Erdinç Yılmaz

Erdinç Yılmaz

Ölümsüzleştiği tarih: 2 Kasım 1980

Rize doğumlu  olan Erdinç  Yılmaz yoldaş 70’li yıllarla birlikte devrimci fikirlerle ve sonrasında partimizle tanışmış ve örgütlü mücadele yürütmüş, 12 Eylül cunta koşullarında da katledilmiştir.

Erdinç  Yılmaz yoldaş Ankara’da halkımızın gerici-faşistlere karşı mücadelesinde örgütleyici ve öncü bir rol oynamış bir dönemde İsa Demirbaş yoldaşla ilişkili faaliyet yürütmüştür.

Yoldaşın, 12 Eylül’le birlikte gerçekleşen yoğun gözaltı ve tutuklama ile birlikte partimizle bağı iradesi dışında kopmuştur.

Bu koşullarda Rize Fındıklı’ya geçen yoldaş, düşman tarafından takip edilmiş ve işbirlikçi kontralar eliyle hedef gözetilerek 2 Kasım 1980 tarihinde yanında yoldaşımız Ahmet Yılmaz ‘la birlikte katledilmiştir.

TKP-ML Örgütlenme Komitesi, Ocak 2018‘de yaptığı açıklamada Erdinç Yılmaz yoldaşı parti ölümsüzü olarak kabul etmiştir.

Erdinç Yılmaz yoldaş ölümsüzleştiğinde Parti Aday Üyesiydi.