TKP/ML MK’dan 18 Mayıs Açıklaması: “İBRAHİM KAYPAKKAYA’YA DEVRİM SÖZÜMÜZ VAR: HER GÜN 18 MAYIS!”

İBRAHİM KAYPAKKAYA’YA DEVRİM SÖZÜMÜZ VAR: HER GÜN 18 MAYIS!

Çeşitli Milliyetlerden Halkımıza,
Türkiye’de komünizmin yeniden doğuşuna önderlik eden, partimiz TKP/ML’nin kurucusu İbrahim Kaypakkaya yoldaşı, ölümsüzlük yolculuğuna çıkışının 36. yıldönümünde, savaş manifestomuza yazdığı andı yineleyerek anıyoruz.
O ant ki, komünizme, kurtuluşa ve mutlak zafere yönelik sarsılmaz inancımızı; partiye, devrime ve halka bağlılığımızı; her türden sınıf düşmanına karşı kinimizi, bitmek tükenmek bilmeyen mücadele azmimizi ifade etmektedir.
İbrahim Kaypakkaya yoldaş, bu andın sembolü bir yaşam sürmüş, bunu kristalize eden savaş, mücadele ve direniş pratiğini her alanda göstermiş, ülkemiz komünist teori ve pratik geleneğine sağlam temeller atmanın en onurlu mertebesine ulaşmıştır.
Sayesindedir ki attığı temeller ve kazandırdığı değerler üzerinden yürüyen yoldaşları ile çeşitli siyasi hareketlerden devrimci ve yurtsever güçler, büyük bedeller uğruna Türkiye devrimine katkılar sağlamış, önemli bir savaş ve direniş geleneği yaratmışlardır.
İbrahim Kaypakkaya, faşist diktatörlüğe karşı nerede savaş ve mücadele varsa, halk düşmanlarıyla nerede çatışma ve kavga varsa, zulme karşı nerede direniş ve isyan varsa, nerede büyük bir azim, özveri ve cesaret örneği gösterildiyse orada yaşatıldı, orada yaşatılıyor…

İşçiler, Köylüler, Gençler,
Kısa sayılabilecek bir ömre, devrim mücadelesi için çok önemli sayılacak işleri sığdırmayı başaran önder yoldaş; gerek Türkiye’nin temel sorunları gerekse de devrimci savaşa ilişkin esaslı hususlardaki tespit ve belirlemeler ile komünizmin ülkemizde yeniden şekillenmesini sağlamıştır.
Bu her şeyden önce işçi sınıfı partisinin asgari programa kavuşması ve organik biçim almasını gerektiriyordu ki, yoldaş bunu başarmıştır. Dahası bütün zorlukları ve sorunlarına karşın savaşı da başlatmış ancak yenilgi, kendisinin şehit düşmesine de yol açan bir süreci getirmiştir.
En güç koşullarda sonuna kadar mücadele eden, savaşan ve direnen yoldaşın her safhadaki pratiği komünist geleneğin temellerini çatmıştır. İbrahim Kaypakkaya’nın sözü ve eylemiyle tutarlı bir bütün oluşturan kimliğinin komünist karakter kazanmasında ana neden Marksist-Leninist-Maoist ideoloji ise, başlıca etken, sınıf mücadelesi içerisindeki yoğun pratiğidir.
Önder yoldaş, işçi, köylü ve gençlik kitlesi içerisinde, sürekli eylem ve barikatlarda yer almış, direniş ve kavganın ortasında, savaşın ön cephesinde mücadeleyi sürüklemiş, teoriyi böyle şekillendirmiş, partiye bu tarzda yön vermeye çalışmıştır. Ustalardan öğrendiğini yaşamına ve sınıf savaşı pratiğine indirgemiş, bu sayede ülkemiz devriminde çığır açan bir önder konumunda rol oynamıştır.

Devrimciler, Yurtseverler, Yoldaşlar,
İbrahim yoldaşın proletaryaya ait tezler geliştirmiş olduğunun en önemli kanıtlarından birisi, görüşlerine karşı her türden burjuva çevrenin elbirliği yaparcasına saldırı ve sansür barikatı örmesidir. O kadar ki, ismi ilerici ve yurtsever kamuoyunda dahi hala mümkün mertebe geri planda tutulmaya çalışılmaktadır.
Önderimiz İbrahim Kaypakkaya yoldaş, görüşleri geniş kitlelere mal oldukça, kitle hareketleri ile maddi güç haline geldikçe, daha iyi kavranacaktır. 36 yıllık zaman diliminde; geliştirdiği tezlerin, yaptığı analiz ve tespitlerin kanıtlandığı, işaret ettiği birçok hususun doğrulandığına tanıklık edilmiştir. Daha önemlisi, yoldaşı bütünüyle haklı çıkaran süreç, savaş ve mücadele pratikleri yaşanmıştır.
Ancak sorunun esası proletarya partisinin önderlik mevkiinde olup olmamasıdır. Bu zaaf aşıldığında İbrahim Kaypakkaya’nın Türkiye devrimine önderlik fonksiyonu kendisini daha açık biçimde gösterecektir. Tam da bu yüzden İbrahim’in yoldaşları devrim yapmak için onunla daha fazla bütünleşmek durumundadır. Bu görevi yerine getirecek olan partimiz, kurucusu İbrahim yoldaşın çizdiği yolda Türkiye devrimini mutlaka zafere taşıyacaktır!

ÖNDER YOLDAŞIMIZ İBRAHİM KAYPAKKAYA YAŞIYOR!
İBRAHİM YOLDAŞ KOMÜNİZM DAVAMIZIN SÖNMEZ MEŞALESİDİR!
60. DOĞUM YILINDA, 36 YILDIR ÖLÜMSÜZDÜR İBRAHİM!
KAHROLSUN EMPERYALİZM, FAŞİZM VE HER TÜRDEN GERİCİLİK!
KAHROLSUN KOMPRADOR PATRON-AĞA DEVLETİ!
YAŞASIN DEMOKRATİK HALK DEVRİMİ, YAŞASIN HALK SAVAŞI!

TKP/ML MK