TKP-ML TİKKO Genel Komutanlığı: Adı İbrahim Kaypakkaya, Partisi TKP-ML’dir!

Adı İbrahim Kaypakkaya, Partisi TKP-ML’dir!

Partimizin kurucu ve kuramcısı, halk ordumuz TİKKO’nun baş komutanı, önderimiz İbrahim Kaypakkaya yoldaşın 50. ölümsüzlük yıl dönümündeyiz. 18 Mayıs, önder yoldaşımızın faşizmi kendisini en güçlü hissettiği yerde “ser verip sır vermeyerek” yendiği tarihtir.

Önder yoldaşımız, her şart altında savaşarak kazanılabileceğini biz ardıllarına ve halkımıza göstermiştir.

İbrahim Kaypakkaya fikirleri ve eylemleriyle yaşadığımız topraklarda yerleşik olan, kurulu olan ne varsa derin bir hesaplaşma, bıçak sırtı keskinliğinde bir kopuş, işçi sınıfı ve emekçi halkımız için fırtınalar içinde yeni bir yol açmıştır. Adı ve eseri yüzyıllarca hafızalardan silinmeyecek bir miras bırakmıştır. O sadece 50 yılık pasifizm, reformizm ve revizyonizme karşı tavır almamıştır. Aynı zamanda eylemleriyle de tutarlı komünist devrimci çizginin öncülüğünü ve önderliğini yapmıştır. Onun aksiyomu eylem ve fikirleri ile tam bir uyum içindedir. Bugün de yaşadığımız tüm sorunlarda bütün yollar önder yoldaşın çizdiği güzergaha çıkmaktadır.

Önder İbrahim Kaypakkaya yoldaşın bize kazandırdığı en önemli bilinç partisiz kurtuluş, partisiz özgürlük olmaz fikridir. Onun her türlü sınıf ve devrim düşmanı karşısında amansızca mücadele ederek yarattığı partisinin adı TKP-ML’dir. O, tam da elli bir yıl önce kirli gömleği çıkarmış temiz gömleği giymiş ve proletaryanın bayrağındaki burjuva lekeleri silip atmıştır. Partimiz TKP-ML ne sol lafazanlıklarla üzeri küllendirilen devrim iddiası ne de konforlu alanlarda siyaset yaptığını sanan sağ pasifizmin aksine sınıf mücadelesinde onun çizdiği yolda ilerlemeye devam ediyor.

Dün olduğu gibi bugün de Kaypakkaya yoldaş günceldir. O bir metodoloji, bir eylem kılavuzudur.

Faşizmin topyekun imha saldırılarıyla devrimci-komünist harekete yöneldiği, her türlü baskı cenderesiyle halkımızın boğulmaya ve nefessiz bırakılmaya çalışıldığı bu dönemde önder yoldaşımız devrimcilik yapış tarzıyla örnek bir yerde durmaktadır. Devrimci olmak, devrime inanmak ve devrimin emekçi yığınların ortak kavgasıyla kazanılacağını bilenler için devrimcilik; hayatın her alanında ve günün her anında devrim için çalışmaktır.

O, 12 Mart askeri faşist cuntasının ağır faşizm koşullarında bin bir zorluğu göğüsleyerek devrimcilik yaparak akıntıya karşı durarak bir yol açmıştır. Biz de bugün AKP-MHP faşizmine karşı aynı tarihsel misyonla yüz yüzeyiz.

İşçi sınıfı ve emekçi halkımız derin bir hoşnutsuzluk ve arayış içerisindedir. Halk deryası, içten içe kabarmakta ve dipten gelen dalga fırtınaya dönüşmektedir. Kimse son yaşanan parlamento seçimlerinin sonucuna bakarak aldanmamalıdır. Bizler biliyoruz ki, seçimler burjuvazinin demokrasi mizanseninden başka bir şey değildir. Mevcut faşist sistemle halkımız arasındaki çelişkiler yaşamın olduğu her alanda giderek derinleşmektedir. Kitlelerin kendiliğinden bilincini proletarya partisinin devrim ve savaş bilinciyle buluşturmak, gerilla savaşına katılacak şekilde örgütlemek…. İşte yapmamız gereken ve yönelmemiz gereken şey budur.

Önder yoldaşımızın yaşadığı dönem dünyada Büyük Proleter kültür Devrimi’nin yer küremizin kırlarında ve şehirlerinde fırtınaya dönüştüğü bir dönemdir. Bu fırtınanın yaşadığımız coğrafyadaki adı İbrahim Kaypakkaya olmuştur. O, Maoizm bilimini bu topraklara ustaca uyarlamasını bilmiştir. Bugün de yaşadığımız 21. yüzyılda dünya proletaryasının ve halklarının kurtuluşunun, ancak ve ancak Maoizm bilimi ile yolu aydınlatılmış demokratik halk devrimiyle, sosyalizm bayrağını yükseklerde dalgalandırılarak gerçekleşeceği aşikardır.

Ve bu yüzden önder yoldaşımızın huzurunda yeniden ve bir kere daha gür sesle haykırmak istiyoruz ki; 21. YÜZYIL MAOİZM’LE KAZANILACAKTIR!

50. Ölümsüzlük Yılında Yaşasın Komünist önder İbrahim Kaypakkaya!

İbrahim Kaypakkaya Sönmeyen Meşale, Dinmeyen Zafer Tutkusudur!

Yaşasın Marksizm-Leninizm- Maoizm!

Yaşasın Halk Savaşı!

Yaşasın Partimiz TKP-ML, Önderliğindeki TİKKO, TMLGB ve KKB!

TKP-ML TİKKO Genel Komutanlığı

Mayıs 2023