TKP/ML MK Açıklaması: “DAİMA DİRENİŞ, KESİNTİSİZ MÜCADELE, SONUNA KADAR DEVRİM!”

DAİMA DİRENİŞ, KESİNTİSİZ MÜCADELE, SONUNA KADAR DEVRİM!

Çeşitli Milliyetlerden Halkımıza,
İşçi sınıfının uluslararası birlik, mücadele ve dayanışma günü 1 Mayıs geldi. Ezilenlerin umutlarını haykırdığı, egemenlere korku saldığı o tarihi gün geldi. O tarihi gün ki sömürücülerden hesap sorma, zalimlere gücümüzü gösterme günüdür. O tarihi gün ki sermayedarları döktüğümüz ter ve kan için lanetleme günüdür. Kan emiciler!.. Size rahat uyku yok, çünkü biz varız! Biz üreteniz, biz milyarlarız ve biz geleceğin sahipleriyiz. Bekleyin bizi geliyoruz; sizi mülklerinizden koparmak için, sömürüsüz, eşit ve özgür bir dünya kurmak için!
Sermayenin krizinin faturasını biz ödemeyeceğiz. Esnek çalışmayı, taşeronlaşmayı, örgütsüzlüğü kabul etmeyeceğiz. Geçici işçilik, işsizlik ve patronlara kölelik kaderimiz değil. Örgütlenerek, direnerek ve birleşerek kazanabiliriz. Direnen Tekel işçisi bu yoldan yürüdü. Esenyurt, Tariş, Marmaray, Samatya işçileri ve direnen tüm işçiler bu yoldan yürüyor. Şimdi 1 Mayıs’ta hep birlikte emeğimiz ve geleceğimiz için yürüyeceğiz.
AKP’nin tüm işçi sınıfı ve emekçilere düşmanlığı artık daha çok açığa serilmiş bulunuyor. İşçi sınıfı sesini yükseltirken CHP, MHP ve diğer faşist partiler emekçi halkımızı aldatmanın peşindeler. Mahallelerimize, sendikalarımıza, derneklerimize musallat oluyorlar. İzin vermeyelim onlara! Çünkü onların da AKP’den farkı yok. Onlar da bu sömürücü düzenden beslenen sermaye uşaklarıdır. Artık aldanarak, bekleyerek, çözümü kendi dışımızda arayarak hiçbir yere varamayız. Çözüm mücadelededir, direniştedir. Ne sendika bürokratları ne de reformistler bize çözüm olabilir. Onlar korkak, düzenbaz ve sahte dostlardır. Çözüm devrimci işçilerde, ezilenlerdedir. Ve çözüm işçi sınıfı ve ezilen halkın devrimci gücündedir.
Egemen sınıflar; onların partileri, askeri, polisi, yargısı ve diğer bütün kurumları birbirleriyle kavga ediyor görünüyorlar. Onların kavgası sadece sömürüden daha fazla pay kapmak içindir. İşçi sınıfı ve ezilenlere karşı onlar her zaman dosttur ve bu çakalların dostluğudur. Her ulustan ve inançtan kadını ve erkeğiyle tek bir dostumuz vardır bizim. Ezilen, sömürülen ve hakları için direnen milyarlar…
1 Mayıs sadece işçi sınıfının değil, tüm ezilen ve sömürülenlerin taleplerini haykırdığı mücadele günüdür. Ezilen ulusların, baskı altına alınan inançların, sömürülen kadınların, yoksul köylülerin ve halk gençliğinin safı işçi sınıfının devrimci safıdır. Haklarımız, kurtuluşumuz ve devrim için bu tarihi kavga gününde tüm ezilenlerin mücadelelerini birleştirmeliyiz.
Kürt yurtseverlerin yüzüne inen yumruk faşizmin Kürt ulusuna reva gördüğü aşağılama, imha ve zulmün parçasıdır. Alevilere, baskı altına alınan inanç ve kültürlere asimilasyonu dayatan; kadınların emeğini, bedenini ve ruhunu kemiren; köylüyü onulmaz bir yıkımın eşiğine getiren; gençliği işsizliğin, yozlaşmanın ve geleceksizliğin kollarına atan aynı sömürücü faşist sistemden başkası değildir. Bizi ortaklaştıran şey, bu sisteme karşı direniş ve mücadelemizdir. Öyleyse bu 1 Mayıs’ta birleşerek, güçlenerek egemenlere bir kez daha büyük bir korku salmalıyız.
Tüm işçi ve emekçiler 1 Mayıs’ta sınıf kardeşlerinin yanında olmalı, alanları zapt etmelidir. 1 Mayıs’ta sesimiz ne kadar güçlü çıkarsa fabrikada, işyerinde ve egemenlere karşı direnişlerimizde daha güçlü olacağız. Egemenler 15-16 Haziran Büyük İşçi Direnişi’nin ve ’77 1 Mayısı’nın devrimci hayaletinden korkuyorlar. Bunun için on yıllardır Taksim’i bize kapatmak istediler fakat yasakları, engellemeleri sökmedi. İşçiler, emekçiler, devrimciler sokak sokak çatışarak, dört bir yandan birleşerek Taksim’i kazandılar. Bu 1 Mayıs’ta Taksim’de ve tüm alanlarda daha birleşik, daha güçlü ve daha umutlu yürüyeceğiz. Umudun devrimde olduğunu, sınıfsız, sömürüsüz bir dünya amacımızı herkese duyuracağız. Bunun için alanlarda olacak, sloganlarımızı, marşlarımızı hep birlikte söyleyecek, hep birlikte haykıracağız!..

İŞÇİ SINIFI VE EZİLEN HALKLARLA DEVRİM, İŞÇİ SINIFIYLA KOMÜNİZM!
FAŞİZME, SERMAYEYE KÖLELİĞE KARŞI DİRENİŞE, MÜCADELEYE!
DEVRİMCİ İŞÇİLER SENDİKA YÖNETİMİNE!
ÜRETEN BİZİZ YÖNETEN DE BİZ OLACAĞIZ!
YAŞASIN 1 MAYIS! BIJİ YEK GULAN!
YAŞASIN PROLETARYA ENTERNASYONALİZMİ!

TKP/ML MK
Mayıs 2010