Fotoğraf yok
KOMÜNİST

TKP(M-L) TÜZÜĞÜ (Mart 1978)

TKP(M-L) TÜZÜĞÜ 1. BÖLÜM TKP(M-L)’NİN NİTELİSİ VE AMAÇLARI a) TKP(M-L), çeşitli milliyetlerden Türkiye proletaryasınıın sınıf örgütlerinin en yüksek biçimi, Marksizm-Leninizm teorisi ile silahlanmış bilinçli, örgütlü […]

Fotoğraf yok
Arşiv

AFİŞLER

“HER TÜRDEN REVİZYONİZME VE TROÇKİZME KARŞI BAŞKAN MAO’NUN GÜZERGAHINDA İLERLEYELİM! YAŞASIN MARKSİZML-LENİNİZM-MAO ZEDUNG DÜŞÜNCESİ TKP/ML” (Basım?..) “ÖLÜMÜNÜN 13. YILINDA SAYGIYLA ANIYORUZ MAO ZEDUNG SAVUNULMADAN MARKSİZM-LENİNİZM […]