HKP (Maoist): Partinin 19. yıldönümünü devrimci coşkuyla kutlayalım!

HİNDİSTAN KOMÜNİST PARTİSİ (MAOİST)

Merkez Komite

Basın Bülteni

Tarih: 22-09-2023

Partinin 19. yıldönümünü 21-27 Eylül 2023 tarihleri arasında devrimci coşku ve kararlılıkla kutlayalım!

Brahmanik Hindutva Faşizmini yenilgiye uğratalım!

Elverişli koşullardan yararlanarak sınıf mücadelesini ve halk savaşını pekiştirip genişleterek Partiyi güçlendirin!

Parti seferberlik kampanyasını başarıya ulaştırın!

Sevgili yoldaşlar, halkımız!

21 Eylül 2023, Hindistan’ın yeni demokratik devrimine önderlik eden işçi sınıfının öncü gücü olan partimiz Hindistan Komünist Partisi (Maoist)’in kuruluşunun 19. yılıdır. Bu vesileyle partimizin Merkez Komitesi, parti saflarını, devrimci örgütleri ve devrimci kamuoyunu 19. yıldönümünü ülkenin ormanlarında, ovalarında ve şehirlerinde devrimci bir coşku ve kararlılıkla örgütlemeye çağırmaktadır. Brahmanik Hindutva faşizmini yenilgiye uğratmaya, uygun koşulları kullanarak sınıf mücadelesini ve halk savaşını örgütleyip genişleterek partiyi sağlamlaştırmaya ve partinin güçlendirme kampanyasını başarıya ulaştırmaya çağırıyor.

Partimiz, Marksizm-Leninizm-Maoizm ışığında, Hindistan devriminin önderleri, partimizin kurucu liderleri ve öğretmenleri Charumajumdar ve Kanhai Chatterjee yoldaşların uzun süreli halk savaşı çizgisinde, ülkemizdeki çürümüş yarı-sömürge ve yarı-feodal sistemi yıkmak, yeni demokratik devrimi kazanmak ve dünyada sosyalizm-komünizmi kurmak gibi büyük hedeflere ulaşmak için kararlılıkla çalışmaktadır. Partimiz çok çalışıyor. Emperyalistlere ve onun ülkedeki uşakları egemen sınıflarına büyük bir meydan okuyor. Bu da onlar için partimizi ve devrimci hareketimizi yok etmeyi kaçınılmaz kılıyor. Bunun için onlarca yıldır birçok karşı devrimci ve stratejik saldırı yaptılar ve başarısız oldular. Bununla birlikte, geçtiğimiz Ekim ayında Suraj Kund Chintan Shibir’de başka bir karşı-devrimci plan formüle edildi. Ülkenin ezilen topluluklarına, kesimlerine ve gruplarına acımasızca saldırıyorlar. Bu yıl içinde 31’i kadın olmak üzere 90 yoldaşımız bu saldırılara cesurca karşı koyarken şehit düştü. Bunların arasında partimizin Merkez Komitesi ve Polit Büro üyeleri Yoldaş Katakam Sudarshan (Anand, Dula), Eyalet Komitesi üyeleri Yoldaş L.S.N. Murthy (Andhra Pradesh), Chandi Sarkar (Batı Bengal), Bihar – Jharkhand Özel Bölge Komitesi üyeleri Yoldaşlar Gautam Paswan, Charlie,
devrimci bir halk sanatçısı olan Yoldaş Shankar Rao ve silahlanma alanında uzman olan Yoldaş Vasanth Dandakaranyam’da şehit edildi. Bunların yanı sıra üç DVC/CYPC üyesi, dört alt bölge komitesi üyesi, 17 AC/PPC üyesi, 22 parti/HKGO üyesi, kitle örgütü çalışanları, parti sempatizanları, 32 diğer kişi ve ülke çapında legal halk hareketlerinde çalışan çok sayıda kişi, devrimci, ilerici ve demokratik kitle örgütlerinin liderleri, aktivistleri, aydınları, devrimci sempatizanları ve dostları devrimci hareketi ilerletmek amacıyla çalışırken hayatlarını kaybettiler. Partinin 19. kuruluş yıldönümü vesilesiyle Merkez Komite, halkın kurtuluşu için hayatlarını feda eden tüm şehitlerin önünde saygıyla eğilir.

Uluslararası alanda, Filipinler Komünist Partisi’nin kurucu başkanı Joan Maria Sison Yoldaş hastalık nedeniyle hayatını kaybetti. Filipinler Komünist Partisi Merkez Komitesi Yürütme Kurulu Başkanı Yoldaş Lan (Benito Tianzon) ve Parti Genel Sekreteri Yoldaş Aigong-Tao (Wilma Austria) sekiz yoldaşla birlikte düşman tarafından yakalanarak katledildi. Bu partinin Merkez Komitesi üyesi Mpog (Emanuel Fernandez) hastalığı nedeniyle vefat etti. Partinin Merkez Komitesi üyesi Ele Yoldaş (Hellenica Pardalis) ve beş yoldaş düşmanın insansız hava aracı saldırısında öldürüldü. Onların ölümsüzlüğü Filipin devrimine ve uluslararası komünist harekete büyük zarar verdi. Yunanistan Komünist Partisi (Marksist-Leninist) Genel Sekreteri Andreas Voyatzoglou, Afganistan Komünist Partisi (Maoist) Merkez Komitesi’nin önemli üyelerinden Salim Yoldaş, Bölge Komitesi üyesi Farhad Yoldaş hastalık nedeniyle vefat etti. Marksist-Leninist Komünist Parti (Türkiye/Kürdistan) Merkez Komitesi üyesi Ahmet Şoreş (Zeki Gürbüz) Yoldaş ve Kürdistan Silahlı Devrimci Güçleri’nin genç komutanı Fırat Newal (Özgür Namoğlu) Yoldaş düşman insansız hava aracı saldırısında öldürüldü. Merkez Komite, işçi sınıfının bu büyük önderleriyle birlikte, dünya sosyalist devriminin bir parçası olarak çeşitli ülkelerde devam eden yeni demokratik ve sosyalist devrimlerde, çeşitli anti-emperyalist, ulusal kurtuluş mücadelelerinde, demokratik ve yurtsever hareketlerde hayatlarını feda eden tüm savaşçılara devrimci saygılarını sunuyor.

Ölümsüzlerin işçi sınıfı ideallerinden ilham alarak, onların özverili fedakârlıklarını yücelterek, yürüdükleri devrimci yolda sağlam durmaya ve nihai hedefe doğru son nefesimize kadar mücadele etmeye ant içelim.

Merkez Komite, bu yıl boyunca savaş alanında karşı devrimci düşman saldırılarına kahramanca karşı koyarken ve Modi’nin planlarını bozarken yaralanan tüm cesur savaşçılara derin saygılarını sunuyor. En kısa zamanda iyileşeceklerine ve halk savaşına katılacaklarına yürekten inanılmaktadır. Birçok yoldaşla birlikte bazı önder yoldaşlar düşman tarafından yakalandı ve haksız yere suçlandı, işkence gördü ve hapsedildi. Hepsi hapishanelerde bile devrim bayrağını gururla yükseltiyor. Bütün bu yoldaşlar yaşasın devrim diyorlar. Hapishanelerden erken tahliye edilmelerini sağlamak için mümkün olan her türlü çabanın gösterileceğini ifade ediyoruz.

Merkez Komite, partinin 18. yıldönümü vesilesiyle geçen yıl partinin özgül koşullarına göre karşı-devrimci düşman saldırısı karşısında devrimci hareketi geliştirmek üzere Merkezi Siyasi Yapı Gözden Geçirmesi’nde üstlenilen merkezi görevin başarılması için beş görev formüle etmiştir: Samadhaan-Prahar saldırısını bozguna uğratırken hareketi ilerletmek amacıyla partiyi güçlendirme kampanyasını sürdürmek; emperyalizme, komprador kapitalizme ve feodalizme karşı sınıf mücadelelerini yoğunlaştırmak; HKGO’nu güçlendirmek; Brahmanik Hindutva faşizmine karşı yeni bir demokratik Hindistan için kitlesel halk ajitasyonu örgütlemek; uluslararası komünist hareketi güçlendirmek amacıyla çalışmaya devam etmek. Partimiz bu görevleri yerine getirirken geçtiğimiz yıl boyunca çeşitli alanlarda büyük adımlar atmıştır.

Sevgili yoldaşlar, halkımız!

Hindistan’ın Hindutva faşist yöneticileri partimizi ve devrimci hareketimizi yok etmek için faşist saldırılar gerçekleştiriyor olsalar da bu onlar için imkansızdır. Sömürü, baskı, eşitsizlik ve ayrımcılık olduğu sürece bu onlar için mümkün değildir. Onlar da sosyal, ekonomik, siyasi ve kültürel sorunların silahlı yollarla çözülemeyeceğini biliyorlar. Bu nedenle Hindutva faşizmini, halk arasındaki birliği bozmak için Salwajudum, Sendra, Nagarik Suraksha Samiti gibi halk arasında iç savaş ve yıkım yaratmak amacıyla her geçen gün kışkırtıyorlar. Emperyalist, komprador kapitalist ve feodal sömürüyü sürdürmek, kastçılığı beslemek ve ülkeyi dini hatlarla bölmek amacıyla insanların hassas dini inançlarını istismar etmek onlar için bir rutin haline gelmiştir. Hindutva ideolojisi parlamentodaki diğer partilerde de hakimdir. Sonuç olarak buna karşı güçlü bir şekilde mücadele edemiyorlar. Dolayısıyla insanların Brahmanik Hindu ideolojisinin yol açtığı tehlikeyi anlamaları sağlanmalıdır.

Dört ezilen sınıfın, işçilerin, köylülüğün, orta sınıfın, ulusal burjuvazinin, ezilen toplumsal kesimlerin ve ezilen kastların tüm halkı buna karşı seferber edilmelidir. Geniş alanlarda işçi sınıfının önderliğinde, ulusal ve demokratik devrimin hedeflerine ulaşılması için, işçi-köylü ittifakına bağlı olarak geniş halk yığınları arasında, halk direniş mücadeleleri ve uzun süreli halk savaşı teşvik edilmeli ve geliştirilmelidir. Brahmanik Hindutva faşizmi ancak yeni demokratik devrimi başarıya ulaştırarak ve halk demokrasisini garanti altına alıp yeni bir demokratik sistem kurarak yenilgiye uğratılabilir.

* Dandakaranyam, Bihar-Jharkhand, Doğu Bihar-Kuzey-Doğu Jharkhand’ı kurtarılmış bölgeler olarak geliştirme hedefiyle ilerleyelim!

*Devrimi partiyi, HKGO’nu ve devrimci kitle örgütlerini güçlendirelim!

* Sınıf mücadelesini, gerilla savaşını, uzun süreli halk savaşını yoğunlaştıralım ve genişletelim!

* Uzun süreli halk savaşını yoğunlaştırmak için yerel ve şehir hareketlerini örgütleyelim!

* Karşı-devrimci stratejik ʹSuraj Kundʹ planını tersine çevirelim!

* Brahmanik Hindutva faşizmini yenelim, ülkeyi ve halkı ondan kurtaralım!

* Sahte bir ‘Yeni Hindistan’ değil, Yeni Demokratik bir Hindistan istiyoruz!

* Emperyalizme, komprador kapitalizme ve feodalizme karşı sınıf mücadelesini yoğunlaştıralım ve genişletelim!

* Yaşasın Hindistan’ın Yeni Demokratik Devrimi!

* Yaşasın Dünya Sosyalist Devrimi!

* Yaşasın Hindistan Komünist Partisi (Maoist)!

* Yaşasın Marksizm-Leninizm-Maoizm!

Hindistan Komünist Partisi (Maoist)

Merkez Komitesi