TKP-ML MKSB: NEWROZ’UN DİRENİŞ ATEŞİNİ HARLAYACAĞIZ! FAŞİZMİ EZECEĞİZ!

Açıklama No:2020/2

NEWROZ’UN DİRENİŞ ATEŞİNİ HARLAYACAĞIZ!

FAŞİZMİ EZECEĞİZ!

Son bir yıl gerek dünya ve gerekse de Ortadoğu, halkların zulme karşı isyan ateşini yükseltmesine tanıklık etti. Emperyalist kapitalizmin insanlığa vaat ettiği şey; daha fazla savaş, katliam, yerinden yurdundan edilme ve göç oldu. Buna şimdi bir de salgın hastalıklar eklenmiş durumda. Son yıllarda yaşanan gelişmeler emperyalist kapitalist sistemin insanlığı hızla bir yok oluşa sürüklediğinin işaretlerini veriyor.

Ortadoğu coğrafyası tarih boyunca emperyalist kapitalist sistemin kanlı müdahalelerde bulunduğu birkaç bölgeden biri olarak ön plana çıktı. Irak işgali, Suriye savaşı bu kanlı müdahalelerin son örnekleri oldu. Günümüzün zalim Dehakları olan emperyalistler ve onların bölgesel gerici uşakları, Ortadoğu halklarına ölümden, katliamdan, salgın hastalıklardan, göç etmek zorunda kalmaktan başka bir şey getirmediler.

Ortadoğu’nun kadim halkları, tarihleri boyunca çeşitli zamanlarda kendilerine zulmeden, katleden, sömüren zamanın Dehaklarına karşı isyan etmiş ve kendilerine dayatılan koşulları kabul etmemişlerdir. Kürt ve Pers kaynaklarında geçen “Demirci Kawa efsanesi” günümüze kadar bu isyan ve direnişlerin somut kanıtını oluşturmuştur. Günümüzün Dehakları tarafından “Bahar Bayramı” olarak adlandırılarak içi boşaltılmaya çalışılan Newroz, bu topraklarda iki bin yıldır direniş ve isyanın adı olarak kutlanmıştır.

Günümüzün Dehakları Kürt ulusunun en demokratik taleplerine azgınca saldırmakta, binlerce insanı gözaltına almakta, tutuklamakta, kaçırmakta, belediyelerine kayyum atamaktadır. Kürdistan dağlarına yine seferler yapılmaktadır. Irak Kürdistanı’na işgal operasyonları yapılmakta, dağları ve yerleşim yerleri günaşırı bombalanmaktadır. TC faşizmi, emperyalistlerle işbirliği içinde Rojava Kürdistanı’nda da işgal ve ilhak saldırılarında bulunmaktadır. “Sınır içinde” ve “dışında”, Kürt ulusunun demokratik talep ve kazanımları kendi faşist varlığına karşı “beka sorunu” olarak tanımlanmaktadır. TC faşizmi, günümüzün Dehak’ı olarak ülke içinde ve dışında faşist saldırganlığını sürdürmektedir.

Faşizmin bu saldırganlığına karşı günümüzün “Demirci Kawa”ları isyan ateşlerini harlamaya devam etmektedir. Türkiyeli devrimci ve komünistler, Kürt Ulusal Özgürlük Hareketi bulundukları her mevzilerde omuz omuza modern zamanların Dehaklarına karşı isyan ve direniş ateşini yükseltmeye devam etmektedirler. Zalimin zulmüne, işgal ve ilhak saldırganlığına karşı, başta Kürt halkı olmak üzere bölge halklarına dayatılan kölece yaşama karşı Newroz’un direniş ve isyan geleneğini sürdürmektedirler.

Bilinmektedir ki üzerinde yaşadığımız toprakların modern Dehakları ortadan kaldırılmadan; Kürt, Türk ulusları ve çeşitli milliyetler ve inançlardan halkımıza saldırganlık son bulmayacaktır. Faşizmi ezmeden halkımıza ve bölge halklarına rahat yüzü yoktur. Özgür bir gelecek için savaşmaktan, Newroz’un isyan ve direniş ateşini kuşanmaktan başka yol yoktur.

Şimdi Demirci Kawa olmanın, Newroz ateşini harlamanın zamanıdır!

Şimdi devrim zamanıdır!

Newroz Kutlu Olsun!

Newroz Piroz Be!

Yaşasın Partimiz TKP-ML, Halk Ordusu TİKKO, Kadın Örgütümüz KKB, Gençlik Örgütümüz TMLGB!

TKP-ML MKSB

Mart 2020

Kurdısh: https://www.tkpml.com/tkp-ml-mksb-em-e-agire-berxwedana-newroze-ges-bikin-fasizme-tek-bibin/