyle hem de doğrudan örgütlediği cihatçı çete gruplarıyla coğrafyamızdaki halkları katletmeye devam etmektedir. Partimiz ve onun önderliğindeki TİKKO, Türk devletinin bu saldırganlığına karşı mücadele etmektedir.

Emperyalist kapitalist sistemin derinleşen krizinin bir sonucu olarak emperyalist kutuplaşmanın daha da belirginleştiği koşullarda, Hindistan ve Türkiye gibi yarı-sömürge gerici devletlerin artan saldırıları ve dökülen kanlar devrimin ilerleyişini durduramaz ve durduramayacaktır. Hindistan’da Yeni Demokratik Devrim mücadelesi mutlaka zafere ulaşacaktır. Buna inancımız tamdır.

Yaşasın Marksizm-Leninizm-Maoizm

Yaşasın Hindistan Komünist Partisi (Maoist)!

Yaşasın Proletarya Enternasyonalizmi!

TKP-ML Merkez Komitesi

Eylül 2023

 

Englısh: https://www.tkpml.com/tkp-ml-central-committee-to-the-communist-party-of-india-maoist/?swcfpc=1