TKP/ML MK-SB Açıklaması: “YAŞASIN KOMÜNİZM KAVGASININ BAYRAĞI 1 MAYIS!”

YAŞASIN KOMÜNİZM KAVGASININ BAYRAĞI 1 MAYIS!

Çeşitli Milliyetlerden Halkımıza,
İşçilerin, emekçilerin, ezilen dünyanın, bütün sömürücü zalimlere, emperyalist, faşist bütün gericilere karşı asırları aşan ve hızla sınıfsız topluma doğru uzanan kavgasında, mücadele bayrağını zirveye taşıdığı gün gelip çatmıştır.
O zirve ki öfkemizin yüksek perdeden dillendirilmesi, kararlılığımızın üst boyutta sergilenmesi, gücümüzün en iyi biçimde gösterilmesiyle anlam kazanmaktadır. Bunun için 1 Mayıs, daima tüm zamanları aşma hedefiyle örgütlenmeye çalışılmalı, hep daha ileri, daha güçlü, daha vurucu parolasıyla ele alınmalıdır.
1 Mayıs, büyük bir direnişten doğmuş, tüm dünyada proletarya ve ezilen halk ve ulusların büyük kavga ve direnişlerinde yaşatılarak enternasyonal kurtuluş kavgasında sembolleşmiştir. Komünizm yürüyüşünde insanlığın zafer andı ve özgürlük marşı olmasının nedeni budur.
Emeğin kurtuluşu için kavga veren ezilen dünyanın bayramından zalimlerin korkusu da buradan gelmektedir. Yasaklama, kısıtlama, yozlaştırma çabaları bunun için vardır. 1 Mayıs her türden reformist ve revizyonist akım da kullanılarak emperyalist-kapitalist sistem için yıkıcı olan, sınıfsal, devrimci özünden soyutlanmaya çalışılmaktadır.

İşçiler, Emekçiler,
2009 1 Mayıs, emek düşmanı sınıfların, egemen zorbaların, sömürü mekanizmalarında yaşanan kriz, batakhanelerindeki iflas ortamında gündemleşmektedir. Kan emici zalimlerin insan öğütme makineleri arıza yapmıştır. Sistemleri dökülmektedir. Faturayı çıkarmak için yine halka yüklenmeye başlamışlar, yoksulluk derinleşmiş, milyonlarca işçi-emekçi sokağa atılmıştır. Yıkım daha da büyüyecektir…
Ancak gerçek olan şudur ki yıkımın ezenler için mi ezilenler için mi büyüyeceğine sınıf mücadelesi karar verecektir. Dünya çapında sınıf mücadelesi bütün toprakları kasıp kavurmakta, isyan ve direniş ateşleri dört bir yana yayılmaktadır. Emperyalist gericiler için yalnızca sömürge ve yarı-sömürgelerde değil kendi ülkelerinde de emekçi sınıfların direnişiyle başa çıkmak giderek zorlaşmaktadır.
Krizin ülkemizdeki boyutu, zaten kendi dengeleri yeni bir sarsıntı sürecine girmişken şekillenmeye başlamıştır. Yerel seçimler ile kaba bir örtü çekilmeye çalışılmasına karşın şimdiden bir milyonu aşkın kişi işten çıkarılmış, bütün üretim sektörleri büyük bir gerileme içerisine girmiştir.
Bunalım, IMF’nin de devreye sokulacağı önümüzdeki günlerde yeni yıkım tedbirleri ile katlanarak derinleşecek, emekçi kitlelere yönelik dizginsiz bir saldırı süreci başlayacaktır. Sistem durma noktasına gelmiştir. Kan olmasa çalışamayacaktır. Kan alınmak zorundadır…

İşçiler, Emekçiler,
Çeşitli fabrika ve işyerlerinde işten atmalara, sendikasızlaştırma ve haksızlıklara karşı direnişler örgütlenmektedir. Bunların sınırlı ve dayanışma gücü zayıf olduğu için etkisiz kaldığı açıktır. Saldırıların çapıyla kıyaslandığında sınıfın yanıtı orantısızdır. Sendika konfederasyonu önderlikleri sınıfa düşman, sınıfa yabancıdır. Mücadele ve direnişimiz her iki cephede yürümek durumundadır.
Faşist diktatörlüğün derin kriziyle beraber saldırı dalgası karşısında güçlü bir barikat oluşturmak ve büyük bir direniş örgütlemek gerekmektedir. Bu kavga, sınıfa yönelik saldırıların püskürtülmesi ve kaybedilmiş mevzilerin yeniden kazanılması için önemli bir fırsat özelliği de taşımaktadır. Bunların başında da öz örgüt sendikalar gelmektedir.
2009 1 Mayıs’ının bu direniş ve barikat sürecine açılan kapı olması için, en geniş güçleri harekete geçiren bir birleşiklik yaratması, geleceğe umut aşılaması için militan bir kararlılıkla her türlü saldırıyı göğüslemesi, kendine güven yaratması için kitleleri seferber etmesi gerekmektedir.
2009 1 Mayıs’ı, faşist diktatörlüğün Kürt ulusuna yönelik imha ve inkâr politikasında yeni hamleler içerisine girdiği süreçte, Türkiye Kürdistanı’nda yerel seçimlerdeki hesaplaşmada egemen sınıflara indirilen darbenin de manifestosu olmalıdır. 1 Mayıs, Newroz ateşini dağlardan alanlara taşımalıdır.
1 Mayıs, komünizm hedefinin sancağı, devrimin mutlak zaferine inancın bayrağı olmalıdır!

YAŞASIN PROLETARYANIN KOMÜNİZM KAVGASINI KUTLAMA GÜNÜ 1 MAYIS!
YAŞASIN HALK DÜŞMANI ZALİMLERİN KORKULU GÜNÜ 1 MAYIS!
KAHROLSUN EMPERYALİZM, FAŞİZM VE HER TÜRDEN GERİCİLİK!
YAŞASIN DEMOKRATİK HALK DEVRİMİ! YAŞASIN HALK SAVAŞI!
YAŞASIN PROLETARYA ENTERNASYONALİZMİ!

TKP/ML MK SB