Ahmet Kargın

Ahmet Kargın

Ölümsüzleştiği tarih: Haziran 1992

Ahmet Kargın yoldaş, 1963 Dersim-Ovacık Tetuşağı köyü doğumludur. Genç yaşta devrimci düşüncelerle ve partimizin görüşleriyle tanışır.

Aktif devrimci mücadele yürütmek için TKP-ML saflarında örgütlenir. Kısa bir süre sonra da TİKKO saflarında gerilla mücadelesine katılır.

Ahmet Kargın yoldaş, Erzincan Ergani yöresinde partinin lojistik ihtiyacı için yapılan bir görüşmeden dönerken konakladıkları sırada, yanında olan Erdal Aslan adlı bir hain tarafından Haziran 1992’de katledilir.

Parti ismi “Mehmet Zeki” olan Ahmet Kargın yoldaş ölümsüzleştiğinde TKP-ML militanı, TİKKO mıntıka komutanlarındandı.

Ahmet Kargın yoldaş

Dönemin devrimci ve ilerici basınında Ahmet Kargın yoldaşla ilgili çıkan bir haberin küpürü:

 

TKPML Askeri Komisyonundan Türk Kürt ve Tüm Emekçi Halklarımıza HALK AYAKTA TİKKO ATAKTA Ahmet Kargın Mehmet Zeki yoldaşın ölümsüzleşmesine dair bir bilgi Partizan Dergisi Ağustos 1992 Yıl 1 Sayı 2 sayfa 40