TKP/ML MK-SB’den 24 Nisan Açıklaması: “PARTİMİZ 37 YAŞINDA, MİLİTAN BİR RUHLA, SAVAŞÇI KİMLİKLE AYAKTA!”

PARTİMİZ 37 YAŞINDA, MİLİTAN BİR RUHLA, SAVAŞÇI KİMLİKLE AYAKTA!

Çeşitli Milliyetlerden Halkımıza,
Partimizin 37. kuruluş yıldönümünü, dünyada ve ülkemizde sınıf çelişkilerinin hızla keskinleştiği ve derinleştiği, buna bağlı olarak da devrim ateşini tutuşturmak için komünist öncünün tarihsel rolüne duyulan yakıcılığın dayanılmaz hale geldiği koşullarda kutluyoruz. Bu şartların bilincinde kavgasını sürdüren partimiz, tarihsel misyonunu oynamak için yürüttüğü çalışmalarda, kuruluş anı kadar heyecan ve coşku dolu bir tutum içerisindedir.
Partimiz TKP/ML, önderimiz İbrahim Kaypakkaya ve yoldaşları tarafından tarih sahnesine çıkarılırken üstlendiği sorumluluğun her zaman bilincinde olmuş; yürüttüğü savaş, direniş ve mücadele sonucunda büyük bir gelenek yaratmıştır. Bu geleneğin özünde, Partimize komünist niteliğini veren, Marksist-Leninist-Maoist ideolojik-siyasal hattı temel oluşturmaktadır.
Partimizin ülkenin temel sorunlarına getirdiği çözüm ve açılımlar, Türkiye devriminin yolunu çizmiş, genel olarak devrim mücadelesinin bütün dinamiklerine perspektif ve derinlik kazandırmıştır. Partimizin Türkiye devriminde açtığı çığırın tarihsel önemi kendi varlığıyla sınırlı değildir. Çeşitli direniş odakları, ulusal ve devrimci hareketlerin, partimizin açtığı yoldan, kırdığı kapıdan, dağıttığı sis perdesinden ileriye hamleler yapması söz konusudur.
Partimizin öncü ve önder rolüne uygun bir konumlanış, mevzi ve pozisyon alamaması, tarihsel süreç içerisinde kimliğine paralel biçimde rolünü oynayamaması, Türkiye devrimi açısından önemli bir kayıptır. Bunu aşacak olan da yine Marksist-Leninist-Maoist teorik zeminde yol alma yeteneğini korumayı başaran partimizdir. 8. Parti Konferansımız, yaptığı tespit ve değerlendirmeler ile bunun yol ve yöntemine dair tayin edici kararlar almıştır.

İşçiler, Köylüler, Gençler,
Partimiz TKP/ML’nin varlık sebebi olan ülkemizdeki demokratik halk devrimi mücadelesi, nihai hedefi olan komünizm kavgasının ilk durağı, proleter dünya devrimi mücadelesinin parçasıdır. Halk savaşını örgütlemek suretiyle gerçekleştirmeyi hedeflediğimiz devrim mücadelesi elbette uzun süreli ve zorlu bir kavga sonucunda, büyük bedellerle başarılabilecektir. Daha şimdiden ağır bedeller ödenmiştir, bunun kat be kat fazlası ödenecektir.
Yenilgilere uğranmıştır. Daha çok yenileceğimiz, darbeler alacağımız, engeller, ihanetlerle karşılaşacağımız tabiidir. Ama yolumuzun doğru, davamızın haklı olduğunu, bilimsel gerçekler üzerinde ilerlediğimizi ve nihayetinde kazanacağımızı biliyoruz. Dünyanın çeşitli ülke deneylerinde proletaryanın komünist partiler önderliğinde ezilenleri zafere ulaştırdığı ve sosyalizmi kurduğunu, yenilgiye uğranılsa da bunun geçici bir durum olduğunun bilincindeyiz.
Emperyalist-kapitalist sistemin sömürüye dayalı son sistem olduğu ve sınıflı toplumların son durağını temsil ettiğine dair bilimsel öngörü, bugünlerde yaşadıkları yeni büyük ekonomik krizle bir kez daha kanıtlanmıştır. Komünistlerin görevi zaten yıkılacak olan bu sistemin dünyayı felakete sürüklemeden, daha çok tahrip etmeden, insanlığa daha büyük acılar, yıkım, açlık, vahşet ve katliamlar yaşatmadan sona erdirilmesidir.

Devrimciler, Yoldaşlar,
37. Kuruluş yıldönümünde Partimiz TKP/ML, Türkiye devrimine yönelik hedefleri doğrultusunda 8. Parti Konferansımızın başlattığı seferberlik ruhuyla çalışmalarını yoğunlaştırmaktadır. Ülkemizdeki ulusal, ekonomik ve sosyal çelişkilerin; bölgesel süreç, işgal ve direniş koşulları, imha ve inkâr politikaları ile ekonomik krizdeki çökmeye bağlı olarak sınıf mücadelesine yüklediği gündem, ileriye doğru hamle için önemli fırsatlar sunmaktadır.
Bütün alan ve zeminlerde bu tarihsel sürecin gereği bir faaliyet örgütlemek, kitleleri faşist diktatörlüğe karşı savaşa, direniş ve kavgaya sevk ederek devrim mücadelesinde kalıcı mevziler elde etmek için tüm cephelerin ön saflarında savaşçı ve militan bir duruş sergilenmesi gerekmektedir. Halk savaşını geliştirmenin, devrim mücadelesini zafere taşımanın biricik güvencesi bu olacaktır.

YAŞASIN PARTİMİZ TKP/ML, HALK ORDUSU TİKKO, GENÇLİK ÖRGÜTÜ TMLGB!
PARTİMİZİN 37. SAVAŞ, MÜCADELE, DİRENİŞ YILI KUTLU OLSUN!
ŞEHİT YOLDAŞLAR PARTİMİZİN ONURU, ZAFERİMİZİN GÜVENCESİDİR!
KAHROLSUN EMPERYALİZM, FAŞİZM VE HER TÜRDEN GERİCİLİK!
YAŞASIN DEMOKRATİK HALK DEVRİMİ!, YAŞASIN HALK SAVAŞI!
TKP/ML MK SB