Ahmet Yılmaz

Ahmet Yılmaz

Ölümsüzleştiği tarih: 2 Kasım 1980

Rize doğumlu  olan Ahmet Yılmaz yoldaş 70’li yıllarla birlikte devrimci fikirlerle ve sonrasında partimizle tanışmış ve örgütlü mücadele yürütmüş, 12 Eylül cunta koşullarında da katledilmiştir.

Ahmet Yılmaz yoldaş, Ankara’da halkımızın gerici-faşistlere karşı mücadelesinde örgütleyici ve öncü bir rol oynamış bir dönemde İsa Demirbaş  yoldaşla ilişkili faaliyet yürütmüştür.

Yoldaşın, 12 Eylül’le birlikte gerçekleşen yoğun gözaltı ve tutuklama ile birlikte partimizle bağı iradesi dışında kopmuştur.

Bu koşullarda Rize Fındıklı’ya geçen yoldaş, düşman tarafından takip edilmiş ve işbirlikçi kontralar eliyle hedef gözetilerek 2 Kasım 1980 tarihinde yanıda yoldaşımız Erdinç Yılmaz‘la birlikte katledilmiştir.

TKP-ML Örgütlenme Komitesi, Ocak 2018’de yaptığı açıklamada Ahmet Yılmaz yoldaşı parti ölümsüzü olarak kabul etmiştir.

Ahmet Yılmaz yoldaş ölümsüzleştiğinde Parti İleri Militanıydı.