TKP-ML TMLGB MK: Ölümsüzlerimizin İdealleri, Yolumuzu Aydınlatıyor!

Ölümsüzlerimizin İdealleri, Yolumuzu Aydınlatıyor!

Dünyanın dört bir yanında ezilen milyonların bir avuç ezene “artık yeter” dediği bir dönemden geçiyoruz. Onlarca ülkede halk, geçmiş düzende yönetilmek istemediğini isyanlarla ilan ediyor. Ezilen milyonların içinde biriken enerjinin açığa çıkıp isyana dönüşmesi, küçük bir damlaya bakıyor. İşsizliğe, yoksulluğa, adaletsizliğe duyulan bireysel öfke, meydanlarda buluşarak eyleme geçiyor ve politikleşme eğilimi olarak kitlelere sirayet ediyor.

Kitlelerin, dünyanın herhangi bir yerinde, herhangi bir tonda attığı bir slogan dünyanın birçok yerinde ezilenlerin mücadelesine ilham kaynağı olabiliyor. Ezilenlerin mücadelesinin herhangi organik bir ilişki kurmadan bile bu denli etkileşim halinde olması mücadeleye önemli olanaklar yaratmaktadır.

Dünyanın dört bir yanında kitlelerin filizlendirdiği isyanlar bizlere de bir dizi mesaj veriyor. Kitlelerin çeşitli vesilelerle verdiği mesajları doğru okumanın ve bu okumaların yansıması olan politikaları oluşturmanın en acil görev olduğu bizler açısından nettir.

Bu görevin Partimiz açısından öncelikle “söylediğini yapan, yaptığını söyleyen” bir siyasi çizgi yaratmakla somutlandığını düşünüyoruz. Partimiz gerçekleştirdiği 1. Kongre ile bu kapsamda önemli bir adım attı. Bu adım aynı zamanda uzun soluklu bir yolda atılan büyük adımlardan biri anlamına geliyor. Bugün açısından ihtiyacımız ise bu uzun soluklu yolda ilerleyebileceğimiz Partimizi, her gün bir önceki güne göre daha iyi bir noktaya taşımaktır.

Bu görevi ve nihai hedeflerimizi başarabilmek için şüphesiz birçok niteliğe sahip olmamız gerekiyor. Politika üretme ve uygulamada cesaret, komünist bilince ulaşmış kadrolar, kitleyle sıkı bağ kuran Partililik, tüm çalışmalarda disiplinli yoldaşlar… Bütün bunlar ve daha fazlası her zaman ihtiyaç duyacağımız devrimci kimliğin parçalarıdır. Ve bunları öğrenebileceğimiz, bilince çıkartabileceğimiz yerin rehberleri şehit düşen yoldaşlarımızın yaşam deneyimleridir.

Bu deneyimler, şehit yoldaşlarımızın Partimizin kendi geleceğine ve aynı zamanda genç kuşaklarına bıraktığı eşsiz manevi mirasıdır.

Ocak ayının son haftası vesilesi ile kavgada ölümsüzleşenlerimizi bir kez daha anarken; genç komünistler olarak onları anmayı bu uzun soluklu yolda güvenle yürümeyi öğrenmek ve öğretmek olarak somutladığımızın altını çizmek istiyoruz. Ölümsüz devrimci dostlarımızın ve yoldaşlarımızın idealleri, yolumuzu aydınlatsın!

Parti ve Devrim İçin Ölümsüzleşenlerimizin İzindeyiz!

Yaşasın Proletarya Enternasyonalizmi!

Yaşasın Marksizm Leninizm Maoizm!

Yaşasın Partimiz TKP-ML, Halk Ordusu TİKKO, Kadın Örgütümüz KKB, Gençlik Örgütümüz TMLGB!

 

TKP-ML TMLGB MK

24 Ocak 2020