HBDH YK: “Maraş Katliamı’nın Faili Faşist TC Devletidir, Hesabını Mutlaka Soracağız!”

Maraş Katliamı’nın Faili Faşist TC Devletidir, Hesabını Mutlaka Soracağız!

Maraş Katliamı, üzerinden 45 yıl geçmesine rağmen unutulmayan, küllendirilemeyen bir katliam olarak tarihe geçti. 19 Aralık 1978’de başlayan ve 26 Aralık’a kadar devam eden katliam günlerinde onlarca devrimci, Kürt ve Alevi katliama uğradı. 45 yıl bu katliamın değil unutulmasını, halkın mücadele bilincinde mücadele azmini güçlendiren bir hal almasını sağladı.

Maraş Katliamı, o dönemin devrimci mücadelesinin gelişim seyrinden ayrı ele alınamaz. Kitlelerin öfkesini, işçi sınıfının sömürüye karşı yükselen sesini, Kürt halkının, Alevilerin; kısacası ezilen halkların artan hak arama mücadelesinin bastırılmasına yönelik gerçekleştirilmiş bir katliamdı. Halk, Türk hâkim sınıflarının saldırıları karşısında giderek daha fazla sokakları zaptediyordu. Geniş ölçüde büyüyen halk hareketlenmeleri hâkim sınıfları büyük oranda tedirgin ediyordu. Sömürü düzenlerinin sarsılmasını, devrimci mücadelenin kabarmasını korkuyla izliyorlardı. Bunun sonucunun büyük isyanlara varacağını egemen sınıflar fark etmişlerdi. Sömürü düzeni, imha-inkâr siyaseti, yıldırma politikaları halkın öfkesini dindiremiyor, kitleler sokaklardan çekilmiyorlardı. Büyük bir panik havasında olan TC egemenleri, süreci katliamlarla karşılayacaklarının sinyallerini daha 1977’de vermişti.

Böylesi bir süreçte tertiplendi Maraş Katliamı. Devrimci mücadelenin gelişme gösterdiği yerlerden birisiydi Maraş ve çevresi. Mezhepsel ve ulusal çelişkileri kullanan faşist TC devletinin o dönem ki sahipleri, eğittikleri kontraları sahaya sürmekte gecikmediler. Provokasyonlar, yalanlar, spekülasyonlar, korkutmalar, baskı ve tehditler sonuç verdi. Kürt ve Alevi inancına mensup halkımıza yönelik günlerce sürecek bir saldırı furyası başlatıldı. Bu saldırı bizzat devletin yönlendirmesi ve her türlü desteği ile yapılmıştır.

Güçler dengesinin büyük eşitsizliği sebebiyle kayıplar büyük olmuştu. Halkın kendisini savunmasına dahi fırsat verilmemişti. Saldırı sonucu yüzlerce kişi katledildi; evler, işyerleri, demokratik kuruluşlar ve dernekler yakılıp yıkıldı. Yüzlerce kişi yaralandı; insanlar evlerinden, barklarından göçe zorlandı.

TC tarihi katliamlar tarihidir aynı zamanda. Maraş, bu katliamlar tarihinin karanlık süreçlerinden sadece birisidir. Maraş Katliamı ile faşist devlet, devrimci hareketi sindiremedi. Halkın öfkesi bin kat daha arttı. O günden bugüne onlarca katliam darbeler, işkenceler, baskılar, tutuklamalarla devam ediyor. Tüm bunlara rağmen devrimci mücadele ve halkların isyan geleneği kararlılıkla sürüyor.

Bu katliamın hesabını birleşik devrim mücadelemizle soracağız. TC faşizmine karşı mücadele etmek isteyen tüm halkımızı birleşik devrim mücadelemize güç katmaya, faşist devletle hesaplaşmaya çağırıyoruz.

Maraş Katliamını Unutmadık, Unutmayacağız!

Hesabını Faşist Devletten Mutlaka Soracağız!

Yaşasın Birleşik Devrim Mücadelemiz!

İleri!… Daha İleri!…

 

HBDH YK – 24 Aralık 2023