KOMÜNİST

PARTİMİZİN SENDİKALARA BAKIŞ AÇISI

PARTİMİZİN SENDİKALARA BAKIŞ AÇISI İşçi sınıfı içinde örgütlenme ve çalışma, ML olmanın en temel kriterlerinden birini oluşturur. İşçi sınıfı, partisi aracılığıyla devrime ve tüm devrimci […]

KOMÜNİST

PARTİ İÇİNDEKİ İDEOLOJİK HASTALIKLAR

Yenilgi almış ve yenilgilerin yaralarını sarmaya çalışan proletarya partisinde birçok ideolojik zaaf ve hastalıkların olması kaçınılmazdır. Toplumdaki depolitizasyon parti içine de yansıyacaktır. Çünkü KP toplumdan […]