TKP-ML Ortadoğu Parti Komitesi: Direniş ve Savaş Önderimiz Ölümsüzdür!

Direniş ve Savaş Önderimiz Ölümsüzdür!

50 yıl geçti… 18 Mayıs 1973’te devrimin muhteşem aklı ve ateşli bir yüreği durdu. Aradan yarım asır geçmesine karşın yaşanan büyük boşluk doldurulamadı. Ancak önder yoldaşın demokratik halk devrim fikri ve sosyalizm düşü, coğrafyamızda dolaşmaya devam ediyor. Onun görüşleri gerçek olduğu gibi güncelliğini de koruyan niteliktedir. Bu fikirler yıkıcılığın ve yapıcılığın en ileri sentezi, kurtuluşun yegane yoludur.

Söyleyerek ve yaparak tarih yazan önder yoldaş, işçilerin elinde çekiç, köylülerin elinde bayrak, ezilenlerin direnme ve gençliğin savaşma sloganı olmaya devam ediyor. Bir avuç cesur yoldaşıyla ve birkaç kırmayla Ortadoğu’nun en gaddar, en acımasız ve faşist devletine kafa tutup savaştı. Onun devrim cüreti ve savaşma kararlılığı, özgürlük ve kurtuluş arayanlara örnek olmaya devam ediyor.

O, yıllar önce Kemalist iktidarın faşist olduğunu tespit ederken haklıydı. Yüz yıllık Türkiye Cumhuriyet tarihine ve günümüzdeki AKP-MHP faşist yönetimine baktığımızda ne denli haklı olduğunu görebiliriz. İşçiler, emekçiler, tüm ezilenler demokrasiden uzak, özgürlüklere yabancı diktatoryal bir rejimle karşı karşıyadır. En ağır sömürü koşullarında, en barbar zulüm altında kölece yaşamaya mahkum edilen halkların özgürlük ve kurtuluşlarını elde etmek için örgütlenip savaşmaktan başka bir yollarının olmadığı açıktır.

Söylediğini yapan, yaptığını savunurken oldukça tutarlı…

İşkencehanelerde ser verip sır vermezken oldukça dürüst…

Düşmanın teslimiyet ve ihanet dayatması karşısında canını feda ederken devrim ideallerine oldukça bağlı kaldı. Faşizme, ırkçılığa, gericiliğe karşı savaşmakta bir an olsun tereddüt etmedi. Bundandır ki o, işçilerin, köylülerin, Kürtlerin, kadınların, tüm ezilenlerin güvenilir yoldaşı, devrimcilerin sağlam önderi olmayı hak etti.

Yükseklere çektiği proleter bayrak üzerine faşizme karşı savaşmanın zulme karşı direnip devrimi başarmanın şiarını yazdı. Her yerde her zamanda savaşmanın ve kazanmanın öncüsü oldu. Zayıflığa, başarısızlığa, teslimiyete, örgütsüzlüğe karşı savaş açtı.

Komünist önderimiz İbrahim Kaypakkaya yoldaş, sınıf düşmanlarını alt etmenin, özgürlüğü kazanmanın fikri, iradesi ve kararlılığıdır. Fikirleri gibi devrimci pratiği de büyük bir cüretin kendisi olmuştur. Küçük grupla büyük cüretin öncüsü olan, her şart altında demokratik halk devrimini örgütlemenin, halk savaşı yolunda yürümenin, en zor şartlarda devrimin yolunu göstermenin ve kazanmanın öncüsü olmuştur.

Kısacık yaşamına büyük bir devrim davasını sığdıran, özgürlüğe ve kurtuluşa tutkulu önder yoldaş, ölümün ve korkunun üzerine cesurca yürüyerek örnek olmuştur. Devrimin ve başarının önderinin söyledikleri gibi yaptıkları da gerçek ve devrimci idi.

Kurduğu partisi TKP-ML, demokratik halk devrimi programını ve halk savaşı stratejisini savunmaya, emek ve kanla örgütlediği halk ordusu TİKKO, özgürlüğün ve kurtuluşun öncüsü olmaya devam ediyor.

Her yerde, her an da faşizme karşı savaşmanın ve devrimi başarmanın devrimcisi, komünist önder İbrahim Kaypakkaya yoldaş ölümsüzdür!

İşçilerin, köylülerin, Kürt halkının, kadınların önderi ölümsüzdür! 

Sınırlara ve zamana sığmayan önderimiz ölümsüzdür!

TKP-ML Ortadoğu Parti Komitesi

Mayıs 2023