TKP/ML MK-SB’den 18 Mayıs Açıklaması: “İBRAHİM KAYPAKKAYA ÖNDERİMİZDİR, SÖNMEYEN MEŞALEMİZDİR!”

İBRAHİM KAYPAKKAYA ÖNDERİMİZDİR, SÖNMEYEN MEŞALEMİZDİR!

Çeşitli Milliyetlerden Halkımıza,
Türkiye devriminin yolunu çizen ve bu uğurda tereddüt etmeksizin canını veren komünist önder İbrahim Kaypakkaya yoldaşın Diyarbakır işkencehanelerinde öldürülüşünün 37. yılında, ardılları olarak sınırsız, sınıfsız ve sömürüsüz bir dünyayı kurana dek mücadeleden geri adım atmayacağımızı bir kere daha ilan ediyoruz!
Türkiye işçi sınıfının öncü partisi TKP/ML’nin kurucusu ve kuramcısı olan İbrahim yoldaş, 18 Mayıs 1973 tarihinde 90 gün süren işkenceli sorgular sonucunda katledilmiş, ancak düşüncelerinin, kurduğu partinin ve sınıf savaşımının bugüne dek ayakta durması engellenememiştir.
Önder yoldaş, sadece yazı yazarak, nutuklar atıp ahkam keserek mücadele ettiğini düşünenlere, haksızlıklara karşı “sessiz kalmayı” tercih edenlere, şartların olgun olmadığından dem vuranlara rağmen kitlelere güvenmiş, kısa yaşam maratonuna kitlelerle iç içe, mücadeleyle dolu ve devrime adanmış bir hayat sığdırmıştır. Sömürüye, katliamlara ve tüm acılara karşı yakınmamış, faşizmden hesabın lafla değil zor yoluyla sorulacağını bilerek silah elde mücadele yürütmüştür.
Önder yoldaş, köylülerin toprak işgallerinde, işçilerin grev ve eylemlerinde, öğrencilerin boykot ve direnişlerinde, kısacası yaşamın her alanında her zaman ezilenlerin haklı mücadeleleri içerisinde yer almış, halkından öğrenmeyi bilmiş, halkını sınıf mücadelesine katmak için bitmez bir enerjiyle hareket etmiştir. “Devrim kitlelerin eseridir” anlayışından asla vazgeçmemiş, kitlelere rağmen ve kitlelerden kopuk devrimciliği mahkum etmiştir.
Önder yoldaş, faşizmin tabulaştırdığı, sistemin tüm hassas noktalarını görüşleriyle yerle bir etmiş, onların da ifade ettiği gibi “Türkiye’de ihtilalci komünizmin temsilcisi” olmuştur. Ezilen Kürt ulusu gerçekliğine işaret etmiş, işçilerin, köylülerin mücadelesini tahlil etmiş, sınıf mücadelesinin Türkiye’deki biçimini ortaya koymuştur. Resmi devlet ideolojisi yani Kemalizmi çözümlemiş, onun halk kitlelerine baskı, katliam, sömürü olduğunu anlatmıştır. Bu yüzden Kaypakkaya, ezenlerle, sömürenlerle hiçbir biçimde uzlaşmamanın sembolü olmuştur. Bu yüzden egemenler, onun yolundan gidenlere akla hayale gelmedik baskılar yapmaktan geri durmamışlardır. Bu yüzden Kaypakkaya adına sahip çıkmak, devrime, halkın kurtuluşuna sahip çıkmak demektir.

Emekçiler, Kadınlar, Gençler,
Sistemin demokrasi palavralarının arkasında daha fazla sömürü, baskı ve katliam vardır. İşçilerin, emekçilerin en meşru taleplerini dahi en sert şekillerde bastırmaya çalışan egemenlere karşı direnmemek, yeni saldırıların planlanması demektir. “Nasıl olsa geçer”, “Daha kötüsü olamaz” demek, işsizliği, yoksulluğu, sömürüyü baştan kabullenmektir. Tek kurtuluş ise örgütlenmek, mücadele etmektir.
İbrahim Kaypakkaya adına sahip çıkmanın, İbrahim Kaypakkaya’yı mazlumların mücadelesinde zafere kilitlenmiş bir birliktelikle anmanın, ezenlere verilebilecek en net cevap olduğu açıktır. 18 Mayıs bu nedenle yas değil, mücadele günüdür.
Dünyanın çeşitli yerlerinde Marksizm-Leninizm-Maoizm’in rehberliğinde devrime yürüyen Komünist Partiler kervanına TKP/ML adını altın harflerle yazmak için süren sınıf mücadelesine katılmak, çürümüş eski düzene vurarak Halk İktidarını, Sosyalizmi ve Komünizmi kurmak için örgütlenmek ve mücadele etmek gereklidir.
Adım adım yürünen iktidar yolunu kızıl bayraklarla donatan şehitlerimize, yüzündeki acıların nedeni olan sınıf düşmanlarına bilendiğimiz emekçi halkımıza sözümüz olsun ki devrim ve Demokratik Halk İktidarı gerçek olacaktır!
Zorlu zirvelerin yılmaz konakçısı TİKKO savaşçısı gerillalarımızla, halk gençliğinin öncüsü yiğit TMLGB militanlarımızla, partimiz TKP/ML’nin adını rehber edinen tüm üye, sempatizan ve taraftarlarımızla, Halk Savaşıyla bu sözü gerçeği çevireceğiz!

KOMÜNİST ÖNDER KAYPAKKAYA HEP YAŞAYACAK!
İBRAHİM YOLDAŞA SÖZÜMÜZ VAR, ZAFERE KADAR DEVRİM!
YAŞASIN PARTİMİZ TKP/ML, ÖNDERLİĞİNDEKİ TİKKO VE TMLGB!
KAHROLSUN EMPERYALİZM, FAŞİZM VE HER TÜRDEN GERİCİLİK!
YAŞASIN HALK SAVAŞI!
TKP/ML MK-SB