HBDH Kürdistan Komitesi Kuruluşunu Eylemle Duyurdu

HBDH Kürdistan Komitesi Kuruluşunu Eylemle Duyurdu

16 Aralık 2020 günü gece saatlerinde Mardin Kızıltepe ilçesi Fuat mahallesinde AKP işbirlikçisi Şükrü Fırat ve AKP’lilerin ortağı olduğu şirkete ait bir Tır içerisinde bulunan yük ile ateşe verildi. Eylem sonrası tüm tır, taşıdığı yükle küle döndü.

Eylem 12 yaşında evinin önünde 13 kurşunla babası ile Kürt olduğu için katledilen Uğur Kaymaz ve devlet tarafından katledilen tüm çocuklarımız anısına HBDH Uğur Kaymaz İntikam Milislerimiz tarafından gerçekleştirilmiştir.

Gerçekleştirdiğimiz eylem aynı zamanda Birleşik Devrim mücadelemizi yeni bir boyuta taşıyacak olan, HBDH Kürdistan Komitesi’nin de kuruluş ilanıdır. Uzunca bir süredir Türkiye metropollerinde eylemlerle sömürüden ve sömürgecilikten beslenen güçleri cezalandıran, faşizmin hukuku karşısında ezilenlerin, emekçilerin, kadınların, Kürt ve Alevi halkının adalet mücadelesinin bayrağı haline dönüşen birleşik devrim mücadelemiz, aynı kararlılıkla Türkiye faşist iktidarı tarafından sömürgeleştirilen Kürdistan (Bakur) coğrafyasında da kuruluşunu tamamlayarak eylemlerine başlamıştır.

Düşman güçler bilsin ki, Kürdistan coğrafyasında sömürgecilerle iş tutan, kendi halkına ihanet temelinde, Kürt çocuklarının katline zemin hazırlayan, doğasından kültürüne bir coğrafyayı yağmalayan, gerek sömürgeciliğin temsilcileri olarak Kürdistan coğrafyasında görevlendirilen, gerekse de bu sömürgecilerin koltuk değnekleri haline gelmiş, onlarla işbirliği içerisinde ihanet gömleğini giyenler açık hedefimiz olacaktır. Feodal, komprador güçler sömürgeciliğin izdüşümleri olarak cezalandırılacaktır.

Ezilen, sömürülen emekçi halklarımız da bilsin ve duysun ki, Türkiye işçi sınıfı ve emekçilerinin kurtuluşuna giden yolda, bugüne kadar tek ve gerçek dostları olan Kürt halkı, Türkiye’nin metropollerinde sömürüye karşı direnen emekçilerin safında güçlerini nasıl seferber ettiyse, Kürdistan coğrafyasında sömürgeciliğe karşı savaşan Kürt halkının yanında Türkiye devrimci güçleri de seferber olarak Rojava’dan birçok alana kadar birleşik mücadeleyi sürdürmüştür. Bugün de HBDH Kürdistan Komitesi olarak birleşik milis güçlerimiz, savaşçılarımız Kürt halkının özgürlük mücadelesinde sömürgeciliğe karşı birleşik devrimci savaşı sürdürecektir. Çünkü Türkiye işçi sınıfını sömüren iktidar ile Kürdistan’ı sömürgeleştiren iktidar gücü tektir. İki coğrafya da emekçi halkların kurtuluş yolu bu tek düşmana karşı birleşerek yenmektir.

HBDH Kürdistan Komitesi

Uğur Kaymaz İntikam Milisleri