Parti ve Devrim Şehitleri Çeşitli Etkinliklerle Anıldı

Parti ve Devrim Şehitleri Çeşitli Etkinliklerle Anıldı-2024

Parti ve Devrim Şehitleri Çeşitli Etkinliklerle Anıldı

Parti ve Devrim Şehitleri, Ocak ayının son haftası sebebiyle Rojava’da çeşitli alanlarda ve farklı etkinliklerle anıldı. Yapılan anmalarda Parti ve Devrim şehitlerinin anlam ve önemi üzerinde duruldu, bazı şehitlerin hayatlarından kesitler sunuldu.

Anma yapılan saygı duruşu ile başladı. Arapça atılan “Parti şehitleri ölümsüzdür” ve “Özgürlük şehitleri ölümsüzdür” sloganları eşliğinde saygı duruşu sona erdi ve ardından bir sunum gerçekleştirildi.

Dünyanın bütün ezilen halklarının önderi Lenin’in 100. yıldönümü nedeni ile bu yıl parti ve devrim şehitleri haftası daha büyük bir öneme sahiptir” denilen sunumda Proletarya Parti’sinin 40 yılı aşkındır her yıl bu hafta şehitleri anmak için çeşitli etkinlikler düzenlediğine vurgu yapıldı. Ardında TKP-ML Merkez Komitesi’nin konuyla ilgili bildirisi okundu.

Anmada yapılan konuşmada şunlar denildi; “Partimizin 52 yıllık mücadele tarihi içerisinde 46 yıldır ölümsüzleşenlerimizin bu vesileyle anılması önemlidir. Bu ay, dünya proletaryası ölümsüz önderleri Rosa Luxemburg, Karl Liebnecht, Vladimir İlyiç Lenin yoldaşları sonsuzluğa uğurladı. Lenin yoldaşın ölümsüzleşmesinin 100. yılı vesilesiyle mücadelemize yaptığı katkılar yolumuzu aydınlatmaya devam ediyor. Emperyalizm tahlili ve emperyalist savaşlara yaptığı vurgular her geçen gün hayatlarımızda daha da önem kazanıyor. Ulusların özgürce ayrılma hakkı ve parti anlayışı tüm ezilen ulusların ve dünya proletaryasının kurtuluşunun güzergâhını bizlere gösteriyor. Bu ay aynı zamanda TKP’nin kurucuları Maria Suphi ve Mustafa Suphi’nin, ordumuzun ilk komutanı Ali Haydar Yıldız’ın, partimizin ilk kadın ölümsüzü Meral Yakar yoldaşların da ölümsüzleştiği aydır. Ölümsüzleşenlerimiz bize nasıl yaşayıp nasıl ölmemiz gerektiğini gösterdiler. Bugün onları anmak mücadeleye daha fazla katılmak demektir.

TKP-ML Merkez Komitesinin açıklaması sonrasında Devrim ve Komünizm mücadelesinde ölümsüzleşenleri anlatan Arapça sinevizyon gösterimi yapıldı. Ardından TİKKO Genel Komutanlık açıklaması okundu.

Anmalarda yoldaşları tarafından Şehit Oskan Bagıryan’ın hayatı anlatıldı. Yanısıra İbrahim Kaypakkaya ve Parti Genel Sekreterleri ile Nubar Ozanyan, Nubar Yalımyan ve Proletarya Partisi saflarında ölümsüzleşenlerden bazılarının hayatları Arapça olarak anlatıldı. Ölümsüzlerin anılması çerçevesinde ziyaret edilen yerlerde şehitlerin önemi noktasında sunumlar yapıldı, Parti ve Devrim Şehitlerinin yaşamları anlatıldı.

Ölümsüzler Üzerine Seminer…

Anma etkinliği şeklinde ele alınan seminer, saygı duruşu ile başladı. Saygı duruşu sonrasında ölümsüzlerin sınıf mücadelesindeki anlamı üzerine bir konuşma yapıldı. Ardından TKP-ML Merkez Komitesi’nin açıklaması okundu ve sinevizyon gösterimi yapıldı.

Seminer öncesi Ölümsüzler Albümü’nün Arapça’sının tanıtımı da yapıldı.

“Ölümsüzlerin yaşamı mücadelemizin aynasıdır”

Seminerde Marks-Engels-Lenin-Stalin ve Mao’nun sınıf mücadelesi açısından önder rolleri ortaya konuldu ve Lenin’in ölümsüzleşmesinin 100. yılı sebebiyle, yarattığı devrimin önemi üzerinde duruldu. Yapılan sunumda; “Lenin, Marks ve Engels’in ortaya koyduğu bilimsel sosyalizmin pratikte uygulanabilir olduğunun ispatını yapmıştır. O, Paris Komünü ile yarım kalan tarihsel görevi yerine getirmiş bir önderdir. O gün yaratılan devrim ve geliştirdiği ideolojik hat, bugün de ezilen halklara ışık olmaktadır. Tüm ezilenler ancak Lenin’in aydınlık izini takip ettiklerinde kurtuluşa ulaşabileceklerdir. Bugün emperyalizme karşı savaş verilmeden kurtuluş sağlanamaz” vurgusu yapıldı.

Seminerde ayrıca Ortadoğu’da, özelde Rojava ve Filistin’de yürütülen savaşların/işgallerin emperyalizm ile ilişkisi, kurtuluşun ancak devrimlerle ve Halk Savaşları ile olacağının altı çizildi. Ayrıca ustaların önderlik rollerinin teori ile sınırlı kalmadığını, tüm yaşamını devrime adadıkları üzerinde duruldu.

Ayrıca İbrahim Kaypakkaya ve TKP-ML ölümsüzlerinden bazılarının yaşamları tanıtıldı. İbrahim Kaypakkaya’nın devrimin yolunu göstermesi bakımından ortaya koyduğu tezler kısaca vurgulandı ve işkencehanelerde gösterdiği komünist tavrın düşmanı yenilgiye uğrattığını, önemli bir devrimci kültür yarattığına değinildi.

Seminerde Süleyman Cihan, Kazım Çelik, Mehmet Demirdağ’ın yanı sıra Meral Yakar, Ali Haydar Yıldız, Cemil Oka, Sefagül Kesgin, Armenak Bakır, Nubar Ozanyan ve bazı ölümsüzlerin yaşamlarından kesitler sunuldu. Proletarya Partisi’nin kadın şehitleri hakkında kısa bir sunum gerçekleştirdi. Kadın özgürlük mücadelesinin ve sınıf mücadelesinin Proletarya Partisinde somutlandığına dair vurgular yapıldı. Enternasyonal anlamda şehitlerin önemi ve yarattıkları değerlere vurgu yapıldı. Seminerde ayrıca Kürt Özgürlük Hareketi ve devrimci hareketlerin ölümsüzleri hakkında sunumlarda verildi.

Şehit Oskan anlatıldı

Yapılan anma etkinliklerinde Şehit Oskan’ın yaşamına dair anlatımlar yapıldı. Yoldaşları tarafından yapılan anlatımlarda şunlar söylendi;

“Çocukluğundan beri Şehit Oskan’ın yanındaydım. Yoksul bir aileden geliyor ve yaşayabilmeleri için erken yurt dışında çalışmaya gitti. Ama devrimci Ermeni duyguları olduğu için dışarıdayken aklı hep eve dönebilmekteydi. Geri geldikten sonra kardeşlerinin de bulunduğu QSD güçlerinde onlarla birlikte devrime katıldı.

Ş.Oskan katıldıktan sonra yollarımız bir kez daha kesişti. Beraber hem askeri hem siyasi eğitimlere katıldık. Eğitimlerde ortaya çıkan olumlu özellikleri çoktu, güçlü bir iradeye sahipti, sabırlıydı ve eğitimlerde hep komutan olarak görevlendirilirdi. En başarılımız olarak tamamlardı eğitimleri. Şehit Oskan birçok hamleye katıldı, DAİŞ karanlığına karşı Tebqa, El Kerema, Reqa, Deyr ez-Zor, Baxuz hamlelerine katıldı. Faşist T.C devleti 2019 yılında işgal saldırılarına başlayınca, Şehit Oskan ile Minbiç cephesinde buluştuk.

İşgal saldırısından sonra, köye döndüğünde, faşist TC tarafından zulme uğratılmış, dili ve kültürü yok edilmiş Ermeni halkı ile yeniden buluşmak için Ermeni öz savunma gücü olan Şehit Nubar Ozanyan Taburuna katılmaya karar verdi.

Şehit Nubar Ozanyan Taburu bünyesinde beraber yaşadık, mücadele ettik. Şehit Oskan, taburunu temsil ederek en ön cephelerde yer aldı. Sorumluluk duygusu güçlüydü. Cephede düşman saldırılardan korkmazdı. Ne görev varsa giderdi.

Cephede sadece düşmana karşı duruşuyla değil, aynı zamanda cephede onunla birlikte kalan yoldaşlarıyla kurduğu güçlü manevi ilişkilerle de hafızalarımızda. Yoldaşları içinde ve halkımız içinde sevilen bir yoldaştı Şehit Oskan. Ermeni halkı için ve bütün ezilen halklar için kendini feda etti.

Şehit Oskan ölümsüzdür, yüreklerimizde ve fikirlerimizde yaşamayı devam ediyor. Şehit Oskan’a, Şehit Nubar Ozanyan’a ve bütün Ermeni devrimci şehitlere ve bütün Rojava halkına, onların yollunda yürümeye devam edeceğimiz sözünü tekrarlıyoruz. Şehitler ölümsüzdür, ruhları yüreklerimizdedir.”