TKP-ML Avrupa Komitesi: HBDH’NİN KURULUŞUNUN 4. YILINI SELAMLIYORUZ!

HBDH’NİN KURULUŞUNUN 4. YILINI SELAMLIYORUZ!

12 Mart 2016 tarihinde partimiz TKP-ML’nin de kurucuları içinde yer aldığı Halkların Birleşik Devrim Hareketi’nin kuruluşunun 4. yıl dönümümdeyiz. Uzun vadeli bir ittifak olarak kurulan HBDH’nin katılımcılarının askeri güçlerini birleştirerek faşizme karşı bir birleşik savaş ittifakı olarak kendini ilan etmesi devrimci kamuoyunda önemli bir heyecan yarattı.

HBDH, ilan edildikten sonra faşist diktatörlüğün de dikkatini çekti. TV’lerde ve gazetelerde uzun bir süre tartışma konusu olan HBDH, faşizmi korkutan bir güç oldu.

Her ülkenin devrim tarihi benzer ittifak ve cephe örnekleriyle doludur. Çin, Arnavutluk, Bulgaristan, Vietnam, İspanya vb. ülke tarihleri buna örnektir. Ülkemizde de eylem birlikleri pratikleri az değildir. 1980 Askeri Faşist Diktatörlük döneminde ve özellikle 1990’lı yılların başlarında kurulan birçok eylem birliği ve ittifak çeşitli nedenlerle uzun sürmemiştir.

HBDH, kuruluşunun 4. yılını geride bırakırken en uzun ittifaklardan biri olarak şimdiden tarihteki yerini almış bulunuyor. Kuruluş felsefesindeki amaç ve hedeflerine ne kadar ulaşıldığı ayrı bir değerlendirme konusu olmakla birlikte, HBDH, bir güç olarak hala önemini korumaktadır.

Son bir yıllık askeri pratiğiyle faşizme karşı mücadeleye ivme kazandıran HBDH’nin, kuruluş amacına uygun eylemler yapmasına karşın, başaramadıklarını da değerlendirerek daha ileri adımlar atacağından kimsenin şüphesi olmamalıdır.

Katılımcı parti ve örgütlerin, bu dört yıllık süreci kendi cephelerinden bir değerlendirmeye tabi tutarak, sonuçlar çıkartıp bundan sonraki sorumluluklarını yerine getirmeleri önemlidir. Partimiz de gerçekleştirdiği 1. Kongre’de, HBDH sürecini değerlendirerek özeleştirel yaklaşmış, üzerine düşen sorumluluğunu yerine getirmek için güçlü bir irade ortaya koymuştur.

İçinden geçtiğimiz süreç tüm devrimci güçlerin kendi gündemlerine uygun ve onu tamamlayan, güçlendiren bir pratik içinde olmasını elzem kılmaktadır. AKP’nin ülkeyi açık faşizmle yöneterek tüm demokratik hakları askıya aldığı, işsizliğin % 13’leri geçerek yoksulluk ve açlığın kitlesel bir hal aldığı, işçi sınıfının haklarının tek tek budandığı, iş cinayetlerinin kanıksandığı, her yıl yüzlerce kadının katledildiği, hapishanelerin tıka basa doldurulduğu, gazetecilerin tutuklandığı, başta Aleviler olmak üzere tüm inanç gruplarına hayat hakkının tanınmadığı, Suriye’de savaşa sürüklenerek halkların karşı kaşıya getirilmek istendiği, Kürt ulusu ve çeşitli milliyet ve azınlıklara karşı saldırılarda çıtanın giderek daha da yükseltildiği bir dönemde, faşist diktatörlüğe karşı tüm devrimci güçler, HBDH’nin dayanışma ruhuyla savaşı ileri bir boyuta taşımalıdırlar. HBDH’nin bu güç ve yeteneği vardır.

 

Yaşasın HBDH!

Yaşasın faşizme karşı birleşik mücadelemiz!

Yaşasın Ulusların Özgürce Ayrılma Hakkı!

TKP-ML Avrupa Komitesi

15 Mart 2020