1.HBDH AVRUPA KONFERANSI DUYURU ve ÇAĞRISI

1.HBDH AVRUPA KONFERANSI DUYURU ve ÇAĞRISI

 

İşçiler, Emekçiler, Yurtsever Halkımız ve Enternasyonalist Yoldaşlar,

Halkların Birleşik Devrim Hareketi (HBDH) Avrupa, 17-18 Ekim tarihleri arasında 1. Konferansı’nı başarıyla gerçekleştirdi. Emperyalist kapitalist sistemin azami kar hırsının; doğal yaşam ve çevrenin tahribi sonucu ortaya çıkan koronavirüs kısıtlamaları koşullarında gerçekleştirilen Konferansımız, siper yoldaşlığının, eleştiri ve özeleştirinin, Avrupa HBDH çalışmalarını merkezin düzeyine çekme istemi, Türkiye ve Kürdistan halklarının özlemini duyduğu devrimi ilerletme azim ve kararlılığının hakim olduğu bir atmosferde geçti.

Tüm dünyada, Türkiye ve Kürdistan’da özgür bir yaşam için devrim ve sosyalizm kavgasında yitirdiğimiz ölümsüzlerimiz için yapılan bir dakikalık saygı duruşuyla başlayan Konferansımız, yine şehitlere devrim sözü verilerek alkışlarla sonlandı.

Avrupa sahasında çalışmaları olan PKK, MLKP, MKP, TKP-ML, TİKB, DKP ve TKEP/Leninist’ten delegelerin hazır bulunduğu Konferans’ımızın gündemi, açılış ve saygı duruşu, selamlama, HBDH ve Kadınların Birleşik Devrim Hareketi (KBDH) Avrupa Komiteleri’nin Konferans’a sunduğu çalışma raporlarının okunup tartışılması, siyasal durum üzerine HBDH bünyesinde yer alan parti ve örgütlerin kısa değerlendirmeleri, HBDH merkezinin 12 Ekim’de başlatmış olduğu “Faşizmi Yıkalım, Özgürlüğü Kazanalım!” hamlesinin Avrupa’da yürütülüş biçimine dair tartışma-planlama ve Konferans kararları bölümlerinden oluştu.

Kardeşler,

Konferansımız en yoğun tartışmaları gelecek perspektifiyle yüklü bir biçimde çalışma raporu gündeminde yürüttü. HBDH’ın Avrupa faaliyetlerinin başlamasıyla birlikte, alanımızdaki Türkiyeli ve Kürdistanlı politik göçmenler içerisinde bir heyecan yarattığının altının çizildiği raporda, ancak ileri aşamalarda HBDH eylem ve etkinliklerinin en geniş işçi ve emekçiler içerisinde ajitasyon ve propagandasının yapılması, HBDH’ın kitleler içinde görünür kılınması, faşizme ve emperyalizme karşı HBDH’ı daha etkin örgütleme ve enternasyonal harekete taşımada başarılı bir çalışma ortaya konulamadığı tespiti yapıldı.

Bu durumun ortaya çıkmasında bütün yapılar açısından HBDH ciddiyetine ulaşılamamasının önemli yerinin olduğu sonucuna ulaşan Konferansımız, tüm bileşenleri HBDH Avrupa faaliyetlerinin geliştirilmesinde ölümsüzlerimize ve büyük ideallerimize uygun, daha ciddi ve enerjik bir pratik ortaya koyma ve sorumluluk almaya çağırdı. Geçmiş pratiğin aşılması için bileşenlerin özeleştirel yaklaşmasının önemli olduğunu açığa çıkaran Konferansımız, HBDH Avrupa faaliyetlerinin geliştirilmesi için bir dizi karar aldı.

Konferans kararlarına konusunda tüm komitelerin sorumlu olması, genel çalışmalar içerisinde HBDH çalışmasının gözetilmesi, olanaklı olan alt bölge ve sahalarda varolan yapılarla yerel HBDH komitelerinin kurulması, tüm ajitasyon-propaganda araçlarının yeniden düzenlenerek sadeleştirilmesi, kitle eylemlerinde başta HBDH bayrak ve pankartları olmak üzere, tüm materyallerin bulundurulması, bölge ve sahalarda KBDH Avrupa’nın alt komitelerinin kurulması, Avrupa’da gençlik çalışması bulunan bileşenlerle Gençliğin Birleşik Devrim Hareketi (GBDH) merkezi biriminin oluşturulması, çıkarılan yayının en yaygın dağıtımının örgütlenmesi, toplum odaklı dış ilişkiler geliştirmek için alt bölgelerden sorumluların belirlenmesi, antifaşist blok kurulması çalışması yürütülmesi Konferans’ımızın ulaştığı kararlardan oldu.

HBDH’ın 12 Ekim’de başlattığı ve 1 Mayıs 2021’de sonlanacak “Faşizmi Yıkalım, Özgürlüğü Kazanalım” hamlesi üzerine tartışan Konferansımız, hamle amaçları üzerine yürüttüğü tartışmalarla netleşmeye giderken, merkezi düzeyde ve yerellerde uygulanmak üzere pratik kararlar aldı, planlama yaptı.

Hamleye en geniş işçi ve emekçilerin, ezilen ulus ve inançların katılımının sağlanması, buna uygun dil ve örgütlenmenin sağlanması, hamle eylem ve etkinliklerinin yaygın duyuru ve haber akışının alt bölgelerde örgütlenmesi, en az 3 dilde dosyaların oluşturulması ve yaygınlaştırılması, 25 Kasım “Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü”, 19 Aralık hapishaneler katliamı, Maraş ve Roboski katliamları gibi kimi tarihsel süreçlerin hamle kapsamında ele alınmasının yanı sıra bir sistem sorunu olan koronavirüs ve egemenlerin işçi sınıfı ve emekçilerin politik, ekonomik ve demokratik haklarına dönük saldırıları karşısında eylemli tutum alınması, faşist rejimin Avrupa’daki MİT, kontrgerilla faaliyetlerinin teşhirinin de hamle içinde ele alınması planlandı.

Her Ulustan ve İnançtan Değerli Halkımız,

Dünya emperyalist kapitalist sisteminin çok boyutlu krizler yaşadığı bir süreçte, büyük savaşların, uluslararası çatışma ve gerilimlerin ortasındayız. Coğrafyamız Türkiye ve Kürdistan bakımından ise faşizmin ekonomik ve politik krizinin derinleştiği, faşist iktidarın içeride işçi sınıfına, emekçilere, Kürt halkına, devrimci demokrat güçlere saldırırken, dışarıda sürekli genişleyen cephelerde savaş çığırtkanlığı yaptığı bir dönemi yaşıyoruz.

Sistemin her türlü saldırısı karşısında direnişten vazgeçmeyen dünya halklarının varlığı kadar, AKP-MHP faşizmine ve sömürgeciliğe karşı mücadelede bir milim geri adım atmayan Kürt halkı, değişik ulusal ve inançsal kökenden işçi ve emekçilerin varlığı da bir o kadar gerçek. Evet, sorunlar köklü, çözüm de köklü bir devrimle mümkün.

Bu bağlamda, parıldayan Rojava Devrimi bizlere yol gösteriyor. Faşizme, emperyalizme ve erkek egemen düzene karşı mücadelede pasif, savunmacı ve korumacı yaklaşımların aşılması, ideolojik ve pratik mücadelenin verilmesi hayatidir.

Avrupa Konferansı’mızın Türkiye ve Kürdistan Devriminin devrimci odağı olma yolunda emin ve gün geçtikçe hızlanan adımlarla yürüyen hareketimize güç ve hız katacağına inanıyor, faşizme ve emperyalizme öfkesi olan tüm demokrasi güçlerini, işçi sınıfı ve emekçileri, kadınları ve gençleri hareketimiz etrafında kenetlenmeye, konferans kararlarıyla etkin ilişki geliştirmeye çağırıyoruz.

Kahrolsun Faşizm, Emperyalizm ve Sömürgecilik!

Yaşasın Halkların Kardeşliği!

Yaşasın Birleşik Mücadelemiz!

Yaşasın HBDH, KBDH ve GBDH!