NKP (Devrimci Maoist): “Farklı Gruplara Dağılmış Devrimci Komünistleri Bir Araya Getirin Ve Yeni Demokratik Devrim Yolunda İlerleyin!”

“Farklı Gruplara Dağılmış Devrimci Komünistleri Bir Araya Getirin Ve Yeni Demokratik Devrim Yolunda İlerleyin!”

22 Nisan 2022, tarihi öneme sahip bir gündür. Tam 73 yıl önce, dünya proletaryasının büyük önderi Lenin’in doğum gününde, Nepal Komünist Partisi, Puşpa Lal yoldaşın önderliğinde kuruldu. Sonuç olarak, bugünün Nepal Komünist Hareketi ve Dünya Komünist Hareketi için özel bir önemi vardır. Bu vesileyle, tüm parti saflarına, şehitlere, yaralı ve kaybolmuş savaşçılara, devrimci kitlelere ve uluslararası kardeş partilere ve dünya proletaryasına yürekten tebriklerimizi ve en iyi dileklerimizi sunuyoruz.

Bugün Nepal Komünist Hareketi 73 yılını doldurdu ve 74. yılına girdi. Nepal Komünist Hareketi bugün buraya geldi, birlik, mücadele, dönüşüm sürecinden geçti ve yeni bir temelde daha yüksek bir birlik veya bölünme seviyesine ulaştı. Bu derste, Nepal’de birçok halk hareketi, halk savaşları ve çeşitli direniş mücadeleleri olmuştur; Nepal halkı, Halk Kurtuluş Ordusu tarafından savunulan halk iktidarını kullandı. Ancak Nepal halkının komprador ve bürokratik kapitalizmin ve feodalizmin, emperyalizmin ve Hint yayılmacılığının sömürüsünden, baskısından ve boyunduruğundan kurtulma hayali hala gerçekleşmedi. Sağcı revizyonizm, Nepal devriminin önündeki başlıca engel olmuştur.

Sözde komünistler Nepal parlamentosunda çoğunluğa sahipler. Sözde komünist partiler, geçmişte bazen tek başına, bazen de diğer gerici partilerle ittifak halinde hükümetler kurdular. Sahte komünistlerin desteği ya da önderliğinde birçok halk karşıtı ve ulusal karşıtı anlaşmanın imzalanması ironiktir. Nepal parlamentosu, sözde komünistlerin masaya yatırdığı ve desteklediği ulusal karşıtı sözleşmeyi, MCC’yi onayladı. Şimdiye kadar hiçbir hükümet, Kalapani, Lipulek ve Limpiadhura bölgesindeki Hint işgaline karşı tek bir kelime bile yazmadı. Halk savaşı üzerine kurulan ve ikinci halk hareketi tarafından dayatılan kitlelerin sınırlı demokratik hakları, yavaş yavaş ellerinden alınıyor. İşsizlik yüksek, enflasyon fırlıyor ve ülkede ekonomik kriz derinleşiyor. Sadece iflah olmaz burjuva partileri değil, sözde komünist partiler de Nepal ekonomisini neoliberalizmin himayesinde emperyalizme teslim ettiler. Ülke her geçen gün daha fakir ve bağımlı hale geliyor. Nepal’de yolsuzluğun sınırı yoktur. Hükümet bakanları ve üst düzey yetkililer en çok yolsuzluk yapanlardır. Bu, ülkenin nesnel gerçekliğidir.

Parlamenter sistemin ana organları: yürütme, yargı ve yasama Nepal’de kaos içindedir. Sözde güçler ayrılığı yanılgısı açıktır. Parlamenter partiler, burjuva parti rekabeti kavramının aksine, iktidarı ele geçirmek için heterojen ittifaklar kurmaya başladılar. Sözde komünistler bu olgunun ön saflarında yer almaktadır. Nepal’deki parlamenter partiler, ideoloji ve ideallere dayanan siyaseti emperyalist tüketimcilikle değiştirmek için çalışıyorlar. Bu sadece sağcı revizyonizmin ve burjuva demokrasisinin değil, parlamenter sistemin de iflasını ifade ediyor.

Nepal’de nesnel koşullar devrim için elverişli hale geliyor. Devrim acil bir gereklilik haline geldi ve komünist sempatizanlar ülkedeki ezici çoğunluğu oluşturuyor. Ancak sağcı revizyonizm ve devrimci komünistler arasındaki bölünmeler, Nepal devriminin başarısının önündeki engeller olmuştur. Bu parti kuruluş gününde, tüm devrimci önderleri, faaliyetçileri ve halkı, Nepal Komünist Hareketinde köklü olan sağcı revizyonizmle mücadele etmeleri için yürekten sesleniyoruz; farklı gruplara dağılmış devrimci komünistleri bir araya getirin ve yeni demokratik devrim yolunda ilerleyin.

22 Nisan 2022                                                                                            

 Kiran

Genel Sekreter

NKP (Devrimci Maoist)  

Englısh: https://www.tkpml.com/cpn-revolutionary-maoist-unite-the-revolutionary-communists-scattered-in-different-groups-and-go-along-the-path-of-new-democratic-revolution/?swcfpc=1