Fındıklı Ölümsüzleri

Rize Fındıklı Ölümsüzleri

Erdinç Yılmaz – Ahmet Yılmaz

Ölümsüzleştikleri tarih: 2 Kasım 1980

Rize doğumlu ve kardeş olan Erdinç Yılmaz ve Ahmet Yılmaz  yoldaşlar 70’li yıllarla birlikte devrimci fikirlerle ve sonrasında partimizle tanışmış ve örgütlü mücadele yürütmüş, 12 Eylül cunta koşullarında da katledilmişlerdir.

Ankara’da halkımızın gerici-faşistlere karşı mücadelesinde örgütleyici ve öncü bir rol oynamış bir dönemde  İsa Demirbaş yoldaşla ilişkili faaliyet yürütmüşlerdir. Yoldaşların, 12 Eylül’le birlikte gerçekleşen yoğun gözaltı ve tutuklama ile birlikte partimizle bağları iradeleri dışında kopmuştur.

Bu koşullarda Rize Fındıklı’ya geçen yoldaşlar, düşman tarafından takip edilmiş ve işbirlikçi kontralar eliyle hedef gözetilerek 2 Kasım 1980 tarihinde katledilmişlerdir.

TKP-ML Örgütlenme Komitesi, Ocak 2018‘de yaptığı açıklamada Erdinç Yılmaz ve Ahmet Yılmaz  yoldaşları parti ölümsüzü olarak kabul etmiştir.

Erdinç Yılmaz yoldaş Parti Aday Üyesi, Ahmet Yılmaz yoldaş Parti İleri Militan’ıydı.

Erdinç Yılmaz

Ahmet Yılmaz

      Erdinç Yılmaz ve Ahmet Yılmaz yoldaşlar