TKP-ML MKSB: HAKSIZ SAVAŞLARA KARŞI HAKLI SAVAŞI YÜKSELTELİM!

Açıklama No: 2022/2

Emperyalistler ve Bölge Gericiliğinin Çıkar Dalaşında Ukrayna-Rusya Savaşına Karşı Duralım!
HAKSIZ SAVAŞLARA KARŞI HAKLI SAVAŞI YÜKSELTELİM!

ABD-AB emperyalistleriyle Rusya-Çin emperyalistleri arasında yaşanan çelişki ve çatışma, Rusya emperyalizminin Ukrayna’ya yönelik başlatmış olduğu “askeri operasyon” adı altında işgal saldırısıyla yeni bir aşamaya evrilmiş bulunuyor. Emperyalistler arasında Ukrayna üzerinden yaratılan gerginlik, karşılıklı çatışmaya ve Rusya’nın Ukrayna’da ayrım yapmadan kendince belirlediği hedeflere yönelik saldırılarına neden oldu. İşçi sınıfı ve ezilen halklar bir kez daha bombalarla, ölümle, göçle, açlık ve sefaletle karşı karşıya bırakıldı.
Emperyalist kapitalist sistemin yaşadığı ekonomik kriz, Covid-19 pandemisi nedeniyle daha fazla derinleşmiş durumdayken, emperyalist kapitalist sistem ağırlaşan krizini yeni çatışma ve savaşlarla aşma yoluna gidiyor; bir kez daha ezilen halklara ölüm, açlık ve yoksulluk vaat ediyor.
ABD-AB emperyalistleri, uzunca bir süredir Ukrayna’da neo-faşist hareketi destekledi. Ukrayna’da işbaşında olan burjuva hükümet, bu destek sayesinde kendi halkından olan Rus uyruklu vatandaşlarına yönelik terör saldırılarından Rusçanın yasaklanmasına kadar bir dizi gerici faşist politikayı hayata geçirdi. Son olarak Ukrayna’nın NATO’ya üyeliği gündeme getirildi. Ukrayna hakim sınıfları Rusya emperyalistlerine karşı kışkırtıldı.
Rusya emperyalistleri ise ABD-AB emperyalistlerinin NATO şemsiyesi adı altında yayılma ve Rusya’yı çevreleme politikasına karşı bir dizi hamle geliştirdi. Rusya tıpkı daha önce Gürcistan’da ve yakın tarihte Kırım’da yaptığı gibi Ukrayna’da Rusların yoğun olarak yaşadığı Güneydoğu Ukrayna-Donbas’da Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Luhansk Halk Cumhuriyeti’ni “tanıdığı”nı açıkladı ve bu bölgelere “barış gücü” adı altında askeri güç sevk etti. Hemen ardından da bu işgal saldırısını bütün Ukrayna topraklarına yaydı.
ABD-AB emperyalistleri ve Rusya emperyalistleri arasında Ukrayna üzerinden yaşanan bu çatışmanın bölge hakimiyetini ve pazarları kontrol etmek amacı güttüğü açıktır. Yaşanan gerici ve haksız bir savaştır. Her iki emperyalist kamp arasında yaşanan bu çatışmanın asıl mağduru başta Ukrayna halkı olmak üzere, bölge ve dünyanın ezilen halkları olacaktır.
Türk hakim sınıfları, emperyalist kamplar arasında yaşanan bu çatışmadan -daha önce de yaptıkları gibi- yararlanma çabası içindedir. TC faşizmi müthiş bir ikiyüzlülükle “Ukrayna’nın toprak bütünlüğüne saygı” açıklamalarında bulunmaktadır. Daha düne kadar NATO üyesi sıfatıyla Suriye’de cihatçı çeteleri örgütleyenler, başta Kürt halkı olmak üzere bölge halklarının başına her gün bomba yağdıranlar, katledenler kendileri değilmiş gibi davranmaktadırlar. Açıktır ki TC işçi sınıfına, emekçi halka ve ezilen bölge halklarına karşı bir savaş yürütmektedir. Bu nedenle de “barış”tan en son bahsedebilecek bir devlettir.
Emperyalistler arasında çelişki ve dalaşın, Ukrayna üzerinde yaşandığı bu sürecin önümüzdeki dönemde çok ciddi etkilerinin olacağı açıktır. Hem Ukrayna hem de başta Ortadoğu olmak üzere dünyanın çeşitli bölgelerinde yeni çatışma ve çelişkilerin ortaya çıkmasına vesile olacaktır. TC faşizmi de, emperyalistler arasında bu çatışmayı özellikle Rojava ve Irak Kürdistanı’nda işgal ve ilhak savaşlarında koza çevirmek isteyecek, yeni pazarlıklar içerisinde olacaktır. Ancak bu, hem içinde bulunduğu ekonomik-siyasi kriz hem de böylesi sıcak savaşın eşiğindeki iki emperyalist bloku aynı anda “idare etmenin” imkansızlığıyla mümkün olmayacaktır!
Dünya hakimiyeti dalaşı içindeki tüm emperyalist bloklara karşı da, hareket alanı giderek daralan ve daha da daralacak olan TC devletine karşı da komünistlerin tavrı açık ve nettir! Emperyalistler arasındaki bu türden çıkar dalaşlarının ürünü olan savaşlara karşı tek doğru çözüm enternasyonal proletaryanın ve ezilen dünya halklarının örgütlenmesi ve emperyalizme ve kendi ülkelerinin egemen sınıflarına karşı mücadele etmesidir.
Haksız savaşlara karşı haklı savaşların bayrağının yükseltilmesidir.

Kahrolsun ABD-AB ve Rusya-Çin Emperyalizmi!
Emperyalist İşgal ve Savaşlara Karşı Haklı Savaşları Yükseltelim!
Yaşasın Proletarya Enternasyonalizmi!

Türkiye Komünist Partisi-Marksist Leninist (TKP-ML)
Merkez Komite Siyasi Büro (MKSB)
Şubat 2022

Englısh: https://www.tkpml.com/communist-party-of-turkey-ml-ccp-let-us-wage-a-just-war-to-oppose-this-unjust-war/?swcfpc=1