TKP/ML MK-SB Açıklaması: “ADIMIZ İSYAN, SOYADIMIZ SERHILDAN !.. YAŞASIN 1 MAYIS, BİJİ YEK GULAN !..”

ADIMIZ İSYAN, SOYADIMIZ SERHILDAN !..
YAŞASIN 1 MAYIS, BİJİ YEK GULAN !..

Türk, Kürt, Çeşitli Milliyetlerden Halkımıza;
Zalimler için takvim yapraklarından bir an önce koparılması gereken en önemli gün geldi çattı! Zorbaların nefretle andığı korkulu gün için şafak sökmek üzeredir! Sermayenin mezara gömüleceğini iliklerinde hissettiği gün için geriye sayım başladı!
1 Mayıs, emeğe düşman olanlar, sömürü, baskı ve zulümden yana olanlar, halkların katili olanlar için lanetli bir gündür! 1 Mayıs, emperyalistlerin, faşistlerin, gericilerin, işbirlikçi kan emicilerin, işkencecilerin kabusudur! 1 Mayıs, krallar, sultanlar, diktatörler, paşalar, papalar, din bezirganları, patronlar, ağalar için kapkara bir gündür!

1 Mayıs’ı sermaye dünyasının korkulu günü haline getiren ezilenlerin gücü ve öfkesidir!
Milyonlarla ifade edilebilecek bir azınlığın, vahşi biçimde ezdiği ve sömürdüğü milyarlarca insana hükmedebildiği emperyalist-kapitalist sistem; her türlü yalan, aldatma, yönlendirme, baskı ve zorbalıkla, ve fakat zorlukla ayakta durmaktadır.
Saltanatları, zevk ve sefa içerisinde hüküm sürdükleri düzenleri sonsuz değildir. Sistemleri her geçen gün daha da kötüye gidiyor, onarmakta, yamamakta güçlük çekiyor, bellerini doğrultmakta tümden aciz duruma düşüyorlar.
ABD emperyalizminden başlayarak tüm ittifakları, işbirlikçi ve uşaklarına yayılan son krizle başları fena halde derttedir. İşgal ettikleri ülkelerin tümünde ezilen halkların tokadını yiyenler, şimdi kendi dertleriyle başa çıkamadıkları gibi, dünyanın dört bir yanındaki açlığa isyan eylemlerine çare bulmaya çalışıyorlar.

1 Mayıs, kriz içerisinde debelenen Türk egemenlerinin üstüne karabulut gibi çökecektir!
AKP’si, CHP’si, MHP’si, ordusu, yargısı, YÖK’ü, TÜSİAD’ı, medyası ve diğer belli başlı kurumları ile birbirine düşen; ama özünde halka karşı olmakta, sömürü, baskı ve zulüm uygulamakta büyük bir mutabakat ve işbirliği sergileyen Türk hakim sınıfları bunalımdadır.
Bu öyle bir bunalımdır ki, enflasyon ve işsizlik yüzde 20’leri aşmada birbiriyle yarışmaktadır. Ekonomideki kriz, tarımdaki çöküş, gıda maddeleri satışında kuyruklara yol açmaktadır. Öyle bir bunalımdır ki, sosyal güvenlik sistemi ve sağlık alanında kırıntı düzeyindeki haklara saldırılmaktadır. Yoksullukta sınır tanınmamakta, kıdem tazminatına dahi göz dikilmektedir.
Bu öyle bir bunalımdır ki, Kürt ulusuna yönelik imha ve inkar politikasında azgınlaşılmakta, demokratik hak taleplerine, demokratik eylem biçimlerine en vahşi yöntemlerle ve en pervasız tutumla yaklaşılmaktadır. İşte tam da bunun için:

1 Mayıs, zalimlerin korkusunu büyüttüğümüz gün olmalıdır. 1 Mayıs, egemenlerin krizini derinleştirdiğimiz gün olmalıdır. 1 Mayıs, işçi ve emekçilerin, ezilen halk ve ulusların birlik ve dayanışmasını güçlendirdiğimiz gün olmalıdır.
1 Mayıs, proletaryanın kızıl bayrağını yükseklerde dalgalandırdığımız gün olmalıdır. 1 Mayıs, halk demokrasisi, bağımsızlık ve sosyalizm mücadelesinde adımlarımızı sıklaştırdığımız gün olmalıdır. 1 Mayıs, faşizmin kalelerini kuşattığımız gün olmalıdır! 1 Mayıs, işçi sınıfı ve ezilen halkların gövde gösterisine sahne olmalıdır!

İSYAN ATEŞİNİ KÖRÜKLEMEK İÇİN ALANLARI ZAPTEDELİM!
PROLETARYANIN KIZIL BAYRAĞINI DALGALANDIRMAK İÇİN İLERİ!
KAHROLSUN EMPERYALİZM, FAŞİZM VE HER TÜRDEN GERİCİLİK!
YAŞASIN 1 MAYIS!, BİJİ YEK GULAN!
TKP/ML MK SB
MAYIS 2008