TKP-ML ORTADOĞU PARTİ KOMİTESİ: 18 MAYIS, SÖNMEYEN BİR MEŞALENİN YANGINA DÖNÜŞMESİDİR!

İbrahim Kaypakkaya Yoldaş Direnmek Ve Özgürleşmek İsteyenler İçin Bir Devrim Feneridir.

18 MAYIS, SÖNMEYEN BİR MEŞALENİN YANGINA DÖNÜŞMESİDİR!

 

18 Mayıs Partimizin kurucusu-teorisyeni olan ve Diyarbakır işkencehanelerinde proletaryanın devrim sloganları ile yıldızlaşan önderimiz İbrahim Kaypakkaya yoldaşın bayraklaştığı gündür. Hafızamıza mıh gibi kazınan bu tarihi ne biz unuttuk/unutacağız ne de düşmanımıza unutturacağız. Önder yoldaşımız dün olduğu gibi bugün de savunduğu komünizm öğretisiyle sınıf düşmanlarımızın korkulu rüyası olmaya devam ediyor.

Bu topraklarda insanlık, yeni bir çağı başlattığında Kaypakkaya yoldaşın adı o çağın gönderinde en üst sıralarda olacaktır. Çünkü ülkemiz topraklarında hiç kimse Kaypakkaya yoldaş kadar, başta işçi sınıfı olmak üzere emekçilerin, faşizmden ve talan düzeninden acı çeken inançların ve kimliklerin kurtuluşunun teori ve stratejisini gerçeğe en yakın ve bütünlüklü şekilde ortaya koyamamıştır. Bundan ötürüdür ki; yer altında çalışan madenciler, kavurucu sıcakta çalışmak zorunda bırakılan mevsimlik işçiler, kağıt toplayıcıları, çobanlar, Kürtler, Ermeniler, Aleviler, kadınlar, LGBTİ+ bireyler, gençler kendi yaşamlarında bu teorinin işaret ettiği gerçeği daha fazla görmektedirler.

Önder yoldaşımızın ortaya koyduğu teori ezilen, horlanan, yok sayılan, baskıyla hizaya sokulmaya çalışılanların yaşamından ve bizzat onların yanıbaşında, onlarla barikat başında, dağların doruklarında ortaya çıktı.

Kaypakkaya yoldaşın savunduğu ve uygulamak için yaşamını feda etmekten çekinmediği görüşleri güncelliğini korumaktadır. Aradan kırk yedi yıl geçmesine karşın onun ortaya koyduğu stratejik ve taktik bütünlük, yaşamın gerçekleri karşısında bilimselliğini ispatlamaya devam ediyor. Demokratik Halk Devrimi ve onun yolu olan Halk Savaşı Stratejisi, silahlı mücadele, işçi sınıfı ve ezilenlerin kurtuluş yoludur. Faşizm, en demokratik eylem ve gösterilere bile tahammülsüzce saldırırken, halkın sanatçıları ölüm oruçlarında ölümsüzleşirken, silahlı mücadele her zamankinden daha fazla önemlidir.

’71 silahlı ihtilalci çıkışının Kaypakkaya yoldaşta somutlaşan gerçeği de budur. O, silahı, bir avuç öncü için değil, kitleler için bir stratejiye dönüştürmüştür. Onun görüşleri “somut koşulların somut tahlili”nden hareketle MLM ideolojisinin en ileri düzeyde ülkemiz topraklarına sentezlenmesidir. Onun görüşleri MLM’yi kavramanın metodolojisidir. Günü-anı anlamak isteyenlere önder yoldaşın düşünsel izleğini takip etmek yeterlidir.

Günümüzde kendilerine muhalif-devrimci etiketi yapıştıran birçok çevrenin AKP/MHP karşıtlığı üzerinden egemen sınıfların diğer bir kliği olan CHP’ye yanaşarak Kemalizm’e yedeklendiğine şahit olmaktayız. Faşist Kemalist ideolojiyi, onun sınıfsal özünü doğru tahlil edemeyenler, kaçınılmaz olarak o limana demirlemekten kurtulamazlar. Kaypakkaya yoldaşın Kemalizm tahlili ile Osmanlı’dan İttihat-Terakki’ye oradan da Kemalistlere uzanan tarihi kendi halkaları içerisinde analiz etmiş ve faşizm ile devrimcilik arasına kalın bir duvar örmüştür.

Keza aynı berraklık ulusal sorun bağlamında Kürt ulusal sorunu için de geçerlidir. O güne değin tüm hareketler, Kürt sorununu Kemalist ideolojinin aklıyla değerlendirmiş ve ulaşabilecekleri en ileri yaklaşımı geliştirmişlerdir. Kaypakkaya yoldaş bu sorunda da kılıcın sırtı kadar keskin bir çizgi çekmekte tereddüt etmemiştir. Diğer birçok tezinin yanısıra özellikle Kemalizm ve ulusal sorun hakkında Kaypakkaya yoldaşın çektiği çizgi, devrimcilik yapmada turnusol kağıdı işlevi görmektedir.

İbrahim Kaypakkaya yoldaş sadece partimizin kurucusu değil aynı zamanda halk ordumuz TİKKO’nun da baş komutanı, askeri taktik ve politikasının da ustasıdır. Sınırlı zamanda ortaya koyduğu askeri taktik ve yönelim, bunun en yalın göstergesidir. Ordumuz TİKKO’nun her neferi, kendi askeri kişiliğinde baş komutanımızın askeri kişiliğini rehber almakta ve uygulamaya çalışmaktadır. Yüzlerce şehidimiz, silahının ve görevinin başında bu bilinçle ölümsüzleşmişlerdir. Ülkemizde gerilla savaşının her başarısının altında onun serptiği tohumlar yatmaktadır.

Vartinik kıvılcımı defalarca bu topraklarda yangına dönüşmüştür. Önder yoldaşın ardılları, o yangını harlamaya devam edeceklerdir.

Bizim önder yoldaşımızı andığımız alanlar; sokaklar, fabrikalar, dağlardır. Nerede devrim için bir kıvılcım çakıyorsa orada Kaypakkaya yoldaş vardır.

Nerede faşizme bir darbe vuruluyorsa orada Kaypakkaya yoldaş vardır. Çünkü İbrahim Kaypakkaya yoldaş direnmek ve özgürleşmek isteyenler için bir devrim feneridir…

 

İBRAHİM KAYPAKKAYA YOLDAŞ YAŞIYOR, BİZE YOL GÖSTERMEYE DEVAM EDİYOR!

YAŞASIN HALK SAVAŞI!

YAŞASIN MARKSİZM-LENİNİZM-MAOİZM!

YAŞASIN PARTİMİZ TKP-ML, HALK ORDUSU TİKKO, KADIN ÖRGÜTÜMÜZ KKB, GENÇLİK ÖRGÜTÜMÜZ TMLGB!

 

TKP-ML ORTADOĞU PARTİ KOMİTESİ

Mayıs 2020