TKP/ML MK-SB’den 24 Nisan Açıklaması: “24 NİSAN 1972’DE, KOMÜNİZM MEŞALESİNİN ÜLKEMİZDE YENİDEN TUTUŞTURULMASININ ADIDIR PARTİMİZ!”

24 NİSAN 1972’DE, KOMÜNİZM MEŞALESİNİN ÜLKEMİZDE YENİDEN TUTUŞTURULMASININ ADIDIR PARTİMİZ!

Çeşitli Milliyetlerden Halkımıza,

Partimiz TKP/ML 36. Kuruluş yıldönümünde; kurucu-önderi İbrahim Kaypakkaya ve yoldaşlarının ilk günkü coşku ve heyecanıyla, azmi ve direnciyle, savaşkanlığı ve umuduyla kavgasını sürdürüyor…
Partimiz TKP/ML 36. yılında; Türkiye’nin fedakar ve kahraman emekçilerini, yoksul ve çilekeş köylülerini, kavga ve direniş odağı halk gençliğini, Zap-tedilemeyen ve yıldırılamayan Kürt ulusunun yiğit halkını selamlar.
Partimiz TKP/ML 36. yılında; yüzünü faşizme dönen ilerici ve aydınları, anti-emperyalist anti-faşist mücadelede saf tutan bütün yurtsever ve demokratları selamlar.
Partimiz TKP/ML 36. yılında; ’71 ihtilalci geleneğini sürdürme adına mücadele yürüten ve devrimden yana tutum belirleyen bütün parti ve hareketleri selamlar.
Partimiz TKP/ML 36.yılında; faşizmin zindanlarında tecrit zulmü ve işkencesine karşı büyük bedeller pahasına direnişlerini sürdüren devrimci tutsakları selamlar.
Partimiz TKP/ML 36. yılında; dağlardan fabrikalara, tarlalardan semtlere, üniversitelerden kitle örgütlerine, her yerde her cephede büyük bir özveriyle kavgayı omuzlayan bütün parti militanları ve taraftarlarını selamlar.

Partimiz TKP/ML 36. Kuruluş yıldönümünde; kurucu-önderi İbrahim Kaypakkaya ve yoldaşlarının ilk günkü coşku ve heyecanıyla, azmi ve direnciyle, savaşkanlığı ve umuduyla kavgasını sürdürüyor…
Bu kavga, önder yoldaşlarımız İbrahim Kaypakkaya’dan Mehmet Demirdağ’a Marksizm-Leninizm-Maoizm’in yol göstericiliğinde yürütüldü. Bu kavga, Ali Haydar Yıldız’dan Mehtap Kara’ya yüzlerce şehit yoldaşımızın omuzlarında, silahlarımız elden ele geçerek, silah elde toprağa düşerek bugünlere taşındı. Bu kavga, yengi ve yenilgilerle, atılım ve ihanetlerle, ilerleme ve darbelerle sürdürüldü.
Kavgamız bir kuşaktan diğerine uzandı, yarattığı gelenekle yeni bir nesli kucakladı. Binlerin, onbinlerin emeğiyle, nice muharebeler, direniş ve eylemlerle yoğrulan mücadelemiz, büyük deneyim ve dersler biriktirdi.
İleriye güvenle bakmamızı, yolumuzu emin adımlarla kat etmemizi sağlayan geçmişimizi, Marksist-Leninist-Maoist ideolojiyi rehber almamıza borçluyuz. İnancımızı pekiştiren, umudumuzu büyüten ve yolumuzu daha da aydınlatan tarihi sürecimiz, görev ve sorumluluklarımızı da bir o kadar artırdı.

Partimiz TKP/ML 36. Kuruluş yıldönümünde; kurucu-önderi İbrahim Kaypakkaya ve yoldaşlarının ilk günkü coşku ve heyecanıyla, azmi ve direnciyle, savaşkanlığı ve umuduyla kavgasını sürdürüyor…
Coşku ve heyecanımızı yitirmedik, çünkü; sınıfsız topluma yol alacak insanlık kervanına Türkiye katarının eklenmesi davası, biz Türkiyeli komünistlerde inanılmaz bir heyecan ve sabırsızlık yaratmaya devam ediyor!
Azim ve direncimizi üst seviyede tutmaya devam ediyoruz, çünkü; dünya deneyleri ile yaşadıklarımız öğretti ve öğretmeye devam ediyor ki, düşmanlarımızın gücü ve bizi her yönüyle kuşatan sistemlerinin bütün zorlukları ve engelleriyle ancak büyük bir sabır ve ısrarla, güçlü bir direngenlik ve azimle başa çıkabiliriz.
Savaşçılığımız hiç kuşkusuz belirleyici karakterimiz olmaya devam ediyor, hep de öyle olacak! Çünkü, gerek askeri planda gerekse de diğer direniş alanlarında düşmana yönelirken, kendimizi savunur ya da haklarımız için dövüşürken savaşçı bir kimlik sahibi olmak, ideolojik anlamda amaç ve hedeflerle doğrudan orantılı bir duruşa karşılık gelmektedir.
Elbette ki umudumuz, hava kadar, su kadar, güneş kadar somut bir gerçekliğe karşılık gelecek biçimde ellerimizin içinde, sımsıkı kavradığımız bir meşale gibi duruyor. Umut adlı meşaleyi bir daha sönmemek üzere bu topraklarda yeniden yakan partimiz, 36. Kuruluş yıldönümüne umudu büyüten adımlarla giriyor.

Partimiz TKP/ML 36. Kuruluş yıldönümünde; kurucu-önderi İbrahim Kaypakkaya ve yoldaşlarının ilk günkü coşku ve heyecanıyla, azmi ve direnciyle, savaşkanlığı ve umuduyla kavgasını sürdürüyor…
Umut, bilimsel gerçekler üzerinden yükselirse umuttur. Umudun inancı besleyebilmesi ve güven doğurabilmesi söz ve eylem bütünlüğünü gerektirir. Umudumuzun en büyük kaynağı ideolojimizdir. Dünyadaki öncellerimiz ve kardeş komünist partiler gibi, tarihi haklılığımıza temel olacak biçimde; emek-sermaye çelişkisi ekseninde, sınıflar mücadelesi, devrimler, sosyalizm, işçi sınıfının rolü, kitlelerin gücü, halk savaşı gibi kanıtlanmış gerçeklikler üzerinden yürüyoruz.
Yürüyüşümüz, Türkiye devrimini muzaffer kılma yolunda köklü bir gelenek yaratmış, önemli ders ve deneyimlerin birikimini kuşanmıştır. Savaşarak, direnerek, mücadele ederek geldiğimiz bugünkü aşamada, ileriye daha da güvenle bakabilmemizi sağlayan hamlemiz, 2007 yılında başarıyla sonuçlanan 8. Parti Konferansımızın eseridir.
Durmadan, duraksamadan mücadeleyi sürdürerek, demokratik halk devrimini halk savaşı yoluyla başarıya ulaştırarak, çeşitli milliyetlerden Türkiye halkının kurtuluş kavgasını zafere taşıyacağız. Bunun uzun süreli, zorlu ve büyük bedeller isteyen bir savaşla gerçekleşeceği iyi bilinmelidir.
İşte bu yüzden, bu yolda ısrar, bu uğurda feda, bu kavgada cesaret, bu mücadelede azim, bu savaşta kahramanlık, bu direnişte özveri hep daha iyi, daha fazla, daha yüksek, daha ileri olmak zorundadır. Bunu sergileme görevi, devrim mücadelesine hangi düzeyde katkı sunarsa sunsun herkese düşmektedir. Ve bu görevin yükü ve sorumluluğu her geçen gün daha da artmaktadır!

36. YAŞINDA KOMÜNİZMİN SÖNMEYEN MEŞALESİDİR PARTİMİZ!
YAŞASIN PARTİMİZ TKP/ML ve ÖNDERLİĞİNDEKİ TİKKO, TMLGB!
KOMPRADOR PATRON-AĞA DEVLETİNİ YIKACAĞIZ, HALK İKTİDARI KURACAĞIZ!
KAHROLSUN EMPERYALİZM, FAŞİZM VE HER TÜRDEN GERİCİLİK!
YAŞASIN DEMOKRATİK HALK DEVRİMİ!
YAŞASIN HALK SAVAŞI!

Nisan 2008

TKP/ML MK SB