Καταστατικό του Κομμουνιστικού Κόμματος Τουρκίας Μαρξιστικού- Λενινιστικού

Καταστατικό του Κομμουνιστικού Κόμματος Τουρκίας Μαρξιστικού- Λενινιστικού

( Ίδρυση: 24 Απριλίου 1972 )

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I

Ιδιότητα μέλους του Κόμματος

α) Προϋποθέσεις Ένταξης

Προτεραιότητα δίνεται στην ταξική προέλευση, άρα στους εργάτες και στους αγρότες. Ωστόσο, οποιοσδήποτε/οποιαδήποτε πληροί τις παρακάτω προϋποθέσεις, μπορεί να γίνει μέλος του ΚΚΤ-ΜΛ. Το ΚΚΤ-ΜΛ δεν ανέχεται οποιαδήποτε κακομεταχείριση γυναίκας κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ένταξης και λαμβάνει δράση ενάντια σε τέτοια φαινόμενα.
Κάθε μέλος οφείλει να:

1-  Υιοθετεί το πρόγραμμα και το καταστατικό του κόμματος.

2- Εργάζεται σε μία από τις επιτροπές του κόμματος.

3- Πληρώνει τακτικά τις συνδρομές του στο Κόμμα.

4- Έχει συμπληρώσει τα 18 έτη.

β) Διαδικασία Ένταξης

Η ένταξη στο Κόμμα γίνεται σε ατομική βάση. Το άτομο που επιθυμεί να γίνει μέλος οφείλει  να ειδοποιήσει γραπτώς την κομματική επιτροπή με την οποία έχει σχέση.

Η αίτηση ένταξης, οριστικοποιείται με την έγκριση της απόφασης, αποδοχής ή απόρριψης που έλαβε η κομματική επιτροπή από τουλάχιστον τρία μέλη του κόμματος σε ανώτερη επιτροπή.

Το άτομο του οποίου η αίτηση ένταξης γίνεται δεκτή από την αντίστοιχη επιτροπή, θεωρείται Υποψήφιο Μέλος από την ημερομηνία της αίτησής του. Στις περιπτώσεις που μια κομματική επιτροπή είναι αυτή που προτείνει και αποδέχεται το άτομο να αιτηθεί την ένταξή του, η ιδιότητα του υποψήφιου μέλους ξεκινά την ίδια μέρα. Η κομματική επιτροπή στην οποία εντάσσεται ένα υποψήφιο μέλος είναι απολύτως υπεύθυνη  για την ανάπτυξή του, την προετοιμασία της ένταξής του και την αυστηρή εφαρμογή των διαδικασιών.

Στο τέλος της εξάμηνης περιόδου ένταξης του υποψήφιου μέλους, η επιτροπή της οποίας είναι μέλος, οφείλει να αποφασίσει την αποδοχή, την απόρριψη ή την επέκταση της διαδικασίας ένταξης για ακόμα 6 μήνες. Η απόφαση της συγκεκριμένης επιτροπής πρέπει να εγκριθεί και από την Κεντρική Επιτροπή (ΚΕ). Στην περίπτωση της απόρριψης, και αν το Κόμμα δεν κρίνει πως συντρέχουν λόγοι ασφάλειας, η αιτιολογία της απόρριψης γνωστοποιείται στο άτομο γραπτώς.

Σε περίπτωση απόφασης διεξαγωγής συνεδρίου, η διαδικασία αποδοχής ή απόρριψης της αίτησης ένταξης διακόπτεται. Τα υποψήφια μέλη καθώς και οι νέες αιτήσεις ένταξης εξετάζονται είτε κατά τη διάρκεια είτε έπειτα από το τέλος του συνεδρίου.

γ) Καθήκοντα Μέλους

1- Να αυξάνει συνεχώς το ιδεολογικοπολιτικό του/της επίπεδο με στόχο την αυτοβελτίωσή του/της, δίνοντας έμφαση στο διάβασμα, τη μελέτη και την έρευνα. Να κατανοεί και να εφαρμόζει τον Μαρξισμό-Λενινισμό-Μαοϊσμό ως οδηγό στη δράση του/της. Να συνδυάζει πάντα τη θεωρία με την πράξη.

2- Να μελετά όλες τις εκδόσεις του Κόμματος προσεκτικά και με κριτική ματιά. Να είναι ενήμερος/ενήμερη για τις αποφάσεις και τις τακτικές της ηγεσίας σε συμφωνία με τον κεντρικό προσανατολισμό του κόμματος.

3- Να είναι προσεκτικός/προσεκτική, αποφασιστικός/αποφασιστική και αμείλικτος/αμείλικτη μπροστά σε κάθε προσπάθεια φραξιονισμού που έχει σαν στόχο να κλονίσει την ενότητα και τον κομμουνιστικό χαρακτήρα του Κόμματος, καθώς και στην πάλη απέναντι σε κάθε αντι-Μαρξιστική-Λενινιστική-Μαοϊκή ιδέα και κίνημα. Να μην χάνει το θάρρος του/της ακόμη και σε συνθήκες μειοψηφίας, και να παλεύει κόντρα στο ρεύμα.

4- Να συμμορφώνεται άνευ όρων με την κομματική πειθαρχεία και να παίζει αποτελεσματικό, δημιουργικό και ενεργό ρόλο στην εφαρμογή των αποφάσεων του κόμματος. Να δέχεται άνευ όρων τα καθήκοντα του κόμματος.

5- Να γίνει δάσκαλος του λαού, αφού πρώτα γίνει μαθητής του. Να υπηρετεί τον λαό σε κάθε πτυχή της ζωής του. Να συμμετέχει σε κάθε πάλη εξέλιξης και προσπάθειας του λαού να οργανωθεί και να ηγείται για να της δώσει μια συνειδητή κατεύθυνση.  Να προσπαθεί να λύσει τις δυσκολίες μαζί με τον λαό και να προσπαθεί να τον διδάξει την πολιτική του κόμματος και τους νόμους της ταξικής πάλης.

6- Να βάζει πάνω από οτιδήποτε άλλο την υπόθεση της απελευθέρωσης του λαού, την πάλη του προλεταριάτου προς την αταξική κοινωνία και το Κομμουνιστικό Κόμμα, που είναι πρωτοπόρο στην εφαρμογή τους,. Να έχει μια συνεπή, ταπεινή και ανιδιοτελή στάση ζωής σε κάθε του/της κοινωνική σχέση, ζώντας σύμφωνα με τις κομμουνιστικές αρχές και τις επαναστατικές αξίες.

7- Να αγωνίζεται ενάντια στο πατριαρχικό σύστημα και να ευαισθητοποιεί την κοινωνία σε σχέση με αυτό. Να παλεύει ενεργά ενάντια στις διακρίσεις με βάση το φύλο και τους έμφυλους ρόλους μέσα στο κόμμα και τις λαϊκές μάζες.

8- Να είναι τίμιος/τίμια και ειλικρινής στο Κόμμα, στους/στις συντρόφους/συντρόφισσές του/της, στο λαό και στον εαυτό του/της. Να είναι ανοιχτός/ανοιχτή, αποφασιστικός/αποφασιστική και θαρραλέος/θαρραλέα στην κριτική και την αυτοκριτική για να μην επαναλαμβάνει τα ίδια λάθη και να ξεπερνά ελλείψεις και αδυναμίες. Να χρησιμοποιεί εποικοδομητικά το όπλο της κριτικής εντός του Κόμματος.

9- Να πληρώνει το 10 τοις εκατό του εισοδήματός του/της ως συνδρομή στο κόμμα, δουλεύοντας σκληρά για να συντηρήσει και να βελτιώσει τα οικονομικά του κόμματος. Να καταγράφει όλα τα έξοδα και να ενημερώνει τακτικά την επιτροπή στην οποία ανήκει.

10- Να δίνει συχνή αναφορά για την εξέλιξη της κομματικής του/της δουλειάς στην επιτροπή που ανήκει.

11- Να συνεχίζει την ταξική πάλη υπό συνθήκες αιχμαλωσίας, να κάνει κάθε χώρο βασανιστηρίου, φυλακή και δικαστήριο έδαφος κομμουνιστικής αντίστασης και προπαγάνδας.

12- Να ακολουθεί αυστηρά τους κανόνες εμπιστευτικότητας/παρανομίας στην οργανωτική του δουλειά και να προστατεύει τα μυστικά και τις αξίες του κόμματος.

13- Να εκπληρώνει τα καθήκοντα του προλεταριακού διεθνισμού, να αγωνίζεται απέναντι στην καταπίεση, τον σωβινισμό και κάθε είδους εθνικισμό απέναντι σε καταπιεσμένα έθνη και εθνότητες.

δ) Δικαιώματα Μέλους

1- Να εκφράζει την άποψή του/της για την πολιτική γραμμή και τη δράση του κόμματος, να κάνει προτάσεις και κριτική, να συμμετέχει ενεργά στη λήψη των αποφάσεων εντός του κόμματος μέσω των επιτροπών και γενικότερα των διαδικασιών στις οποίες συμμετέχει.

2- Να εκλέγει και να εκλέγεται.

3- Να υπερασπίζεται τον εαυτό του/της σε περίπτωση κατηγορίας ή εξέτασης.

4- Να αναφέρεται γραπτά σε κάθε ανώτερη βαθμίδα μέχρι και την ΚΕ για προβλήματα που δεν μπορεί να λύσει εντός της επιτροπής του/της.

5- Να αποχωρεί από το Κόμμα για λόγους που έχουν διατυπωθεί γραπτά ή προφορικά.

ε) Δικαιώματα και Καθήκοντα Υποψήφιων Μελών

Τα υποψήφια μέλη του κόμματος, έχουν τα ίδια δικαιώματα με τα υπόλοιπα μέλη εκτός από το δικαίωμα να εκλέγουν, να εκλέγονται, να στρατολογούν, να εξετάζουν και να ψηφίζουν σε ψηφοφορίες που καθορίζουν τις αποφάσεις του κόμματος. Τα καθήκοντα των μελών του κόμματος ισχύουν και για τα υποψήφια μέλη.

στ) Εξέταση και Πειθαρχικές Κυρώσεις

1- Τα τακτικά και υποψήφια μέλη που παρακωλύουν την ενότητα του κόμματος, δεν πειθαρχούν και δεν συμμορφώνονται με τις αποφάσεις, βλάπτουν την εσωκομματική δημοκρατία, δεν αποδέχονται τα καθήκοντά τους, δεν συμμετέχουν στις συνελεύσεις των επιτροπών τους χωρίς έγκυρη αιτιολόγηση, χρησιμοποιούν την εξουσία τους για λόγους διαφορετικούς από τους σκοπούς του κόμματος, συμπεριφέρονται με τρόπο που βλάπτει το κόμμα στα μάτια του λαού, διαπράττουν εγκλήματα απέναντι στον λαό και ιδιαίτερα απέναντι σε γυναίκες, παιδιά και ΛΟΑΤΙ+ άτομα γίνονται αντικείμενα έρευνας, εξετάζονται και τιμωρούνται.

2- Αν η εξέταση μιας υπόθεσης περιλαμβάνει τουλάχιστον τρία μέλη του κόμματος, τότε εξετάζεται από την ανώτερη επιτροπή στην οποία εργάζεται κάποιο από αυτά, ή αλλιώς από μια ανώτερη επιτροπή γενικά. Σε αυτό το σημείο, είναι δυνατό να παρθούν διοικητικά μέτρα (καθαίρεση, πάγωμα εξουσιών κλπ) απέναντι στα άτομα ή τις επιτροπές που εξετάζονται.

3- Στην περίπτωση που η κατηγορία έχει σχέση με γυναίκες και ΛΟΑΤΙ+ άτομα (σεξουαλική παρενόχληση, βιασμός, βία, διάκριση, ομοφοβία, τρανσφοβία, κ.α.), η έρευνα και η εξέταση διεξάγονται από την Κομμουνιστική Ένωση Γυναικών (ΚΕΓ). Το ΚΚΤ-ΜΛ αποδέχεται πως “οι γυναικείες καταθέσεις είναι απαραίτητες σε τέτοιες έρευνες και η υποχρέωση να αποδειχθεί το αντίθετο από όσα υποστηρίζονται ανήκει στον άντρα” .

4- Οι επιτροπές και τα μέλη του κόμματος μπορούν επίσης να αιτηθούν την εξέτασή τους από το Κεντρικό Εποπτικό Συμβούλιο (ΚΕΣ). Οι απορριφθείσες αιτήσεις οφείλουν να αιτιολογούνται και να κοινοποιούνται γραπτά στον/στην αιτούντα/αιτούσα.
5- Το ΚΕΣ μπορεί να ιδρύσει επιτροπές έρευνας, ωστόσο όλες οι διαδικασίες εκτελούνται από το ΚΕΣ. Η ΚΕ αναλαμβάνει αυτό το καθήκον σε περιόδους που το ΚΕΣ δεν έχει δημιουργηθεί. Όλες οι αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία.

6- Ύστερα από τη φάση της έρευνας, κατά την οποία συλλέγονται πληροφορίες, έγγραφα και καταθέσεις, οι διαδικασίες ξεκινούν με την ανάγνωση των κατηγοριών και την υπεράσπιση της κατηγορούμενης πλευράς. Η υπεράσπιση μπορεί να είναι προφορική. Η κατηγορούμενη πλευρά οφείλει να καταθέσει την υπεράσπισή της εντός δύο μηνών από την στιγμή που της αποδόθηκε κατηγορία. Από τη λήξη αυτής της δίμηνης περιόδου και ύστερα, το δικαίωμα στην υπεράσπιση θεωρείται εξασκημένο. Εάν η πλευρά κριθεί ένοχη, της επιβάλλεται μία από τις παρακάτω ποινές, λαμβάνοντας υπόψιν τον βαθμό των βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων βλαβών που θα προκληθούν στο κόμμα, την ειλικρίνειά της απέναντι στις κατηγορίες και την ακόλουθη κριτική, το ιστορικό της δράσης του ατόμου/των ατόμων στο κόμμα, τις συνθήκες υπό τις οποίες διεξήχθη το παράπτωμα, καθώς και άλλους ελαφρυντικούς και επιβαρυντικούς παράγοντες.
Οι ποινές μπορεί να είναι οι εξής:

I- Προειδοποίηση, II- Σοβαρή Προειδοποίηση, III– Καθαίρεση, IV– Επαναφορά Ιδιότητας Υποψήφιου Μέλους, V– Διαγραφή.
Η διαγραφή από το κόμμα είναι η πιο αυστηρή ποινή που μπορεί να επιβληθεί.

7- Η επιτροπή ή το μέλος που δέχτηκε ποινή μπορεί να ασκήσει έφεση στο ΚΕΣ ή στην ΚΕ, εάν αυτό δεν υπάρχει. Το ΚΕΣ αποφασίζει εάν η ποινή θα εφαρμοστεί πριν την εξέταση της έφεσης. Οι αποφάσεις του ΚΕΣ σε σχέση με τις διαδικασίες έχουν άμεση εφαρμογή. Το ΚΕΣ είναι υπεύθυνο για τη διεξαγωγή των συνεδρίων και των συνδιασκέψεων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

Αρχές της Οργάνωσης

Το ΚΚΤ-ΜΛ στην εποχή του ιμπεριαλισμού και της προλεταριακής επανάστασης, βλέπει τον διεθνισμό σαν μια από τις βασικές του αρχές. Τον ερμηνεύει, ως το καθήκον του κάθε προλεταριάτου να κάνει επανάσταση πρώτα στην ίδια του τη χώρα. Έτσι καθήκον του τουρκικού προλεταριάτου είναι να κάνει την επανάσταση στην Τουρκία ως τμήμα της παγκόσμιας προλεταριακής επανάστασης. Το ΚΚΤ-ΜΛ αγωνίζεται να ενώσει τα μέλη του και όλο τον λαό κάτω από την κόκκινη σημαία του προλεταριάτου απέναντι σε κάθε μορφή εθνικισμού.

Αγωνίζεται για την ενότητα του διεθνούς κομμουνιστικού κινήματος στη βάση των Μαρξιστικών-Λενινιστικών-Μαοϊκών αρχών. Έχει επίγνωση πως αυτή η ενότητα μπορεί να επιτευχθεί μέσα από ιδεολογική πάλη.

Υποστηρίζει εθνικοαπελευθερωτικούς και κοινωνικούς αγώνες που εξασθενούν και κάμπτουν τον ιμπεριαλισμό στο διεθνές επίπεδο.

Παρότι εφαρμόζει τη διεθνιστική προλεταριακή αλληλεγγύη, βασίζεται στην αρχή της συντήρησης των δυνάμεών του.

Το ΚΚΤ-ΜΛ βασίζεται στην εθελοντική ένταξη. Θεωρεί την παράνομη οργάνωση ως πρωταρχικό τρόπο οργάνωσης και τους υπόλοιπους τρόπους ως δευτερεύοντες. Λειτουργεί με προλεταριακή πειθαρχία, σύμφωνα με τις αρχές του δημοκρατικού συγκεντρωτισμού. Θεωρεί την κριτική και την αυτοκριτική ως απαραίτητες συνθήκες για την ανάπτυξή του. Υιοθετεί στο εσωτερικό του την πάλη των δύο γραμμών. Δεν θα ανεχτεί την ύπαρξη φραξιονισμών που κλονίζουν και αποσταθεροποιούν τη Μαρξιστική-Λενινιστική-Μαοϊκή ενότητα βούλησης και δράσης.

Το ΚΚΤ-ΜΛ αποδέχεται άνευ όρων την ισότητα των φύλων και καταπολεμά κάθε είδους διάκριση, απαξίωση και προσπάθεια παραγκωνισμού απέναντι σε γυναίκες και ΛΟΑΤΙ+ άτομα στο εσωτερικό της οργάνωσης. Το ΚΚΤ-ΜΛ, λαμβάνοντας υπόψη τα χιλιάδες χρόνια γυναικείας σκλαβιάς, εφαρμόζει την αρχή της “θετικής διάκρισης” σε κάθε δραστηριότητα στο εσωτερικό του Κόμματος. Ως κομμάτι αυτής της απόφασης, ορίζει το 30% ως κατώτατο όριο ποσοστιαίας συμμετοχής των γυναικών σε οποιαδήποτε επιτροπή, και ιδιαίτερα στα εκτελεστικά όργανα.

Ξεκινώντας από το γεγονός ότι το ΚΚΤ-ΜΛ οργανώνεται βάσει των αρχών του δημοκρατικού συγκεντρωτισμού, ισχύουν τα ακόλουθα:

α) Κάθε κεντρική απόφαση είναι δεσμευτική για ολόκληρο το κόμμα. Τα μέλη είναι υποχρεωμένα να εφαρμόζουν στο έπακρο τις αποφάσεις του Κόμματος ακόμα κι αν τις βρίσκουν λάθος.

β) Τα μέλη εκφράζουν τις απόψεις τους σε σχέση με όλα τα θέματα που αφορούν τη δραστηριότητα του κόμματος στις επιτροπές και στις συνελεύσεις που συμμετέχουν. Η καταστολή και η προσπάθεια φίμωσης της κριτικής στο εσωτερικό του κόμματος είναι αντίθετες με τις αρχές του δημοκρατικού συγκεντρωτισμού.

γ) Η μόνη πειθαρχία που εφαρμόζουμε είναι απέναντι στο κόμμα. Αντίστοιχα όλοι μας ατομικά είμαστε υπόλογοι στο κόμμα, οι κατώτερες επιτροπές στις ανώτερες, η μειοψηφία στην πλειοψηφία, ολόκληρο το κόμμα στην ΚΕ και η ΚΕ στο Συνέδριο ή στη Συνδιάσκεψη.

δ) Μέχρι τη δημοκρατική λαϊκή επανάσταση, και την εφαρμογή του ελάχιστου προγράμματος του Κόμματος, μόνο η ΚΕ και το ΚΕΣ αναδεικνύονται μέσω δημοκρατικών εκλογών από τα κάτω, καθώς η παράνομη οργάνωση είναι απαραίτητη. Τα υπόλοιπα όργανα διορίζονται. Όλα τα μέλη μπορούν να προτείνουν υποψήφιους/υποψήφιες για εκλογή στην ΚΕ και το ΚΕΣ και να ανοίξουν συζητήσεις προσφεύγοντας στα εκλεγμένα μέλη.

ε) Όλες οι επιτροπές δίνουν τακτικά αναφορά στις ανώτερες επιτροπές για τη δραστηριότητά τους. Οι αναφορές, συμπεριλαμβανομένων των προσφυγών και των προτάσεων, πρέπει να εγκριθούν από όλα τα μέλη της επιτροπής.

στ) Όλες οι εκτελεστικές επιτροπές του κόμματος οφείλουν να λογοδοτούν στις κατώτερες.

ζ) Όλες οι επιτροπές του κόμματος είναι υποχρεωμένες να δημιουργούν ένα δημοκρατικό περιβάλλον συζήτησης στο οποίο τα μέλη θα μπορούν να παρουσιάσουν την κριτική και τις προτάσεις τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III

Θεμελιώδη Όργανα του Κόμματος

Οι κομματικές επιτροπές οργανώνονται σαν πυρήνες  και αποτελούν τα κύρια όργανα του κόμματος στις μάζες. Οι κομματικές επιτροπές είναι τα συλλογικά όργανα εργασίας των μελών έτσι ώστε να φέρουν εις πέρας τα καθήκοντά τους και να οργανώσουν την πάλη προς την επανάσταση. Είναι υπεύθυνες να οπλίσουν τα μέλη με τη ΜΛΜ ιδεολογία μέσω τακτικής εκπαίδευσης και να εξασκούν τον εαυτό τους στην εφαρμογή της κομμουνιστικής θεωρίας σε κάθε πτυχή της ζωής.

Οι επιτροπές αποτελούνται από τουλάχιστον τρία τακτικά ή υποψήφια μέλη. Οι κομματικές επιτροπές και ακολούθως τα μέλη και τα υποψήφια μέλη οργανώνονται με το σύστημα των πυρήνων.

Κάθε κομματική επιτροπή έχει ένα/μία γραμματέα και έναν/μία αναπληρωτή/αναπληρώτρια γραμματέα. Ο/Η γραμματέας είναι υπεύθυνος/υπεύθυνη για όλη τη δουλειά που πραγματοποιείται από την επιτροπή και προσφέρει επικοινωνία με τις ανώτερες επιτροπές. Ο/Η αναπληρωτής/αναπληρώτρια γραμματέας αναλαμβάνει τα καθήκοντα του/της γραμματέα/γραμματέως σε περιπτώσεις που αυτά μπλοκάρονται ή σε περιπτώσεις απουσίας. Ο/η γραμματέας, είναι υποχρεωμένος/υποχρεωμένη να προετοιμάσει τον/την αναπληρωτή/αναπληρώτρια για τα καθήκοντά του/της.

Οι κομματικές επιτροπές δίνουν τη δυνατότητα στο κόμμα να ριζώσει στις μάζες και να τις καθοδηγήσει.

Οι κομματικές επιτροπές συγκροτούνται σε χωριά, εργοστάσια, σχολεία, ιδρύματα του φασιστικού κράτους, στο εσωτερικό όλων των μαζικών οργανώσεων, και ιδιαίτερα των εργατικών και αγροτικών οργανώσεων, με άλλα λόγια, οπουδήποτε βρίσκονται οι μάζες.

Οι κομματικές επιτροπές μπορούν να ιδρύουν ειδικούς πυρήνες για συγκεκριμένες εργασίες βασισμένες στις ανάγκες του κόμματος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

Ηγετικά Όργανα

Τα ηγετικά όργανα του Κόμματος είναι: το Συνέδριο του Κόμματος, η Συνδιάσκεψη του Κόμματος, η Κεντρική Επιτροπή και οι Περιφερειακές Επιτροπές. Σε όλα τα ηγετικά όργανα οι γυναίκες εκπροσωπούνται τουλάχιστον κατά 30% των μελών.

α) Το Συνέδριο του Κόμματος

Το συνέδριο του κόμματος είναι το ανώτατο όργανο του κόμματος. Το συνέδριο έχει την εξουσία να αλλάξει το πρόγραμμα και το καταστατικό του κόμματος, να καθορίσει τις περιοδικές και τακτικές αποφάσεις του κόμματος, να επιλύσει τα ιδεολογικά, πολιτικά, στρατιωτικά και οργανωτικά προβλήματα του κόμματος, να αξιολογήσει τη δραστηριότητα της Κεντρικής Επιτροπής, και να εκλέξει τα νέα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της.

Η συνδιάσκεψη έχει τις εξουσίες του συνεδρίου πλην της δυνατότητας μεταβολής του προγράμματος.

Το συνέδριο του κόμματος (εν τη απουσία συνεδρίου, η συνδιάσκεψη) συγκαλείται κάθε τρία χρόνια.

Το συνέδριο συγκροτείται υπό την ηγεσία της ΚΕ, υπό την προϋπόθεση συμμετοχής όχι λιγότερων αντιπροσώπων από όσους συνιστούν την απόλυτη πλειοψηφία. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η ΚΕ μπορεί να καθυστερήσει τη διεξαγωγή του συνεδρίου μέχρι και ένα χρόνο, με τη σύμφωνη γνώμη του υπόλοιπου κόμματος.

Έκτακτο Συνέδριο ή  Έκτακτη Συνδιάσκεψη μπορούν να συγκληθούν πριν την πάροδο των τριών χρόνων, εάν το επιθυμεί το ένα τρίτο της ΚΕ ή των μελών του Κόμματος, με προετοιμασία που δεν μπορεί να ξεπερνά τους 6 μήνες.

Το συνέδριο διεξάγεται με τη συμμετοχή αντιπροσώπων. Ο αριθμός των αντιπροσώπων, καθορίζεται από την ΚΕ. Οι αντιπρόσωποι εκλέγονται στα περιφερειακά συνέδρια ή συνδιασκέψεις, όπου όλα τα μέλη είναι υποχρεωμένα να συμμετέχουν.

Τα μέλη της ΚΕ που δεν θα εκλεγούν αντιπρόσωποι συμμετέχουν στο συνέδριο ως φυσικοί αντιπρόσωποι. Μόνο οι εκλεγμένοι αντιπρόσωποι έχουν δικαίωμα ψήφου. Αποφάσεις που αφορούν τροποποιήσεις στο πρόγραμμα και το καταστατικό, απαιτούν πλειοψηφία δύο τρίτων ενώ όλες οι υπόλοιπες την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των αντιπροσώπων.

Παρότι τα μέλη που βρίσκονται στις φυλακές δεν έχουν το δικαίωμα να εκλέξουν αντιπροσώπους κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας του συνεδρίου, έχουν το δικαίωμα να εκφράσουν την άποψη τους για τα θέματα υπό συζήτηση.

Φυλακισμένα μέλη του κόμματος μπορούν να εκλεγούν ως επίτιμα μέλη της ΚΕ.

Όταν μέλος της ΚΕ συλληφθεί, η ιδιότητά του αναστέλλεται όσο βρίσκεται υπό κράτηση.

β) Κεντρική Επιτροπή

Η ΚΕ αποτελεί το ανώτατο όργανο του Κόμματος μεταξύ δύο συνεδρίων ή συνδιασκέψεων. Ο αριθμός των μελών της ΚΕ καθορίζεται από το Συνέδριο ή τη Συνδιάσκεψη. Για να γίνει κάποιος/κάποια μέλος της ΚΕ δεν προαπαιτείται η συμμετοχή του/της ως αντιπρόσωπος στο Συνέδριο ή τη Συνδιάσκεψη. Καθοδηγούμενη από τις αποφάσεις του συνεδρίου ή της συνδιάσκεψης, η ΚΕ ηγείται της ιδεολογικής-πολιτικής-οργανωτικής δουλειάς και διευθύνει το κόμμα. Είναι υπεύθυνη κυρίως για την οργάνωση του Κόμματος και των δράσεών του.

Για να οργανώσει τις δράσεις του κόμματος, η ΚΕ δημιουργεί τις απαραίτητες οργανώσεις, κυρίως το Πολιτικό Γραφείο (ΠΓ) και το Οργανωτικό Γραφείο (ΟΓ). Το ΠΓ, φέρει την εξουσία εκ μέρους της ΚΕ στην περίοδο που μεσολαβεί ανάμεσα στις ολομέλειές της. Διευθύνει το Κόμμα ιδεολογικοπολιτικά. Το ΠΓ δεν μπορεί να κάνει αλλαγές στις αποφάσεις της ΚΕ. Ηγείται του Κεντρικού Εκδοτικού Οργάνου και γενικότερα των εκδοτικών δραστηριοτήτων. Εκδίδει τον Κομμουνιστή, το εσωτερικό όργανο του κόμματος, τουλάχιστον δύο φορές το χρόνο.

Το ΟΓ είναι υπεύθυνο για την οργανωτική καθοδήγηση, εκ μέρους της ΚΕ.

Σε περιπτώσεις που η ΚΕ αδυνατεί να συγκροτήσει επιτροπή για να διευθύνει τις οργανώσεις της, μπορεί να ορίσει ένα από τα μέλη της.

Η ΚΕ συνεδριάζει τουλάχιστον μία φορά το χρόνο. Μπορεί επίσης να συνεδριάσει έκτακτα έπειτα από αίτημα του ΠΓ ή του ενός τρίτου των μελών της. Ως απαρτία ορίζεται η απόλυτη πλειοψηφία των μελών του οργάνου. Η συμμετοχή των αναπληρωματικών μελών καθορίζεται από το Πολιτικό Γραφείο σε συνεννόηση με τα υπόλοιπα μέλη της ΚΕ. Παρότι τα αναπληρωματικά μέλη δεν είναι υποχρεωμένα να συμμετέχουν, η συμμετοχή τους είναι εξασφαλισμένη καθώς είναι υποψήφιοι/υποψήφιες για τη διεύθυνση του κόμματος. Σε περίπτωση που η ΚΕ δεν καταφέρει να καταλήξει σε απόφαση παρά την εναλλαγή όλων των εναλλασσόμενων μελών, καλείται να συμμετάσχει το ένα τρίτο των τακτικών μελών των κατώτερων οργάνων. Εάν ούτε σε αυτή την περίπτωση παραχθεί απόφαση τότε το υπόλοιπο κόμμα αποφασίζει τη μέθοδο επίλυσης. Σε περιπτώσεις άρσης της καθαίρεσης μέλους της ΚΕ, το μέλος επιστρέφει στη θέση του και το αναπληρωματικό μέλος που το είχε αντικαταστήσει ξαναγίνεται αναπληρωματικό.

γ) Περιφερειακές Επιτροπές

Η κεντρική οργάνωση του κόμματος βασίζεται στην οργάνωση σε επίπεδο περιφερειών. Οι περιοχές εργασίας χωρίζονται σε συγκεκριμένες περιφέρειες λαμβάνοντας υπόψιν τις οικονομικές, πολιτικές και γεωγραφικές συνθήκες. Σε συγκεκριμένες περιοχές, η Περιφερειακή Επιτροπή (ΠΕ) δημιουργείται απευθείας από την ΚΕ. Η ΚΕ πρέπει να λάβει υπόψιν της, τις απόψεις και τις προτάσεις των τομεακών περιφερειακών επιτροπών όταν επιλέγει μέλη για μια ΠΕ που πρόκειται η ίδια να δημιουργήσει. Ο/Η γραμματέας της Περιφερειακής Επιτροπής, είναι επίσης μέλος της ΚΕ, και λειτουργεί ως σύνδεσμος ανάμεσα στην ΠΕ και την ΚΕ. Ο/Η γραμματέας είναι ο/η βασικός/βασική υπεύθυνος/υπεύθυνη για τη δουλειά στη συγκεκριμένη περιφέρεια. Ο/η περιφερειακός/περιφερειακή γραμματέας (ΠΓ) καθοδηγεί την περιφέρεια σε σύμπνοια με τις κεντρικές αποφάσεις.

Ύστερα από έγκριση της ΚΕ, ο/η ΠΓ μπορεί να δημιουργήσει κομματικές επιτροπές όπως τομεακές περιφερειακές ή τοπικές επιτροπές.

Όταν ο/η ΠΓ το κρίνει αναγκαίο, με τη σύμφωνη γνώμη της ΚΕ, μπορεί να οργανώσει περιφερειακά συνέδρια που θα λειτουργήσουν ως συμβουλευτικοί δημοκρατικοί μηχανισμοί για την επίλυση προβλημάτων που αφορούν τις αποφάσεις του κόμματος.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

Απελευθερωτικός Στρατός Εργατών και Αγροτών Τουρκίας

Ο ΑΣΕΑΤ αποτελεί την ένοπλη δύναμη του λαού υπό την καθοδήγηση του ΚΚΤ-ΜΛ. Το Κόμμα διευθύνει τον ΑΣΕΑΤ μέσω της Στρατιωτικής Επιτροπής (ΣΕ) υπό την αιγίδα της ΚΕ. Στο εσωτερικό του ΑΣΕΑΤ δημιουργούνται κομματικές οργανώσεις βάσει της αρχής ότι η πολιτική πρέπει να μπορεί να έχει πρόσβαση στα όπλα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

Μαρξιστική Λενινιστική Ένωση Νεολαίας Τουρκίας

Η ΜΛΕΝΤ είναι αυτόνομη κομμουνιστική οργάνωση νεολαίας υπό την ηγεσία του ΚΚΤ-ΜΛ. Το Κόμμα ηγείται της ΜΛΕΝΤ μέσω της Επιτροπής Νεολαίας (ΕΝ) που λειτουργεί υπό την αιγίδα της ΚΕ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

Κομμουνιστική Ένωση Γυναικών

Η ΚΕΓ είναι αυτόνομη κομμουνιστική γυναικεία οργάνωση υπό την ηγεσία του ΚΚΤ-ΜΛ. Το Κόμμα ηγείται της ΚΕΓ μέσω της Επιτροπής Γυναικών (ΕΓ) που λειτουργεί υπό την αιγίδα της ΚΕ. Η Επιτροπή Γυναικών αποτελείται από γυναίκες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII

Οικονομικοί Πόροι

Το ΚΚΤ-ΜΛ βασίζεται στο λαό για τη χρηματοδότησή του. Οι συνδρομές των μελών, οι κομματικές εισφορές και ενισχύσεις που καθορίζονται από την ΚΕ μαζί με οποιοδήποτε εισόδημα αποκτηθεί από τον εχθρό συνιστούν τους οικονομικούς πόρους του κόμματος. Η ΚΕ ελέγχει και ρυθμίζει όλα τα έξοδα μέσω των οργανώσεών της. Όλες οι κομματικές επιτροπές είναι υποχρεωμένες να καταθέτουν τακτικά αναφορές εσόδων και εξόδων.

Τα επαγγελματικά μέλη, εφόσον συμμετέχουν στην παραγωγή, δίνουν όλο τους το εισόδημα στο κόμμα. Οι ανάγκες των επαγγελματικών μελών καλύπτονται από το κόμμα.

Türkçe: https://www.tkpml.com/tuzuk/tuzuk/

Almanca: SATZUNG DER KOMMUNISTISCHEN PARTEI DER TÜRKEI – MARXISTISCH LENINISTISCH

Englısh: The Constitution of Communist Party of Turkey Marxist-Leninist