TKP/ML MK-SB’den 18 Mayıs Açıklaması: “ALTINÇAĞ KAVGAMIZDA, ÇIĞIR AÇAN BİR ÇAĞRIDIR İBRAHİM!”

ALTINÇAĞ KAVGAMIZDA, ÇIĞIR AÇAN BİR ÇAĞRIDIR İBRAHİM!

Kürt, Türk, Çeşitli Milliyetlerden Halkımıza;
Partimizin kurucu önderi İbrahim Kaypakkaya yoldaşı, faşist diktatörlük tarafından işkencede katledilişinin 34. yıldönümünde; hep yükselen sevgi ve saygı duruşuyla, ihtilalci bir ruh ve kahredici sınıf kinimizle ve elbette uluslararası proletaryanın gönül borcuyla anıyoruz. Halkımızın kurtuluşu uğruna ülkemiz devrimi için geliştirdiği MLM tezler, başlattığı mücadele ve sürdürdüğü direniş sayesinde, bu topraklarda komünizm meşalesini yeniden tutuşturan yoldaş, ölümsüz önderimizdir.
Bunun somut eseri olarak inşa ettiği partimiz TKP/ML, O’nun davasına sahip çıkmanın ve yolundan gitmenin onurunu ve gururunu taşımaktadır. Komünist ideolojinin perspektifiyle, ülkemiz sosyo-ekonomik ve tarihsel gerçekliği ile kurtuluş yolunun programatik düzeyde aydınlatılması olarak özetlenebilecek İbrahim Kaypakkaya’nın görüşleri; bilimselliği sayesinde zamana karşı direnişini ve geleceğe yönelik kutup yıldızı işlevini sürdürmektedir.
O’nun MLM ideolojinin ışığında, başta Çin Büyük Proleter Kültür Devrimi olmak üzere dünya devrim deneylerinden süzdüğü, ülkemizdeki sınıf mücadelesinin tarihi sürecinden ve bizzat içinden damıtarak şekillendirdiği devrim ve savaş teorisinin; pratikleştirilmeye çalışıldığı 35 yılın ardından, yalın bir netlikle vurgulanmalıdır ki, bilimsel gerçekliğe oturan bir zemine sahip olduğu kanıtlanmıştır.
Bunun somut kanıtı; ülkemizde baş döndürücü bir hızla ve devinimle yaşanan, savaş, çatışma ve direnişlerle alevlenen toplumsal gelişmeler: dizginsiz ve acımasız bir sömürü sonucu ekonomik ve sosyal yıkım, komünistleri devrimcileri ve tüm ilerici demokrat kesimleri hedefleyen azgın bir yok etme ve sindirme saldırısı, Kürt ulusuna yönelik inkar ve imha amaçlı milli zulüm politikası, askeri cuntalar, olağanüstü hal ve sıkıyönetimler, sınırsız eziyet, baskı ve katliamlar, her türlü işkence, cinayet, ve linç kampanyaları, hapishanelerden üniversitelere dört bir yanda faşist devlet terörüdür.
İşçiler, Köylüler, Gençler;
Emperyalizmin yarı-sömürgesi konumundaki yarı-feodal ülkemizde, faşist devlet yapılanmasının ancak demokratik halk devrimi ile yıkılacağını, bunun yolunu da Halk Savaşı olarak tespit eden İbrahim yoldaşın MLM yaklaşımıyla çıkış yapan Partimiz; ciddi engelleri aşmış, zorlu sınavlardan geçmiş ve hedefi doğrultusundaki yürüyüşünü kesintiye uğratmamayı başarmıştır. Bunu, öncelikle İbrahim Kaypakkaya yoldaşın oluşturduğu ideolojik-siyasal zeminin sağlamlığına borçluyuz.
Zorlu mücadele koşulları altında toplanan ve aldığı kararlarla Partimizin tarihsel sürecinde önemli bir kilometre taşı oluşturan 8. Konferansımız; yönelimini, İbrahim Kaypakkaya yoldaşın temellendirdiği güzergah üzerinden belirlemiş, sürece müdahalede önder yoldaşımızın cüret ve cesaretinin kuşanılmasının belirleyici önemde olduğunun altını çizmiştir.
İbrahim’i 24 yaşında ölümsüz kılan, yüzlercemizi güneşle buluşturan, daha binlerce ve onbinlercemizi halk uğruna kızıl bayrağa saracak devrim, sosyalizm ve komünizm kavgasında; bugün bir anlamda yolun başında oluşumuz, aşmamız gereken nice dağlar ve kat etmemiz gereken hayli mesafenin bulunması, yüklendiğimiz misyon ve sorumluluğumuzun ağırlığını ortaya sermektedir.
Tam da bu noktada, emekten, ezilenden, haklıdan, doğrudan, iyiden yana olan bizlerin, kazanmaya mahkum ve mecbur olan tarihsel konumumuza uygun bir biçimde, temsilcisi olduğumuz proletaryanın devrimci iradesini göstermemiz gerekmektedir. Bunun gereği, İbrahim gibi olabilmektir. Kaypakkaya olmak; cesaretli ve feda ruhlu bir savaş, militan ve yılmaz bir mücadele, kararlı ve direngen bir kavga, ısrarlı ve inatçı bir direniş, özverili ve azimli bir çalışma sergilemekten geçmektedir.
Kaypakkaya olmak, her şeyden önce komünist bir nitelik edinmeye çalışmak demektir. Bunun için Marksizm-Leninizm-Maoizm bilimiyle donanmak, onu yaşamı ve mücadelesinde rehber kılmak, Parti, devrim ve halk uğruna bütün benliği ile kavgaya atılmak demektir!

BEYNİMİZDE BİLİNÇ, BİLEĞİMİZDE GÜÇ, YÜREĞİMİZDE CESARETTİR İBRAHİM!
KOMÜNİST ÖNDER İBRAHİM KAYPAKKAYA ÖLÜMSÜZDÜR!
KİTLELERE GÜVEN, SAVAŞA KİTLEN, PARTİYLE KAZANACAĞIZ!
YAŞASIN PARTİMİZ TKP/ML VE ÖNDERLİĞİNDEKİ TİKKO, TMLGB!
YAŞASIN MARKSİZM-LENİNİZM-MAOİZM!
KAHROLSUN EMPERYALİZM, FAŞİZM VE HER TÜRDEN GERİCİLİK!
YAŞASIN HALK SAVAŞI!
TKP/ML MK SB