HBDH YK: “Devrim Uğruna Düşenler, Savaş Çağrımızdır! Ulaş Adalı Yoldaş Ölümsüzdür!”

Devrim Uğruna Düşenler, Savaş Çağrımızdır!

Ulaş Adalı Yoldaş Ölümsüzdür!”

Her yerden derinleşen yoksulluğun manzaraları akıyor. Sefalet yaygınlaşıp toplumun tüm kesimlerini sararken, bir yandan da faşist baskılar yoğunlaşıyor. Faşizm, toplumun tüm kesimlerine saldırıyor, kitleleri yıldırmaya çalışıyor. Devrimci mücadelenin parçası olmasa bile herkes bir polis kurşunuyla karşılaşabilir. Toplumsal yaşamın her alanına müdahaleler yoğunlaşıyor.

Faşist devletten, kapitalist toplumdan çürümenin iğrenç kokuları geliyor. Kapitalist devlet, kapitalist toplum adeta bir bataklık. Her taraf mafyalar, yolsuzluklar, para kazanmak için yürütülen sayısız pis işlerle dolu. Herhangi bir anda ve biçimde ortaya saçılabilecek kadar alenileşmiş durumda çürüme.

Dünya kapitalist-emperyalizmi topyekün bir dünya savaşına doğru ilerliyor. Emperyalist devletler, büyük bir savaşı kışkırtıyor. Dünya, büyük bir yıkımın eşiğinde. Rosa’nın “Ya Barbarlık Ya Sosyalizm” çağrısı güncelliğini daha da güçlü şekilde koruyor.

Yaşam tek bir yandan akmaz. Egemenlerin hareketinin karşısında emekçilerin hareketi sapasağlam duruyor. Çökmekte olan dünya kapitalizmine karşı her yerde halk isyanları devam ediyor. İşte Fransa’daki ayaklanma, halkların özgürlük ve kurtuluş uğruna başkaldırısının bir müfrezesi, kapitalizme karşı dünya halklarının yeni bir saldırısı.

Türkiye ve Kuzey Kürdistan da bir devrime gebe. Her yerde baskıya, yoksulluğa ve zülme karşı çıkan halk kitlelerinin hareketi var. Faşizm tüm saldırı, tutuklama ve katliamlarına rağmen sonuç alamıyor. İşçiler, kadınlar, ezilen Kürt halkı her yerde sokağa çıkmaya, mücadeleyi geliştirmeye devam ediyor. Savaş her yanda sürüyor. Birleşik devrim güçleniyor, ilerliyor.

Birleşik devrimimiz eğer ilerliyor, güçleniyorsa uğruna ödenen bedeller, dökülen kanlar sayesindedir. Kendi canını devrimin harcına katan yoldaşlar olmasaydı birleşik devrimimiz bugünleri göremezdi. Faşizmin koyu karanlığı altında umutsuz bir biçimde yaşamak, ömür tüketmek zorunda kalırdık.

İşte Ulaş Adalı yoldaş da kanını ve canını devrimin harcına katanlardan. İşçi grevlerinden sokak gösterilerine, özgür Kürdistan dağlarından devrimin Rojava’sına kadar sayısız alanda bulundu ve mücadele etti.

DKP ve BÖG kurucu üyesi, HBDH kurucu kadrolarından Ulaş Adalı yoldaşı, ölümsüzlüğe uğurlayışımızın 6. yılı. Ulaş yoldaş bir devrim savaşçısı olarak yaşadı ve aynı şekilde ölümsüzleşerek Mahirleşti. Gençlik yıllarından itibaren sermayeye, faşizme ve emperyalizme karşı savaştı. Emekçilerin, ezilen halkların kurtuluşunu yaşamının merkezine koydu, devrimin sarp ve dolambaçlı yollarında yürüdü.

Ezilen Kürt ulusu ile Türkiye işçi sınıfı ve emekçilerinin birleşik mücadelesini örgütlemek için HBDH kuruluş çalışmalarında yer aldı; çeşitli görev ve sorumluluklar üstlendi. Türkiye ve Kürdistan devrimcilerinin birliği için mücadele yürüttü, siper yoldaşlığına değer verdi.

Faşizme karşı savaşı geliştirmek, enternasyonalist savaşı büyütmek için Rojava’da; Kürdistan’ın özgür dağlarında bulundu. HBDH komutanlarından birisi olarak görev aldı. Devrime bağlılık, cesaret, fedakarlık ve cüretle atıldı kavgaya.

Ölümsüz yoldaşlarımızın özverisi sayesindedir ki, faşizme karşı savaşımız büyüyor. Devrim bayrağı elden ele taşınarak zafere ilerliyor.

Ulaş yoldaşımızın içinde olduğu HBDH kurucusu ve emekçisi olan ölümsüz yoldaşlara sözümüzdür; birleşik devrimi zaferle taçlandıracağız. Faşizmi yıkacak, özgürlüğü kazanacağız.

Ölümsüzlüğünün 6. yılında Ulaş Adalı yoldaşı tekrardan saygı ve özlemle anıyor, anısına ve mücadelesine bağlılık sözümüzü yineliyoruz. Devrim uğruna düşenler, savaş çağrımızdır.

Ulaş Adalı Yoldaş Ölümsüzdür!

Yaşasın Devrim, Yaşasın Sosyalizm!

Faşizmi Yıkacağız, Özgürlüğü Kazanacağız! 

HBDH Yürütme Komitesi

21.07.2023