TKP-ML AÇIKLAMALAR

TKP/ML GBMK Açıklaması: “1 MAYIS ALANLARINDA HAYKIRALIM: Kahrolsun Sömürü Ve Zulüm Yaşasın Demokratik Halk İktidarı Ve Sosyalizm”

1 MAYIS ALANLARINDA HAYKIRALIM: Kahrolsun Sömürü Ve Zulüm Yaşasın Demokratik Halk İktidarı Ve Sosyalizm Dünya tarihi, ezilenlerle ezenler arasındaki sınıf savaşımlarının tarihi olagelmiştir. Burjuvazi feodalizmin […]