TKP/ML MK-SB Açıklaması: “DİRENİŞ, İSYAN, SERHILDAN; YAŞASIN 1 MAYIS, BİJİ YEK GULAN!”

DİRENİŞ, İSYAN, SERHILDAN; YAŞASIN 1 MAYIS, BİJİ YEK GULAN!

Türk, Kürt ve Çeşitli Milliyetlerden Emekçi Halkımıza,
Ortadoğu ve Kuzey Afrika halklarının estirdiği isyan rüzgarlarıyla özgürlük talebinin en yüksek perdeden haykırıldığı bir dönemden geçiyoruz. Bölgede gelişen halkların isyanını durdurmayı amaçlayan ve daha fazla yağma ve talanın peşinde koşan emperyalistlerin Libya özgülünde giriştikleri saldırılar, Libya halkının kanının emperyalist yağmacıların daha fazla zenginleşmesi uğruna dökülmesi, öfkemizi katmerleştirmektedir.
Bugün tüm dünya halkları özgülünde bu katliamın en ufak bir meşruluğu dahi bulunmamaktadır. Emperyalistler ve onların uşaklarının dünya halklarını katliamları konusunda ikna etmeye çalışmaları beyhude bir uğraştır. Emperyalistlerin bölgedeki ileri karakolu olan TC devleti de hemen harekete geçmiş ve İzmir’in NATO için komuta merkezi olarak tesis etmesi ile katliamın esas faillerinden birisi olarak konumlanmakta gecikmemiştir.
Bölgedeki işgal ve katliam, isyan ve direniş gerçekliği içerisinde akan süreç, kavga ve mücadele günü 1 Mayıs’ta devrim ve halklar cephesinden yükselecek sese önemli bir kürsü hazırlamıştır. Emperyalist haydutlara, gerici ve faşist zorbalara karşı net bir tutum almanın, direnen halklarla dayanışma göstermenin en güçlü platformudur 1 Mayıs!

İşçiler, Emekçiler;
2011 yılı içerisinde çıkarılan Torba Yasa ile egemenler ciddi bir saldırı dalgası başlatmışlardır. İşçi sınıfının ve emekçilerin büyük mücadelelerle kazandığı haklar çıkarılan bu ve benzeri yasalarla bir anda gasp edilmektedir. Taşeronlaştırma her geçen gün daha da yaygınlaştırılmakta, işten atılan işçilerin direnişlerine amansızca saldırılmakta, özcesi sistemin işçi-emekçi düşmanlığı gittikçe daha fazla açığa çıkmaktadır.
Tarımın tasfiyesinden yaygın özelleştirmeler sonucunda artan işsizliğe kadar oldukça geniş bir yelpazede işçi ve emekçilerin acıları, yoksulluğu, ezilmişliği kadar direnişleri ve artan öfkeleri de büyümektedir. Bir dizi fabrikada, atölye ve işyerinde süren grev, direniş ve eylemlerin ateşi sokaklara taşmış; gençliğin, kadınların, konutları yıkılanların, yaşam alanları talan edilenlerin öfkesiyle buluşmuştur. 1 Mayıs, işçi ve emekçi düşmanlarına, soyguncu ve sömürücü asalaklara karşı öfkemizi haykıracağımız gün olacaktır!

Emekçi Halkımız;
Askeri ve siyasi operasyonlarla sindirilmeye çalışılan Kürt ulusunun meşru ve haklı talepleri, hiçe sayılmak bir yana zorla bastırılmakta, her eylem ve direniş, saldırı ve katliamların kılıfı haline getirilmektedir. Yıllardır şovenizm ile zehirlenmeye çalışılan halkımız bu zulmün parçası haline getirilmeye çalışılmakta, faşist terör ülke çapında dizginsiz bir hal almaktadır. Türkiye Kürdistanı’nda gerçekleştirilen her eyleme kan bulaşmakta, faşizm askeri, polisi, iti ve mitiyle azgın bir şekilde saldırmaktadır.
Kürt halkının zulme karşı çeşitli biçimlerde yükselttiği direnişe karşı faşist diktatörlüğün düştüğü aczin yarattığı korku, bütün egemen sınıfları ve partilerini bir araya getirmiştir. Bu saf tutma ve cepheleşmenin yarattığı ülke gerçekliği, savaşı her düzlem ve alanda yükseltmemiz, Kürt ulusunun direnişiyle bütünleşme ve dayanışmayı üst düzeyde sergilememiz gerektiğini ortaya çıkarmıştır. İsyan ve eylem günü1 Mayıs, bu görev ve sorumlulukla mücadeleye atılmanın en yakıcı zeminidir!

1 Mayıs, emekçi halkımızın sömürücü zorbalara karşı öfke ve isyan haykırışı olmalıdır!
1 Mayıs, Kürt halkının zulme karşı direniş ve savaş çağrısı olmalıdır!
1 Mayıs, emperyalist haydutlara karşı direnen enternasyonalist proletaryanın bayrağı olmalıdır!
1 Mayıs, demokratik halk devrimi, bağımsızlık ve sosyalizm kavgasında ateş olmalıdır!
1 Mayıs, komünizme giden yolun işaret fişeği olmalıdır!
1 Mayıs, emperyalizme, faşizme ve her türden gericiliğe korku salmalıdır!

TKP/ML MK-SB