Güzel Şahin (Güzel Ana)

Güzel Şahin

Ölümsüzleştiği tarih: 20 Eylül 2017

Yoksulluğun ve acının Dersim topraklarından İstanbul’a sürüklediği on binlerce insandan biri olan Güzel Şahin, tüm çocuklarının devrimcileşmesinde önemli rol oynamıştır. Dürüst kişiliğiyle, baş eğmeyen yapısıyla, haksızlıklara olan öfkesiyle onlara öncülük etmiştir. Onlar devrimcileştikçe de hapishane kapılarından meydanlara, ölümsüzlerimizin cenazelerinden nerede bir zulüm varsa ona karşı yapılan eylemlere uzanan yolda yoldaşları, yoldaşımız olmuştur.

O, Partimizin ve tüm devrimcilerin anası olarak, bu mücadele içerisinde bedel ödeyen kim varsa onun yanındaydı. Toprağa verdiği yüzlerce evladının-yoldaşının acısını yüzündeki çizgilere işleyen Güzel Şahin yoldaşımız, evlatları kaybedilen, çiçek koyacakları bir mezarı bile olmayan anaların da yanında, her hafta cumartesi günü Galatasaray’da nöbetteydi.

O darda olanın yanındaydı: “Ben ne bir Alevi Ne bir Sunni vatandaşıyım. Ben her şeyden önce bir insanım. Bu nedenle nerede bir ezilen, bir haksızlığa uğrayan ve darda kalan varsa onun yanındayım. Alevi darda ise Alevinin yanındayım, Sünni darda ise Sünninin yanındayım, Çerkes darda ise Çerkesin yanındayım.”

O güzel anamızdı!

TKP-ML’nin 1. Kongresinde Parti Onur Üyesi olarak kabul edildi.