TKP-ML KKB: Kadın özgürlük mücadelesinin yolunu inşa edenler ölümsüzdür!

Kadın özgürlük mücadelesinin yolunu inşa edenler ölümsüzdür!

Sömürücü ve erkek egemen sistemin içiçe geçmişliği kadına yönelik saldırı politikalarının boyutlanmasına paralel, kadınlar açısından dünyada ve ülkede şiddet, katliam, emeğin değersizleşmesi de artış gösteriyor. Sistemin çeşitli dönemlerde politikalarındaki farklılıklarla kadının ezilen cins olma konumunu korumak adına saldırılarını büyüttüğünü dünden bugüne pek çok örnekle birlikte biliyoruz.

Ancak bildiğimiz diğer bir gerçek de kadının özgürlük arayışının buna paralel olarak daim oluşu… Geçmişten bugüne, kadın bilincinin kendiliğindenliği yaşamda var olma savaşımını sürekli kılarken kadın özgürlük mücadelesinin gelişimi ile bu kendiliğindenlik kadın bilincinin örgütlenmesine evrilmiş durumda artık. Sömürücü ve erkek egemen sistemin ezen-ezilen ilişkisini üretmek, sürdürmek ve baki kılmak adına yaptığı her hamle, kadınların örgütlülüğü ile boşa çıkarılmaya devam ediyor. Bugün dünyada ve ülkede kadınların her saldırıya karşı, her alanı yangın yerine dönüştürmesi bu örgütlülüğün bir sonucudur.

Kadın özgürlük mücadelesinin tarihi, kendiliğindenlikten örgütlülüğe doğru evrilirken bizlere sunduğu deneyim bir kez daha göstermiştir ki; sınıf mücadelesi kadın mücadelesinden bağımsız düşünülemez. Bu gerçekle beraber Partimizin kadın çalışmasındaki deneyimini gerçekleştirdiğimiz 1. Kongremizle kadın örgütlülüğüne dönüştürdük. Örgütlülüğümüzü ilan ederken, bizi kadın özgürlük mücadelesine taşıyacak güzergahı yaratma ihtiyacı ve iddiası yol göstericimiz oldu. Ölümsüzleşenlerimizin dişiyle, tırnağıyla, canıyla bedelini ödedikleri özgürlük ve eşitlik düşünü gerçek kılma hedefi adımlarımızı hızlandırdı. Merallerden, Ayferlere, Sefagüllere, Gamzelere ve nicesine yıldızlara uğurladıklarımızın, mücadelemizin temel taşlarını attıklarının bilinci ile bizler bu temeller üzerinden KKB’nin kuruluşunu ilan etmenin coşkusunu taşıyoruz.

Bilinmelidir ki; eşit, sömürüsüz ve cinsiyetsiz bir dünya yaratma iddiamızı gerçekleştirmek uğruna yangının orta yerinde mücadele ateşini büyütmek isteyenlerimizin bıraktığı mirasla beraber, ilanını gerçekleştirdiğimiz Komünist Kadınlar Birliğimiz, onlara verdiğimiz sözün bir parçasıdır. Erkek egemen anlayışın can bulduğu her alanda erk-ekliği yıkmak adına yarattığımız her bir başarı, onların bizlere bıraktığı mirası büyütme sözümüzü yerine getirmek anlamına gelmektedir.

Komünist Kadınlar Birliği olarak yeni bir ocak ayı vesileyle bir kez daha yitirdiklerimizi özlemle anıyor ve anıları önünde saygı ile eğiliyoruz.

Yitirdiklerimize verdiğimiz sözü gerçek kılmanın, patriyarka ve sömürücü sistemi yıkmak adına attığımız adımların ısrar ve cüretine bağlı olduğunu biliyoruz! Bu bilgiyle bugün yaşamın her alanında yangını büyütme, toplumsal cinsiyet eşitsizliğine karşı mücadele etme, mücadelemizi kadın dayanışmasını kuşanarak genişletme iddiasını taşıdığımızı bir kez daha yineliyoruz.

İddiamıza dair attığımız her adım, yıldızlaşan kadın yoldaşlarımızı anmak demek. Ve bizler onları anmanın her alanı kadınlaştırmak ve cinsiyetsizleştirmekten; erkek egemen anlayışa karşı savaş açmaktan geçtiğinin bilinciyle özgürlük mücadelemizi büyüteceğimizi bir kez daha haykırıyoruz.

Parti ve Devrim İçin Ölümsüzleşenlerimizin İzindeyiz!

Kahrolsun Patriarkal Sömürü Sistemi!

Yaşasın Partimiz TKP-ML, Halk Ordusu TİKKO, Kadın Örgütümüz KKB, Gençlik Örgütümüz TMLGB!

TKP-ML Komünist Kadınlar Birliği

25 Ocak 2020

Englısh: https://www.tkpml.com/tkp-ml-kkb-communist-womens-union-the-ones-who-have-built-the-path-of-the-woman-liberation-struggle-are-immortal/