TKP-ML Tutsakları: Kaypakkaya yoldaşın yaktığı meşale yolumuzu aydınlatmaya devam ediyor!

Kaypakkaya yoldaşın yaktığı meşale yolumuzu aydınlatmaya devam ediyor!

18 Mayıs gecesini bedenlerini tutuşturarak aydınlatan Dörtlerin ve Haki Karer’in inancı, bağlılığı ve cüretini tekrar selamlıyoruz!

Kaypakkaya yoldaş, genç yaşına rağmen, bu coğrafyada Marksizm-Leninizm-Maoizm’in özgülleşmesinin, ideolojik-teorik-politik-örgütsel temellerini atarak hem faşizme hem de MLM kılıklı reformizme, revizyonizme büyük darbeler vurmuştur. Kaypakkaya yoldaş bu adımlarıyla Türkiye devriminin tarihini değiştirmiştir. Komünist devrimci olarak teorisi ve pratiğiyle yürünecek yolu açmakla kalmamış, köşe taşlarını da döşemiştir.

Açıktır ki, tıpkı Kaypakkaya yoldaşın döneminde olduğu gibi ancak sıçramalarla önümüzdeki engellerin aşılabileceği bir süreçten geçiyoruz. Reformizm, revizyonizm ve dogmatizme karşı güçlü bir mücadelenin faşizme karşı mücadeleyle birlikte yükseltilmesi gereklidir. Bu konudaki en büyük rehberimiz yine Kaypakkaya yoldaş olacaktır!

Kaypakkaya yoldaştan ezilmenin, baskının, sömürünün her türlüsüne karşı isyan etmeyi öğrendik. Ezilenlerin mücadelesini sahiplenmek ve büyütmek yolunda bize bıraktığı miras faşizme karşı mücadelemizde attığımız somut adımlarla Kürt sorunundan kadın sorununa emekçilerin mücadelesine daha görünür olmaktadır.

TKP-ML tutsakları olarak zindanlarda yüklendiğimiz, tek kişi olduğumuz yerlerde bile kolektifi her anımızda yaşatmak ve faşizme karşı direnişi büyütmek şiarımızla Kürt ulusunun imha-inkar ve asimilasyonuna karşı tecridi kırmak için başlatılan süresiz açlık grevi eylemine dahil olduğumuz bu süreçte Kaypakkaya yoldaşı yaşatma sözümüzü daha güçlü haykırıyoruz.

18 Mayıs gecesini bedenlerini tutuşturarak aydınlatan Dörtlerin ve Haki Karer’in inancı, bağlılığı ve cüretini tekrar selamlıyoruz!

Komünist önder Kaypakkaya yoldaş mücadelemizde yaşıyor!

18 Mayıs şehitleri ölümsüzdür!

Yaşasın partimiz TKP-ML, halk ordusu TİKKO, gençlik örgütümüz TMLGB, kadın örgütümüz KKB!

TKP-ML tutsakları adına Derya Ozanyan