TKP/ML MK-SB Açıklaması: “GÜCÜMÜZ, SESİMİZ, MESAJIMIZ OLSUN 1 MAYIS!”

GÜCÜMÜZ, SESİMİZ, MESAJIMIZ OLSUN 1 MAYIS!

Çeşitli Milliyetlerden Halkımıza;
Bütün ezilenlerin, bütün yoksulların, bütün mazlumların söyleyecekleri bir şey olmalı!
Bütün işçilerin, bütün emekçilerin, bütün çalışanların haykıracakları bir şey olmalı!
Bütün köylülerin, bütün çiftçilerin, bütün üreticilerin, bütün marabaların sözü olmalı!
Bütün işsizlerin, bütün ekmeksizlerin, bütün evsizlerin dile getirecekleri bir şey olmalı!
Ezilen, horlanan, imha edilmeye, yok sayılmaya çalışılan Kürt halkının, soykırımı her daim canlı tutulan Ermeni halkının ve diğer azınlık milliyetlerden halkımızın söyleyecekleri çok şeyler olmalı!
Okullu olabileni ve olamayanı ile geleceksizliğe mahkum edilen; sömürü, baskı ve ahlaki yozlaşma cenderesinde enerjisi tüketilen gençliğin de sözü olmalı!
Her türlü sömürü ve zulümden daha katmerli pay aldıkları yetmiyormuş gibi, hayatının her safhasında erkek otoritesi altında ayrıca ezilen ve sömürülen kadınların da dile getirecekleri şeyler olmalı!
1 Mayıs bunun için var!
1 Mayıs, sınıf mücadelesinde yerini alması gereken herkesin ortak düşmana karşı bir araya gelip, güçlerini birleştirmesi için var!
1 Mayıs, milyonlarca işçiyi sendikasız, sosyal güvencesiz, sağlıksız koşullarda, boğaz tokluğunu bile çok görerek kürek mahkumu gibi ölesiye çalıştıranlarla kavga etmek için var!
1 Mayıs, işçilerin ezilmesi ve sömürülmesinde patronlarla işbirliği içerisinde olan gerici, faşist, reformist sendika ağalarının yakasına yapışmak için var!
1 Mayıs, milyonları işsizliğe, evsizliğe, açlığa mahkum edenlerle hesaplaşmak için var!
1 Mayıs, köylüyü toprağına yabancılaştıran, ürününü yok pahasına kapatanlara karşı koymak için var!
1 Mayıs, Türk devletinin kuruluşundan itibaren Kürt ulusu üzerinde koyu bir ırkçı-milliyetçilik, azgın bir şovenizm ile katliam, terör, zulüm gerçekleştirenlere karşı koymak için var!
Mesajımız Olsun 1 Mayıs!
Sosyal yıkım politikaları, buna üstü açık ya da kapalı destek veren sınıf işbirlikçilerinin de yardımıyla başta çalışma yaşamı olmak üzere, üretimin bütün alanlarında IMF’nin sadık ve has müşterisi olan faşist Türk devleti tarafından uygulanmaktadır. 1 Mayıs 2007, buna yanıt olmalıdır!
2005 Newroz’unun ardından başta Kürt halkının dinamikleri olmak üzere komünist, devrimci, demokrat, bütün toplumsal direnç noktalarına karşı geliştirilen, ırkçı faşist kampanya ve devlet terörü, Hrant Dink’in katledilmesiyle yeni bir mesafe almaya çalıştı. 1 Mayıs 2007, buna da yanıt olmalıdır!
1 Mayıs geleneğimizin kitleselliği itibarıyla en görkemli zirvelerinden birisi olan ve böyle olacağı bilindiği için de kontr-gerilla provokasyonu ile kana boyanan 1977 Taksim 1 Mayıs’ının 30. yıldönümü, Maraş’tan Şemdinli’ye bütün benzer saldırı ve katliamların lanetlenmesi açısından önemlidir. 1 Mayıs 2007, buna da yanıt olmalıdır!
ABD önderliğindeki emperyalistler içinde bulunduğumuz coğrafyayı kan ve ateşe boğdular. Halkların direnişi karşısında çaresizleşen ve daha da azgınlaşanların, milyonlara kan kusturan vahşetini durdurmalıyız. 1 Mayıs 2007 buna da yanıt olmalıdır!
Kızıl ve Militan 1 Mayıs!
Her zaman ve her koşulda, sınıfsız toplum idealimizi, sosyalizmin Türkiye topraklarında işçi tulumuyla dolaşacağına dair inancımızı haykıracağımız bir gün olacak 1 Mayıs!
Dayanışma, birlik ve mücadelenin enternasyonal alandaki bu en görkemli bayramında, sınıf düşmanlarımızı yenilgiye uğratacağımızı en yüksek perdeden dile getireceğimiz gün olacak 1 Mayıs!
Bunun için her zaman olduğu gibi, zaptetmek üzere alanlara, meydanlara çıkmalıyız. Birlik ve kitleselliği gözetmeliyiz ama, faşizmin zincirlerini kırmak kadar reformizmin ağlarını da parçalamak zorundayız! Taksim, tek başına onur meselesi değildir. Ancak er geç 1 Mayıs meydanı olacaktır. Taksim meydanına çıkmalıyız!

1 MAYIS, GELECEĞİ BUGÜNDEN GÖSTERECEĞİMİZ GÜNDÜR!
YAŞASIN İŞÇİ SINIFININ BİRLİK, MÜCADELE VE DAYANIŞMA GÜNÜ 1 MAYIS!
YAŞASIN PROLETARYA ENTERNASYONALİZMİ!
TKP/ML MK-SB