TKP-ML MK SB: FAŞİZMİN İŞGAL VE İLHAK SALDIRILARINA KARŞI DURALIM!

Açıklama No: 2020/6

FAŞİZMİN İŞGAL VE İLHAK SALDIRILARINA KARŞI DURALIM!

TC faşizmi yaşadığı ağır ekonomik kriz ve yöneteme halini bir kez daha Kürt ulusunu hedefe koyarak gizleme hedefindedir. Bir kez daha Kürt halkı şeytanlaştırılmakta, sınır içi ve sınır dışında imha, gözaltı ve tutuklama saldırılarıyla birlikte şovenizm, işgal ve ilhak, hakim sınıflar arasında bir çimento işlevi görmektedir.

Faşizm yönetememe krizi derinleştikçe, seçilmiş belediye başkanlarını görevden alıp tutuklamakta, yerlerine kendi memurlarını atamaktadır. Binlerce insan, eşbaşkanından milletvekillerine, üye ve taraftarlarına kadar faşizmin zindanlarına atılmış durumdadır. Demokratik kitle örgütleri, dernekler kriminalize edilmekte, basılmakta ve kapatılmaktadır.

Bu saldırılara paralel T. Kürdistanı’nda gerilla güçlerine yönelik imha saldırıları aralıksız sürdürülmektedir. Faşizm, tekniğe dayalı savaş üstünlüğünü alabildiğine kullanmaya çalışmakta, Kürdistan dağları bombalanmaktadır. Bununla yetinmeyen faşizm, sınır ötesi saldırılarını da artırmış durumdadır. Neredeyse gün aşırı Irak Kürdistanı ve Medya Savunma Alanları, TC faşizminin uçak saldırılarına maruz kalmaktadır. Bu saldırılarda onlarca kişi katledilmiştir. Saldırılarından sonuç alamayan ve gerillanın iradesini kıramayan faşizm, kara harekatına girişmiş ve Medya Savunma Alanlarına yönelik bir işgal saldırısına girişmiştir. Ne var ki; bu işgal saldırısı, gerilla güçlerinin direnişi karşısında Heftanin’de çakılı kalmıştır. Bu durum faşizmi daha da pervasızlaştırmış, Kobane’de hava saldırısıyla 3 Kürt kadın, Süleymaniye’de ise hava saldırısında aralarında çocukların da olduğu 2 sivil katledilmiştir.

Faşizm, Kürt ulusuna sadece tutuklama ve imha saldırılarıyla yönelmemektedir. Gerilla cenazelerinin kargoyla ailelerine gönderilmesinden, kaldırımlara gömülmesine, mezarlıklara yönelik saldırılara kadar psikolojik savaş taktikleriyle saldırmaktadır. İmha ve tutuklama saldırılarına paralel yürütülen psikolojik savaşa işbirlikçileştirme, ajanlaştırma, koruculaştırma, yozlaştırma saldırılarını da eklemek gerekir. Bu saldırılar tüm hızıyla sürdürmektedir.

Faşizm tüm bu saldırganlığına şimdi de korona virüs salgını eklenmiş durumdadır. T. Kürdistanı’nda salgınının yayılması karşısında hiçbir önlem almadığı gibi, Cizre örneğinde olduğu gibi tamamen intikamcı yaklaşmakta, virüsü Kürt ulusuna saldırısının bir aracı olarak kullanmaktadır.

Faşizmin bu saldırganlığı sadece AKP-MHP ve Ergenekon artığı faşist kliğin politikası olarak değerlendirilmemelidir. TC’nin Kürt ulusuna yönelik saldırganlığı hakim ulus şovenizmi ve ırkçılıktan beslenmektedir. Türk hakim sınıfları açısından Kürt ulusunun bırakalım Özgürce Ayrılma Hakkı mücadelesini, en demokratik talepleri için mücadelesi bile “bir bekaa sorunu” olarak görülmektedir. Türk hakim sınıfları bir devlet geleneği olarak şimdi de Kürt ulusunun sınır ötesindeki kazanımlarına yönelmiştir. Rojava’ya yönelik imha ve işgal saldırılarının hedefinde, sadece Rojava’da Kürt ulusunun kazanımlarını ortadan kaldırmak yoktur. Faşizm aynı zamanda Rojava Kürdistanı’nı işgal ve ilhak etmek istemektedir. Bu işgal ve ilhak politikasının bir sonraki hedefinde Irak Kürdistanı vardır. TC faşizminin bu saldırganlığının bir devlet politikası olarak, bir amacı güttüğü açıktır. Mesele faşizmin “terörle mücadele” kara propagandasından daha kapsamlıdır.

Faşizmin Misak-ı Milli sınırları, Osmanlıcı yayılmacı hayallerle gündemdedir.

Kısacası faşizmin hedefinde işgal ettiği bölgeleri yapabiliyorsa ilhak etmek, yapamıyorsa bu bölgeleri önümüzdeki süreçte bir pazarlık unsuru olarak kullanmak vardır.

Faşizmin bu saldırganlığı sıkışmışlığıyla doğru orantılıdır. Sona yaklaştıkça daha fazla saldırganlaşmakta, daha fazla tutuklama, bombalama, imha saldırısına yönelmektedir. Ne var ki saldırganlığın ecele faydası yoktur. Faşizm döktüğü kanda, saldırganlığının boyutunda boğulmaya mahkumdur.

Bizler bulunduğumuz her alanda, başta gerilla alanları olmak üzere TC faşizminin bu saldırganlığına karşı aktif olarak Kürt ulusunun yanında olacağımızı ilan ediyoruz. Bulunduğumuz bütün alanlarda faşizmin saldırganlığına karşı her türlü militan, meşru eylemlilik süreci içinde olalım. Meydanları ve sokakları faşizme dar edelim.

Yaşasın Kürt Ulusunun Özgürce Ayrılma Hakkı!

Faşizmin İşgal ve İmha Saldırılarına Karşı Duralım!

 

TKP-ML MK SB

26 Haziran 2020