TKP-ML Ortadoğu Parti Komitesi: Şan Olsun Partimiz TKP-ML’ye…

Şan Olsun Partimiz TKP-ML’ye…

Çeşitli Milliyetlerden Ezilen Türkiye Halkına…

Partimiz TKP-ML’nin kuruluşunun 51. yılını kutluyoruz. Partimiz, ona gönül veren halkımızın, savaşan ve direnen militanlarımızın ve ezilen tüm kitlelerin yüreklerinde coşku dolu bir heyecan, bilinçlerinde sarsılmaz bir zafer inancıdır. Komünist önder İbrahim Kaypakkaya ve yoldaşları tarafından temeli atılan Partimiz, 51 yıldır Demokratik Halk İktidarı ve halk savaşı yolunda sebatla ilerlemektedir. Yüzlerce ölümsüzümüze, tutsaklara, işçi ve emekçilere, kadınlara, LGBTİ+ bireylere, gençliğe, ezilen tüm kesimlere devrim sözümüzü bir kez daha yineliyoruz.

Bir avuç komprador burjuva ve toprak ağalarının, ataerkil düzenin, gerici ve faşist sistemlerin, emperyalist-kapitalist düzenin halka sunduğu tek şey sömürü, baskı, savaş, işgal, soykırım ve yoksulluktur; vadettiği ise geleceksizliktir. Tüm zenginlikler bir avuç ezenin elinde toplanırken halk her geçen gün daha fazla fakirleşmektedir. Türkiye, Türkiye Kürdistanı ve Suriye’de yaşanan depremlerde on binlerce insan katledildi, milyonlarca insan evsiz kaldı. Halkımız bile bile ölüme terk edildi. Depremlerin ve tüm felaketlerin-savaş ve yoksulluğun son bulmasının tek yolu halkın örgütlenmesi, zulüm düzenlerine karşı başkaldırmasıdır.

 Ortadoğu’nun ve Kafkasların çilekeş halklarına…

Faşist TC devleti Ortadoğu ve Kafkas halklarını da işgal, soykırım, asimilasyon ve sömürü ile tehdit etmektedir. Afrin, Gıre-Sıpi ve Serekaniye’den sonra tüm Rojava bölgesini açıkça işgal etmekle tehdit etmektedir. Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nin ihanet politikaları ile özgürlük alanlarına saldırılarını artırmaktadır. Diğer yandan Azerbaycan devleti ile birlikte Artsakh/Karabağ halkını kuşatma altında tutmaktadır. Türk devleti, Ortadoğu ve Kafkas halkları açısından büyük bir tehdittir. Partimizin kuruluşu ve bugüne kadar özgürlük ve kurtuluş mücadelesini büyük bedeller pahasına kararlılıkla sürdürmesi demokratik halk devriminin ve sosyalizm ideallerinin güvencesidir.

Türk devletinin saldırılarının yanı sıra, Siyonist İsrail devletinin Filistin üzerindeki işgali, gerici Arap ve İran devletlerinin halklara karşı uyguladığı zulüm politikaları, halklar nezdinde kabul görmemektedir. Ortadoğu’nun halkları bu zulüm düzenlerine saltanatlarına artık dur demelidir. Çeşitli milliyet ve inançların, tüm ezilenlerin kurtuluş yolu, ortak mücadele etmektir. İran’da Molla rejimine karşı kadınların öncülüğünde sürdürülen direniş, Filistin halkının yıllardır sürdürdüğü mücadele, Kürdistan’ın özgür dağlarında verilen savaş; ezilenlerin kurtuluş mücadelelerinin önemli halkalarıdır. Arap, Kürt, Türk, Ermeni, Rum, Asuri/Süryani, Çerkez, Çeçen hangi ulus ve inançtan olursa olsun tüm ezilenler kurtuluşları için ayağa kalkmalı, zulme ve sultanların saltanatlarına karşı savaşmalıdır. Kurtuluşun yegane yolu demokratik halk devrimidir. Bu mümkündür. Yeter ki buna inanıp bu uğurda birleşerek kararlılıkla mücadele etmeye cüret edelim. Yıllardır halkların ortak özlemi ve hayali budur.

Partimiz, Ortadoğu halklarının kurtuluş mücadelesinin önemli halkasında konumlanarak faşist Türk devletinin yıkılması, tüm ezilenleri gerçek anlamda temsil eden demokratik halk iktidarının kurulması için savaşını sürdürmeye devam etmektedir. Türkiye ve Kürdistan halklarının kurtuluşu demek Ortadoğu halklarının kurtuluşu demektir. Faşist Türk devletinin doğrudan işgal tehdidi altında bulunan Kuzey ve Doğu Suriye halkının kurtuluş yolu Türk faşist devletinin yıkılmasından, Demokratik halk iktidarının inşa edilmesinden geçmektedir. Partimiz bu iddia ile demokratik halk devrimi mücadelesine Halk Savaşına devam etmektedir.

Şan olsun 51. yılında partimiz TKP-ML’ye!

Şan olsun Marksizm Leninizm Maoizm’e!

Şan olsun Halk Ordumuz TİKKO’ya, Kadın Örgütümüz KKB’ye, Gençlik Örgütümüz TMLGB’ye!

Şan olsun devrim yolunda yürüyenlere, bu uğurda ölümsüzleşenlerimize…

Türkiye Komünist Partisi-Marksist Leninist (TKP-ML)

Ortadoğu Parti Komitesi

Nisan 2023

Turkısh: https://www.tkpml.com/communist-party-of-turkey-marxist-leninist-middle-east-party-committee-glory-to-our-party-tkp-ml/?swcfpc=1