HBDH Aziz Güler Milisleri: “Komutan Rasih Yaşıyor!”

Komutan Rasih Yaşıyor!

HBDH Aziz Güler Milisleri, ölümsüzlüğünün 8. Yılında, 21 Eylül gecesi İstanbul’da pankart asarak Rasih Kurtuluş’u (Aziz Güler) andı.

Türkiye gençliğinin devrimci önderlerinden Aziz Güler, kampüslerden işçi direnişlerine, Gezi Ayaklanması’ndan Kobane’ye kadar örnek ve öncü bir devrimci olarak, sırt çantasıyla çıktığı yolda, İstanbul’a onbinlerce insanın omuzlarında “Onurumuzdur!” sloganlarıyla döndü.

Birleşik devrimin tohumlarından olan Aziz yoldaş, faşizme karşı protestoculuğu değil silahlı mücadelenin savaş çağrısı oldu.

Şimdi o savaş çağrısı birleşik devrimin çağrısıdır. Türkiye ve Kürdistan devrimci gençliği görev başına! Gençliği, Azizlerin yolunda, HBDH saflarında, faşizmin anladığı devrimci eylemin diliyle yanıt olmaya çağırıyoruz!

HBDH Aziz Güler Milisleri