TKP-ML Merkez Komite: Selam olsun Filipinler Komünist Partisi’nin 54. Kuruluş Yıldönümüne

Selam olsun Filipinler Komünist Partisi’nin 54. Kuruluş Yıldönümüne

Jose Maria Sison dünya halklarının kalbinde sonsuza dek yaşayacak!

Partimiz Türkiye Komünist Partisi-Marksist Leninist (TKP-ML) ve ona bağlı Türkiye İşçi Köylü Kurtuluş Ordusu (TİKKO) adına, Filipin işçi sınıfı ve emekçi halkının öncüsü Filipinler Komünist Partisi’nin 54. Kuruluş Yıldönümünü komünist ve enternasyonalist duygularımızla selamlıyoruz. Filipinler Komünist Partisi ve onun öncülük ettiği Halk Savaşı, uzun yıllardır dünya proleter devrimleri tarihinde önemli bir yere sahiptir ve bizler de bu saygın Partiyle kardeş parti olmaktan gurur duyuyoruz.

Uluslararası alanda 2022 yılının başlarında Rusya’nın Ukrayna işgaliyle daha da derinleşen emperyalistler arası krizin etkileri ağırlaşarak sürerken, istisnasız bütün hakim sınıflar keskinleşen bu çelişkilere göre konumlanıyor. Geride bırakmakta olduğumuz 2022 yılı ABD-AB ve Rusya emperyalistleri arasında çatışmanın Ukrayna sahasında örtülü de olsa silahlı çatışmaya evrilmesiyle emperyalist kapitalistler; önümüzdeki yıllarda bu çatışmanın bir üst evreye sıçrama ve tarafların açıktan birbirlerini hedef alma ihtimaline göre hazırlanıyorlar. Nükleer savaş tehditlerinin açıktan açığa dillendirildiği bir yılı geride bırakırken, örneğin Çin gibi “genç” emperyalist güçler, olası yeni pazar savaşından pay kapabilmek için hazırlanıyor; Almanya’dan Japonya’ya “dünyanın efendileri” silahlanmaya daha fazla bütçe ayırdıklarını açıklıyor. Bu anlamıyla geride bıraktığımız 2022 yılı için, insanlığın kapitalist sistemin sömürü ve aşırı kâr hırsının sonucunda doğayı tahribatının ürünü olarak ortaya çıkan korona virüs pandemisini çabucak unuttuğu, ancak işçi sınıfının ve ezilen dünya hakları açısından gerçek bir virüs olan emperyalist kapitalistlerin yeni pazar savaşlarına hazırlandığı bir yıl oldu.

Tüm bu ve benzeri gelişmeler, «sınıfların öldüğü», «kimlik-kültür mücadelelerinin» esas haline geldiği yalanlarının da ortaya çıkmasını sağladı. Bugün artık herkes, kendi sınıfsal konumuna uygun olarak, sınıf çelişkilerinin keskinleşmesinden, sınıf çatışmalarının daha da büyümesinden bahsediyor. Nitekim, Ortadoğu’dan Güney Asya’ya, Latin Amerika’dan Afrika ülkelerine kadar dünya halklarının sokaklara taşan öfkesi bunun göstergesidir. Yoksulların isyanının yakıcı etkisini İran gibi, Tunus gibi, Meksika, Şili gibi birçok ülkede görüyoruz. Başta kadınlar ve genç kitlelerin, komünist bir önderliğe sahip olmadığı koşullarda dahi iktidarları nasıl telaşa düşürdüğüne tanık oluyoruz. İşte böylesi bir süreçte Marksist-Leninist-Maoist güçler, üzerlerine düşen misyonu yerine getirebilmek için kendi ülkelerinde işçi sınıfı ve emekçi halk kitlelerine önderlik ederek Halk Savaşını yükseltirken, diğer yandan uluslararası alanda ortak-birleşik hareketi geliştirmelidir. Tıpkı Filipinler Komünist Partisi gibi, Partimiz de bu iki görev için çaba göstermektedir.

Filipinler Komünist Partisi’nin 54. kuruluş yıldönümünü kutlamaya günler kala, Filipinler işçi sınıfı ve halkının, Partiniz FKP’nin değerli önderi Jose Maria Sison’u kaybetmenin üzüntüsü içerisindeyiz. Sison yoldaşın kaybından duyulan derin üzüntü, sadece Filipinler halkı ve FKP için geçerli değildir. FKP ve TKP-ML arasındaki enternasyonal ilişkilerde önemli bir köprü inşa edilmesinde değerli katkıları olan Ka Joma’nın fiziksel yokluğunu Partimiz ve dünya Marksist-Leninist-Maoist hareketi derinden hissedecektir.

Ka Joma, dünya halklarının dostu iken, emperyalistlerin ve onların yerli işbirlikçilerinin, tüm sınıf ve komünizm düşmanlarının korkulu rüyası olmuştur yaşamı boyunca. Bu nedenle, yaşamını yitirdiğinde “Filipinler için Jose Maria Sison’suz yeni bir dönem başlıyor ve hepimiz bunun için daha iyi olacağız” dediler. Bahsettikleri Filipinler, kendi sömürü sistemlerinden, emperyalizmin köleliğinden başka bir şey değildir. Onlar ne kadar yüksek sesle bağırırlarsa bağırsınlar, Sison yoldaş, dünya halklarının kalbinde sonsuza dek huzur içinde yaşayacak ve emperyalistleri ve yerli uşaklarını korkutmaya devam edecek.

Yaşasın Filipinler Komünist Partisi!

Yaşasın Türkiye Komünist Partisi-Marksist Leninist!

Yaşasın Halk Savaşı!

Yaşasın Enternasyonal Birlik ve Dayanışma!

Ka Joma’nın komünist ruhu sonsuza dek yaşayacak!

 

Türkiye Komünist Partisi- Marksist Leninist

Merkez Komite

Aralık 2022

Englısh: https://www.tkpml.com/tkp-ml-central-committee-glory-to-the-communist-party-of-the-philippines-on-its-54th-anniversary/?swcfpc=1