Nubar Yalımyan

Nubar Yalımyan

Ölümsüzleştiği tarih: 5 Kasım 1982

Nubar Yalımyan (Noubar Yalımıan) yoldaş, 1957 yılında Mardin’in -günümüzde Şırnak- Silopi ilçesinde doğdu. Soykırıma uğratılmış Ermeni milliyetinden olan Nubar yoldaşın çocukluğu burada geçti. Daha sonra bölgedeki baskılar ve geçim sıkıntısı nedeniyle ailesinin İstanbul’a yerleşmesiyle birlikte Surpraç Ermeni Lisesi’ne yazılır. Ancak bu okuldan Mardin’den geldiği ve “Ermeni olmadığı” ileri sürülerek atılır.

Bir süre bir matbaada çalıştıktan sonra Dericiyan Lisesi’nde öğrenim hayatına devam eder. 1976 yılında TKP-ML’nin düşünceleri ile tanışır. Katliamla sonuçlanan İstanbul 1 Mayıs 1977 mitingine katılır. Burada devletin saldırısı sonucunda yaralanır. Bir süre hastanede kalır.

1978 yılına kadar aktif mücadele eder. Bu süreçte üzerinde yoğunlaşan faşist devlet baskısı sonucunda Batı Avrupa’ya çıkar ve Hollanda’ya iltica eder.

Hollanda’da devrimci faaliyetine devam eden Nubar Yalımyan, bu çalışmaları ile düşmanı ve özellikle 12 Eylül AFC şeflerini rahatsız etmeye başlar. Faşist cuntanın emriyle, MİT’in örgütlemesinin hedefi haline gelir.

Bunun sonucu olarak 5 Kasım 1982’de Hollanda’nın Utrecht kentinde, TC faşizminin MİT örgütlenmesi aracılığıyla bıçak darbeleri ve kurşunlarla katledilir.

Nubar Yalımyan yoldaş ölümsüzleştiğinde TKP-ML Militanıydı.

****

Nubar Yalım yoldaş hakkında basında çıkan haber, yorum ve makale:

“Nubar Yalım yoldaş, faşist cuntanın diplomat maskeli, eli kanlı katilleri tarafından hunharca katledildi!!!”. İşçi-Köylü Kurtuluşu. Kasım 1982. Sayı: 45. Sayfalar: 8-9-10

Nubar Yalımyan yoldaş hakkında, Isci-Koylu-Kurtulusu-Sayı 45, Arka Kapak

*****

“Nubar yoldaş: yaşamın örnek ölümün kindir bize!”- ikk-sayı 50-Kasım 1983-Sayfa-12

*****

“Nubar Yalım (1957-5 Kas. 1982) O TKP/ML’nin yiğit bir Ermeni savaşçısıydı. O bağımsızlık, halk demokrasisi, [ve] sosyalizmin bir savaşçısıydı. Faşist cuntanın maskeli diplomatlarınca öldürüldü. TKP/ML (TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ/MARKSİST-LENİNİST)” –
(Nubar Yalım yoldaş için yapılan yürüyüşten. Yürüyüşçülerin göğüslerine iliştirdikleri Nubar Yalımyan yoldaşın fotoğrafı.)

 

Nubar yoldaşın ölümünü protesto yürüyüşü, 13 Kasım 1982, Utrecht. (Yürüyüşün görüntüleri “Ona Çirkin Kral Derlerdi” belgeselinden)
Nubar Yalımyan yoldaş
NUBAR YALIMYAN, Vatana Dönüş, Yerevan “Nairi”, 1999
(Nubar Yalımyan yoldaşın yazdığı kitabın kapağı- Kitabın Ermeniceden Türkçeye çevirisi, Nisan Yayıncılık tarafından Aralık 2022’de Vatana Dönüş-Şiirler ve Mektuplar” başlığıyla yayınlandı.)
Nubar Yalımyan yoldaşın Hollanda’da bulunan mezarı ve mezar taşı

Ş.Nubar Ozanyan Taburu savaşçılarının Nubar Yalımyan yoldaşı anma açıklaması