YAŞASIN PARİS KOMÜNÜ! ŞAN OLSUN PARİS KOMÜNÜ KAHRAMANLARINA!

YAŞASIN PARİS KOMÜNÜ!

ŞAN OLSUN PARİS KOMÜNÜ KAHRAMANLARINA!

150 yıl önce, 18 Mart 1871’de, emekçilere önderlik eden Paris işçi sınıfı, insanlığın nihai kurtuluşuna giden yolu açarak göğü fırtına gibi fethetmeye cüret etti.

Paris Komünü, uluslararası proletaryanın iktidarı ilk ele geçirişini temsil eder. Komün’le birlikte işçi sınıfı, nihai zafere giden yolda ne kadar başarısızlık ve başarısızlık olursa olsun, bir daha asla indirmemek üzere kızıl bayrağı kaldırdı. Komünizme yürüyüşünde yeni bir sosyalist düzen inşa etmek için gerekli fedakarlığı yapmaya istekli proletaryanın manevi savunmasının kalıcı bir örneğidir.

Komün, burjuva devletin yıkılarak proletarya diktatörlüğünün halk demokrasisi biçiminde kurulması, eski ordunun ortadan kaldırılarak halkın silahlı güçlerinin inşa edilmesi gerekliliğini açığa çıkarttı. Kilisenin devletten ayrıldığını, laik eğitimin yürürlüğe girdiğini, aşar vergisinin kaldırıldığını, para cezalarının iptal edildiğini, terk edilmiş tüm atölye ve fabrikaların üretim kooperatiflerini örgütlemek üzere işçilere teslim edileceğini ilan ettiler.

Komün ayrıca, memurların pozisyonlarının geri alınabilmesi, işçi ve memur maaşlarının eşitlenmesi, burjuvazi tarafından terk edilmiş ya da iflas ettirilmiş fabrikalara el konulması ya da burjuvazi tarafından terk edilmiş veya felç edilmiş fabrikalara el konulması, halkın sırtındaki tefeci borçlarının iptali, kilise mülkiyetinin halkın lehine kullanılması gibi önemli proleter tedbirleri de aldı. Esasen demokratik bir hükümet olan Komün, proletaryanın ve halkın demokratik görevlerini tutarlı bir şekilde nasıl yerine getirdiğinin bir örneğidir ve yeni bir devlet biçimini -sosyalist devlet- yaratmıştır.

Friedrich Engels’in dediği gibi: “Paris Komünü’ne bakın. O proletarya diktatörlüğü idi!”

Komün’ün doğrudan bir sonucu da enternasyonal proletaryanın ideolojisi olarak Marksizm’in tesis edilmesi ve anarşizmi boşa çıkartarak iktidarın ele geçirilmesine önderlik edecek bir proletarya partisinin gerekliliğinin ortaya çıkarılmasıydı.

150 yıl içinde Komün, müthiş meyveler verdi. Proletarya, Rusya, Çin ve diğer ülkelerde iktidarı ele geçirip, iktidarını koruyarak güçlü bir sosyalist kamp inşa etti ve kültür devrimleriyle sosyalist devrimin nasıl sürdürüleceğini meydana çıkarttı. Yeni tipte partiler ve revizyonizme karşı amansız bir mücadele içinde dünya devrimini gerçekleştirmek için Komünist Enternasyonal’i kurarak ideolojisini ikinci aşamaya –Leninizm’e ve ardından yeni, üçüncü ve daha yüksek bir aşamaya –Maoizm’e yükseltti.

Ve sosyalizm geçici olarak yenilgiye uğratılmış olsa da sosyalist toplumlarda, sosyalizmin geri çekilmesine neden olan yeni güçlerin yetersiz gelişmesi, eski fikirlerin gücü, Parti içindeki burjuvazi, emperyalizm ve revizyonizmin eşzamanlı eyleminin bir sonucuydu; ama sosyalizm kendini yeniden inşa edecek ve Komün örneğiyle, 150 yıllık büyük deneyimle ve ideolojisinin gelişimiyle yeni sorunları çözecek, üstün ve yenilmez olacaktır.

Komünist savaşçılar, proletaryayı ezmek için birleşen Fransız ve Prusyalı gericilerin ortak saldırılarına karşı sonuna kadar direndiler. Örnek kahramanlıkları, devrim için haykıran berrak bir bayraktır. Biz Marksist-Leninist-Maoist komünistler, bugün Marksizm-Leninizm-Maoizm’i savunmak ve onu dünya proleter devriminin komuta ve rehberi olarak yerleştirmek için mücadele edeceğimize, bu tarihi günde her zaman örneklerini devam ettireceğimize söz veriyoruz.

“İşçi Paris, Komün’ü birlikte, yeni bir toplumun şanlı öncüsü olarak her zaman yüceltilecektir. Şehitlerinin anısı, işçi sınıfının soylu yüreğinde yaşayacaktır. Cellatlarınıysa tarih, daha şimdiden sonsuz bir teşhir direğine çiviledi ve rahiplerinin tüm duaları, günahlarını bağışlatmayacaktır.” Karl Marks

 

Paris Komünü ölümsüzdür!

Yaşasın proleter enternasyonalizmi!

Şan olsun Marksizm-Leninizm-Maoizm’e!

 

(Yeni) İtalyan Komünist Partisi

Filipinler Ulusal Demokratik Cephe

Kolombiya Komünist Partisi, Maoist

Meksika Komünist Partisi

İspanya Komünist Partisi

Peru Komünist Partisi

Türkiye Komünist Partisi-Marksist Leninist

 

Portekizce: https://www.tkpml.com/pronunciamiento-internacionalista-viva-la-comuna-de-paris-gloria-eterna-a-sus-heroes/

İtalyanca:https://www.tkpml.com/dichiarazione-internazionalista-lunga-vita-alla-comune-di-parigi-gloria-eterna-ai-suoi-eroi/

İngilizce: https://www.tkpml.com/internationalist-pronouncement-long-live-the-paris-commune-eternal-glory-to-its-heroes/

Fransızca:https://www.tkpml.com/declaration-internationaliste-vive-la-commune-de-paris-gloire-eternelle-a-ses-heros/