Mehmet Demirdağ

Mehmet Demirdağ

Ölümsüzleştiği tarih: 23 Kasım 1997

“Uzun süreli Halk Savaşı stratejisinin bir dizi temel ilkesi, gereği vardır. Bunlar pratikte gereğince somutlandığında, ancak o zaman bu strateji savunuluyor ve uygulanıyor demektir. Ancak o zaman politik iktidar gerçekten hedefleniyor demektir. Aksi takdirde bu stratejinin savunulduğundan ve uygulandığından, politik iktidarın hedeflendiğinden söz edilemez. Ve devrim stratejisi olan uzun süreli halk savaşı stratejisi sınıf mücadelesinde var olan, ortaya çıkan her olgu ve gelişimi ele almada, her olgu ve gelişmeye tavır belirlemede ve müdahale etmede yol göstericidir, belirleyicidir.”  Mehmet Demirdağ

TKP-ML’nin ölümsüzleşen 4. Genel Sekreteri Mehmet Demirdağ, 1970 yılında Dersim Merkez’de doğdu. Ailesinin geçim zorlukları nedeniyle İstanbul’a göç etmesiyle birlikte öğrenimine İstanbul’da başladı.

Her zaman övünç duyarak anlattığı babasının, hamallık yaparak ailesini geçindirme, çocuklarını okutma çabası karşısında ailesine yük olmamak için yatılı okul sınavlarına girdi ve Kabataş Lisesi’nin yatılı bölümünü kazanmayı başardı. Yaşamının birçok alanına damgasını vuran başarma azmi, okul yıllarında da kendisini gösteriyordu. Kabataş Lisesi’ni üçüncülükle bitirip İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği’ni kazandı.

Partimizle örgütsel ilişki kurması üniversitede başladı. 1987 yılında gerçekleştirilen 3. Konferans sonrası Gençlik Örgütü TMLGB’nin yaratılmasında öğrenci gençlik alanında önemli rol oynayan ve tarihimizde Yel Dağı Ölümsüzleri arasında yer alan abisi Ali Demirdağ’ın (Doktor Hüseyin) onun partimizin düşüncelerini öğrenmesi ve TMLGB’nin saflarında örgütlenmesinde önemli katkısı oldu.

Partimizin damgasını vurduğu 1 Mayıs 1990 Harbiye Direnişi’nde en ön saftaydı. Bu direnişte gözaltına alınarak tutuklandı. Bir süre Bayrampaşa Özel Tip Hapishane’de kaldı.

‘91 yılında TKP-ML’nin gençlik alanındaki önderliğine, Gençlik Komitesine atanan Mehmet Demirdağ, aynı yıl Parti Aday Üyesi oldu. ‘92 yılının başında TMLGB bünyesinde uç veren sol görünümlü, özündeyse sağcı, kariyerist hizbin mahkum edilmesinde ve yaratılan tahribatların giderilmesinde yine en önde o vardı.

TKP-ML ile DABK arasında gündeme gelen 1992 birliği sonrası Geçici Birleşik Gençlik Komitesi Üyesi olarak görev yaptı. 1992 yılı Kasım ayında gerçekleştirilen TMLGB Kuruluş Kongresi’nde özünde bürokratik, sağcı tarzın yüzüne taktığı “sol” maskenin açığa çıkartılmasında başrol oynadı. Kongrede TMLGB Merkez Komitesi’ne seçildi. MK içi görevlendirmede de TMLGB örgütlenmesinin yoğunlaştığı İstanbul’un TMLGB İl Komitesi sorumluluğuna getirildi.

TKP-ML’nin 1993 yılında gerçekleştirdiği, 1. Olağanüstü Parti Konferansı’nda (5. Konferans) TKP-ML Merkez Komitesi Yedek Üyeliği’ne seçilirken, MK 1. Toplantısı’nda da TMLGB Genel Sekreterliği’ne getirildi. Gerek Partimizin gençlik alanındaki politikalarının sistemleştirilmesinde gerekse de TMLGB’nin ülkenin dört bir yanında kurumsallaşmasında ideolojik-politik-örgütsel önderlik gerçeğini kendisinde somutlaştırıyordu.

‘93 yılının sonlarında TKP-ML’nin bir dizi kadrosunun düşman eline geçmesiyle yedek üyelikten TKP-ML MK asil üyeliğine getirildi. Bu süreçte Parti içerisinde gerçekleşen darbeci-tasfiyeciliğe karşı aktif tavır aldı. TMLGB örgütlülüğünden seçilmiş, Konferans Örgütleme Komitesi (KÖK) üyesi olarak katıldığı KÖK 1. Toplantısı’nda, partinin toparlanmasında gösterdiği ideolojik-politik-örgütsel önderlik vasıflarından dolayı KÖK Sekreteri seçildi. Bu süreçte Halil Çakıroğlu’nun ölümsüzleşmesinin ardından üstlendiği görev ve sorumluluklar daha da artmıştı.

TKP-ML’nin 1995 yılı Haziran-Temmuz aylarında gerçekleştirdiği 2. Olağanüstü Parti Konferansı (6. Konferans)’nda bir dizi kaçkın ve suçlunun niteliğini ortaya çıkaran, ideolojik mücadelede ısrarlı ve ilkeli davranan Marksist- Leninist-Maoistlerin başında yine o vardı.

Marksizm-Leninizm-Maoizm’in zaferiyle sonuçlanan 2. OPK’da TKP-ML Merkez Komitesi üyeliğine, MK toplantısında da TKP-ML Genel Sekreterliği’ne seçildi.

Mehmet Demirdağ yoldaş; 23 Kasım 1997’de Tokat’ın Ese Yaylası’nda faşist T.C. devletinin kolluk güçleriyle TKP-ML’ye bağlı TİKKO gerilları arasında çıkan çatışmada, Ümit Dinler (Ünal), Duran Salman (Özgür), Dilek Konuk (Meral), Ümit Çağlayan San (Yılmaz) yoldaşlarla birlikte ölümsüzleşti.

Parti adı “Barış” olan Mehmet Demirdağ, TKP-ML’nin ölümsüzleşen dördüncü Genel Sekreteri’dir.

BELGELER:

                                      Mehmet Demirdağ yoldaşın el yazısı

 

       Mehmet Demirdağ yoldaşın ölümsüzleşmesi üzerine enternasyonal mesaj

Devrimci basında Mehmet Demirdağ yoldaşın cenaze törenine dair haber küpürleri:

Burjuva basında Mehmet Demirdağ yoldaşın cenaze törenine dair haber küpürleri:

Mehmet Demirdağ yoldaşın ölümsüzleşmesi sonrasında hazırlanan bir pankart
ŞAVAŞIN DORUĞUNDA ŞEHİT DÜŞEN
TKP/ML Genel Sekreteri Komünist Önder MEHMET DEMİRDAĞ ÖLÜMSÜZDÜR!
HERŞEY SÜREKLİLİĞİ SAĞLANMIŞ GERİLLA SAVAŞI İÇİN TKP/ML Basım: 1997
“Durum iyidir, çünkü gerçekler devrimcidir”, Mehmet Demirdağ, TKP-ML Genel Sekreteri, Ölümsüzleştiği tarih: 23 Kasım 1997 (Afiş-2023)