Veli Karasu

Veli Karasu

Ölümsüzleştiği tarih: 8 Kasım 1979

1962 yılında Dersim’de doğan Veli Karasu yoldaş, ilk ve ortaokulu Dersim’de tamamlayarak 1976’da Ankara’ya ağabeyinin yanına yerleşir. Okul dışında vakit bulduğu zamanlarda değişik işlerde çalışmaya başlar.

Adana’da öğrencilik yıllarında TKP-ML ile tanışan Veli Karasu yoldaş yanında bulunan Eşref Şahlar yodaşla birlikte 8 Kasım 1979’da İGD, DDKD, SGB ve Emeğin Birliği sosyal faşistlerinin ortaklaşa kurdukları bir tuzakla katledildiler.

Partizanların kararlılığı, militanlığı karşısında çareyi onları katletmekte bulan sosyal faşistlerin elebaşı, TKP-ML Adana Parti Örgütü tarafından daha sonra cezalandırılmıştır.

Veli Karasu’nun cenazesi Ovacık’a götürülür. Cenazenin kaldırıldığı gün 10 Kasım olmasından dolayı, jandarma, yürüyüşü engelleyerek Mustafa Kemal için saygı duruşu yaptırmak istediyse de başarılı olamaz. Militan bir ruhla başlayan yürüyüş devrim andıyla sona erer.

Veli Karasu yoldaş ölümsüzleştiğinde TKP-ML Militanıydı.