TKP-ML Ortadoğu Parti Komitesi: Partimizin 50. Yıldönümü Kutlu Olsun!

Partimizin 50. Yıldönümü Kutlu Olsun!

Şehit ailelerimize ve yoldaşlarımıza,

Devrimin öncüsü işçi sınıfımıza,

Faşizme karşı büyük destanlar yaratan özgürlük gerillalarına ve Kürt ulusuna,

Soykırıma rağmen var olma savaşı veren Ermeni, Süryani, Aşuri ve Keldani halklarına,

İnancı yasaklanmış ve tutsak alınmış halkımıza,

Zindanlarda direnen tüm politik tutsaklara,

Ataerkiye karşı direnen, savaşan tüm kadınlara,

Emperyalizme ve faşizme karşı devrim ateşinin kıvılcımları olan halk gençliğine,

Partimiz önderliğinde savaşan TİKKO savaşçılarına ve militanlara,

Büyük emekleri ile partimize güç katan taraftarlarımıza sesleniyoruz… Şan olsun Partimizin 50. Yılına!

Türkiye’de tüm ezilenlerin umudu, devrimin adı ve garantisi Partimiz TKP-ML’nin 50. Yılını büyük bir coşku ile kutluyoruz. Partimiz var oldukça, insanlığın kurtuluşu için verilen mücadelenin zaferle sonuçlanacağına olan inancımız daha güçlüdür.

Partimiz 50. yılına girerken sadece Türkiye halkı için değil, Ortadoğu’nun tüm ezilen halkları için umut olmaktadır. İbrahim Kaypakkaya ve yoldaşlarının 50 yıl önce toprağa serptikleri tohum, bugün sınırları aşarak filizlenmektedir. Enternasyonal proletaryanın çelikten müfrezesi olmaya devam etmektedir.

Yoldaşlar!

Coğrafyamızın her alanı savaş alanıdır. Emperyalistler, kendi çıkarları için coğrafyamızı talan etmektedirler; halkımızı katletmektedirler. Çeşitli milliyetlerden ezilen Ortadoğu halklarının tek çıkarı ortak mücadeledir. Emperyalizme karşı halkların ortak mücadelesi tek kurtuluşumuzdur. Bunu sağlayacak yegane öncü güç TKP-ML’dir. Partimizin 50 yıllık geçmişi buna tanıktır. Tüm darbelere rağmen sabırla bugünlere kadar devrim ateşini taşımıştır. Şimdi bunu daha ileri taşımanın zamanıdır.

Bugün, faşist Türk devletinin Kürt halkına ve gerillaya yönelik saldırılarına tanık olmaktayız. Aynı zamanda Rojava’ya ve Şengal’e saldırılarını arttırmış durumdadır. Ancak gerillanın muazzam direnişi karşısında faşist devlet hezimete uğramıştır. Barzani ve ailesinin ihanetine rağmen gerilla zafere elde etmektedir. Bu direniş aynı zamanda ezilen halkların meşru savaşıdır. Gerillanın direnişini selamlıyoruz.

Gün, tüm ezilen halkların, işçilerin, kadınların, köylülerin partimiz TKP-ML saflarında örgütlenme günüdür. Kürt, Arap, Ermeni, Aşuri, Süryani, Türkmen halklarının Rojava Devrimi’nde elde ettikleri kazanımları, tüm coğrafyaya yayılması gerekmektedir. Bundan dolayı, coğrafyamıza musallat olmuş Türk Devletinin yıkılması bir elzemdir. Faşizmin yıkılması ve yerine Demokratik Halk Devrimi’nin inşa edilmesi ile Ortadoğu halkları arzuladıkları büyük barışa ulaşacaklardır.

Yaşasın Partimiz TKP-ML

Yaşasın TİKKO

Yaşasın TMLGB

Yaşasın KKB

 

Biz kazanacağız!

Ortadoğu halkları kazanacak!

 

TKP-ML Ortadoğu Parti Komitesi

Kurdısh: https://www.tkpml.com/komiteya-partiya-rojhilata-navin-ya-tkp-ml-50-saliya-partiya-me-piroz-be/?swcfpc=1